Ydych chi'n Barod Am iFX EXPO Dubai 2022?

Yn dilyn llwyddiant Emiradau Arabaidd Unedig eleni, bydd iFX EXPO Dubai 2022 yn ysgubo i mewn i leoliad hyd yn oed yn fwy ar gyfer sioe arall llawn gweithgareddau.

Bydd yr expo y mae disgwyl mawr amdano yn digwydd yn Za'abeel Hall 6, Canolfan Masnach y Byd Dubai rhwng 22-24 Chwefror 2022 a disgwylir iddo ddenu mwy na 3000 o fynychwyr.

Wedi'i drefnu gan Ultimate Fintech, bydd y digwyddiad yn cynyddu ym mhrif leoliad digwyddiadau Emiradau Arabaidd Unedig a'r ganolfan arddangos fwyaf yn y byd.

Mae'n lleoliad a all gefnogi cynulleidfa fwy. Ac un sy'n adlewyrchu maint ac afradlondeb yr expo yn berffaith.

Mae cofrestru i'r iFX EXPO Dubai 2022 bellach ar agor yn swyddogol!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cofrestru'n gynnar i sicrhau eich lle ac osgoi cael eich siomi.

Felly, beth allwch chi ei ddisgwyl o gynhadledd busnes-i-fusnes ariannol fwyaf y byd?

Mae yna lawer o resymau pam fod hwn yn ddigwyddiad y mae'n rhaid ei fynychu, dyma ychydig yn unig…

Cyfle Rhwydweithio yn y Pen draw

Mae iFX EXPO Dubai 2022 yn darparu cyfle gwych i'r rheini yn y gofod cyllid a fintech dyfu eu rhwydwaith busnes.

Bob blwyddyn, mae'r digwyddiad yn denu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gan sefydliadau blaenllaw gan gynnwys y rhai sy'n gyrru sectorau ymlaen trwy arloesi a darganfod.

Disgwyl cwrdd â phobl ar frig eu gêm o lawer o wahanol feysydd gan gynnwys.

  • Technoleg a Hylifedd
  • Asedau digidol a Blockchain
  • Broceriaid Manwerthu a Sefydliadol
  • Taliadau a Banciau
  • Cysylltiedig ac IBs
  • Rheoleiddio a Chydymffurfiaeth

Gyda phawb wedi ymgynnull o dan yr un to i siarad am y gofod cyllid, dyma'ch cyfle i dyfu eich gwybodaeth am y diwydiant a rhannu eich profiad busnes.

O drefnu cyfarfodydd gyda Phrif Weithredwyr a phartneriaid, i arddangos cynhyrchion a gwasanaethau diweddaraf eich cwmni, mae digon o le i ddisgleirio yn iFX EXPO Dubai 2022.

Cynnwys a Siaradwyr o Safon Fyd-Eang

Mewn digwyddiad o'r safon hon, ni allwch ddisgwyl dim byd ond arloeswyr cynnwys ac diwydiant o'r radd flaenaf sy'n trafod pynciau allweddol yn fyw ar y llwyfan.

Er bod newid y dirwedd oherwydd y pandemig wedi dominyddu digwyddiad y llynedd yn fawr iawn, bydd y flwyddyn nesaf yn arddangos y dilyniant a wnaed yn ystod oes gythryblus ond cynhyrchiol.

Heb os, mae COVID-19 wedi cyflymu’r gofod cyllid a fintech mewn ffyrdd newydd a diddorol a bydd y rhai sy’n gweithio wrth galon y sector cyllid yn rhannu eu mewnwelediadau, eu cynnydd a’u rhagamcanion ar gyfer y dyfodol o flaen cynulleidfa sydd yr un mor ddeallus ac ysbrydoledig.

Mae cyfle bob amser am ddadleuon, trafodaethau a chwestiynau bywiog, gydag ystod eang o bynciau yn ildio i lu o ddeunydd addysgol ac ysbrydoledig. Gwyliwch y gofod hwn ar gyfer y lein-yp a fydd yn sicr yn cynnwys enwau gorau gan rai o gwmnïau cyllid a fintech mwyaf y byd.

Dewch yn Noddwr neu'n Arddangoswr Nawr

Mae'r iFX EXPO Dubai 2022 yn darparu cyfleoedd amlygiad a nawdd eithriadol, sy'n eich galluogi i daflunio delwedd eich brand o flaen cynulleidfa berthnasol.

Cysylltu [e-bost wedi'i warchod] i gael mwy o wybodaeth am nawdd a chyfleoedd arddangoswyr.

Pam Dubai?

Mae yna lawer o resymau pam mae Dubai yn creu lleoliad EXPO ariannol gwych.

Fe'i cydnabyddir fel y brif ganolfan ariannol yn rhanbarth y Dwyrain Canol, Affrica a De Asia.

Mae ganddo ecosystem fywiog, gyda chofrestriadau cwmnïau newydd yng Nghanolfan Ariannol Ryngwladol Dubai yn codi 59% yn flynyddol yn hanner cyntaf 2021.

Ymunodd tua 492 o gwmnïau newydd yn ystod y cyfnod hwn, gan fynd â chyfanswm y cwmnïau cofrestredig gweithredol yn y parth rhydd ariannol i 3,292 yn y cyfnod Ionawr-Mehefin yn unig.

Amgylchedd Cyd-ddiogel

Yn olaf, mae'n bwysig cyffwrdd â rheoliadau diogelwch. Fel digwyddiad yn croesawu rhai o'r arweinwyr meddwl mwyaf a mwyaf disglair o bob cwr o'r byd, bydd gofal a sylw gwych unwaith eto yn mynd i gadw pawb yn ddiogel.

Bydd yr EXPO yn digwydd yn unol â'r canllawiau COVID lleol sy'n berthnasol ar y pryd a bydd yr holl brotocolau yn cael eu dilyn.

Estyn Allan i Fintech Ultimate heddiw am fwy o wybodaeth neu cofrestrwch eich presenoldeb NAWR!

Ffynhonnell: https://www.financemagnates.com/thought-leadership/are-you-ready-for-ifx-expo-dubai-2022/


YouTube fideo