Mae Barclays yn Ehangu Prif Uned Broceriaeth yng nghanol Cwymp Archegos

Mae benthyciwr y DU, Barclays yn ymdrechu i ehangu ei brif wasanaethau broceriaeth wrth i lawer o'i gystadleuwyr gamu yn ôl o'r gofod ar ôl cwymp Archegos Capital, FN Llundain adroddwyd ddydd Iau.

“Rydym yn ystyried gwasanaethau cysefin fel cyfle mawr ac yn buddsoddi’n helaeth yn y busnes,” meddai Paul Leech, Cyd-Bennaeth ecwiti Barclays. “Rydyn ni’n disgwyl tyfu cyfran y farchnad, ac er mwyn darparu’r un lefel o gefnogaeth i gleientiaid, mae angen i ni barhau i ehangu ein hadnoddau i gefnogi’r twf hwnnw.”

Llenwi'r Bwlch

Ar hyn o bryd Barclays yw'r pumed brocer mwyaf yn Ewrop gyda 15 y cant o'r gyfran o'r farchnad, yn ôl Preqin. Nawr, mae wedi dechrau cyflogi staff i ehangu ei brif gyfran o'r farchnad broceriaeth, gan ysgogi'r cyfle i gystadlu i'r eithaf.

Cwympodd Archegos Capital, sy'n swyddfa deulu, yn gynharach eleni, gan wneud tolc cyffredinol o $ 10 biliwn i'r banciau. Dioddefodd Credit Suisse yn unig golled o $ 5.5 biliwn tra gorfododd $ 2.9 biliwn Nomura iddo dynnu allan o'r prif fusnes broceriaeth.

Erthyglau a awgrymir

Ydych chi'n Barod Am iFX EXPO Dubai 2022? Ewch i erthygl >>

“Mae cleientiaid yn dweud wrthym nad ydyn nhw eisiau canolbwyntio gormod ar unrhyw un banc, ac maen nhw hefyd yn gweld budd arallgyfeirio gyda banc Ewropeaidd,” ychwanegodd Leech.

Fodd bynnag, nid Barclays yw'r unig fenthyciwr i fanteisio ar gwymp Archegos wrth i Morgan Stanley, Goldman Sachs a JPMorgan nodi eu bwriad i gynnal neu dyfu eu prif uned froceriaeth. 

Mae BNP Paribas eisoes wedi cymryd drosodd prif wasanaethau caeedig Deutsche Bank ac mae'n mudo cleientiaid o Credit Suisse, ac felly eisoes yn ehangu ei bresenoldeb yn y gofod broceriaeth cysefin.

“Effaith Archegos fu crynhoad o’r prif fusnes broceriaid yn y tri banc uchaf, sydd â mantolen a chwant risg,” meddai Youssef Intabli, Pennaeth Ecwiti’r Glymblaid Greenwich, wrth y cyhoeddiad. “Ond, rwy’n credu y bydd ailddosbarthu’r balansau hynny dros y chwech i ddeuddeg mis nesaf er mwyn osgoi gormod o amlygiad i’r banciau mawr ac mae hwn yn gyfle i fanciau Ewropeaidd a chwaraewyr llai yr Unol Daleithiau.”

Ffynhonnell: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/brokerage/barclays-expands-prime-brokerage-unit-amid-archegos-collapse/


YouTube fideo