Ni fydd teithio corfforaethol yn dychwelyd i lefelau cyn-bandemig yn 2022

Mae'r amgylchedd gwaith hybrid yma i ddweud; dyna'r consensws ehangach. Ond bydd teithio corfforaethol yn dal i wella’n llwyr i lefelau 2019, meddai Prif Swyddog Gweithredol American Express Company (NYSE: AXP) Steve Squeri.

Sylwadau Squeri ar 'Closing Bell' CNBC

Ar “Closing Bell” CNBC, myfyriodd Squeri ar bwysigrwydd cyfarfodydd personol ar gyfer meithrin perthnasoedd busnes wrth iddo ragweld y byddai teithio corfforaethol yn gwella’n llwyr dros y 48 mis nesaf.


Ydych chi'n chwilio am newyddion cyflym, awgrymiadau poeth a dadansoddiad o'r farchnad?

Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Invezz, heddiw.

Ni fydd cwsmeriaid sy'n ymweld byth yn diflannu. Nid oes unrhyw beth fel bod o flaen pobl wyneb yn wyneb i adeiladu'r perthnasoedd corfforaethol hynny. Nid wyf yn credu y gwelwn hynny yn ôl yn 2022, ond credaf wrth inni symud i ddiwedd 2023, y cewch deithio busnes yn ôl i'r man lle'r oedd.

O ran gwariant manwerthu, nododd y Prif Swyddog Gweithredol, roedd American Express eisoes i fyny 21% y mis diwethaf ar sail blwyddyn-dros-ddwy flynedd. Y mis diwethaf, nododd y cwmni gwasanaethau cardiau credyd rhyngwladol ganlyniadau cryf ar gyfer ei drydydd chwarter cyllidol.

Galw teithio i aros yn gryf yn 2022

Yn ôl Squeri, mae teithio defnyddwyr eisoes yn y grîn, fel y dangosir mewn archebion i fyny tua 30% ym mis Hydref, gyda thua hanner y teithiau hyn yn gysylltiedig â'r tymor gwyliau. Nododd y galw cryf am bentyrru, y bydd yn cynnal y momentwm y flwyddyn nesaf.

Yn ystod y pandemig, un o'r pethau a oedd yn dda iawn i ni oedd cadw cwsmeriaid. Roedd pobl yn cronni pwyntiau, gwobrau, a milltiroedd am y teithiau hynny nad ydyn nhw wedi'u cymryd mewn blwyddyn a hanner. Felly, mae teithio gan ddefnyddwyr yr holl ffordd yn ôl i ni, a chredaf y bydd yn parhau yn 2022.

Nid yw Squeri yn gweld chwyddiant yn gymaint o fygythiad i American Express chwaith, gan fod y cwmni'n gwneud arian ar wario, nid benthyca. Mae'r stoc i fyny ychydig o dan 50% eleni.

Buddsoddwch mewn crypto, stociau, ETFs a mwy mewn munudau gyda'n brocer dewisol,

eToro


10 / 10

Mae 67% o gyfrifon CFD manwerthu yn colli arian

Ffynhonnell: https://invezz.com/news/2021/11/25/corporate-travel-wont-return-to-pre-pandemic-levels-in-2022/


YouTube fideo