Ffioedd nwy Ethereum yn gwthio buddsoddwyr newydd i ddewisiadau amgen canolog Ethereum

Dadansoddiad TL; DR

  • Mae ffioedd nwy uchel ar Ethereum yn gwthio buddsoddwyr i ddewisiadau amgen canolog.
  • Mae'n ymddangos nad yw pryderon canoli yn tarfu ar newydd-ddyfodiaid DeFi.

Mae ffioedd nwy uchel ar Ethereum yn gwthio buddsoddwyr i ffwrdd

Dewisodd llawer o fuddsoddwyr gyllid datganoledig oherwydd ei nodweddion anhygoel ac mewn ymgais i ddianc o'r lleoliadau canolog. Un o briodoleddau o'r fath DeFi a oedd yn ymddangos yn eithaf deniadol yw'r ffioedd sy'n ymddangos yn isel ar y mwyafrif o lwyfannau. Fodd bynnag, ymddengys bod y ffioedd nwy uchel ar Ethereum yn dileu elw buddsoddwyr, gan wneud DeFi yn llai apelio atynt.

Ar hyn o bryd, mae masnachwyr ar Ethereum yn symud i ddewisiadau amgen canolog fel Binance. Felly, penderfynodd Blog Rekt archwilio'r sefyllfa yn gynhwysfawr. Datgelodd y blog ei ganfyddiadau trwy godi cwestiynau meddylgar sydd wedi ennyn pryderon, fel “Beth sy'n cael ei gynllunio y tu ôl i ddrysau caeedig Binance?"

Rai dyddiau yn ôl, ataliodd Binance dynnu’r tocynnau ased crypto ail fwyaf yn ôl trwy honni mai tagfeydd oedd yr achos. Mewn cyferbyniad, galwodd llawer o arbenigwyr eu bluff, gan ddatgelu nad oedd unrhyw beth o'i le ar y cyfnewid. Hefyd, ni fu Prif Swyddog Gweithredol Binance erioed yn gyfrinachol ynghylch ei feirniadaeth o'r ased, sydd yn ei dro wedi cynyddu poblogrwydd BSC.

Mae'n ymddangos nad yw pryderon canoli yn tarfu ar newydd-ddyfodiaid DeFi

Yn ôl yr adroddiad, mae'n well gan newydd-ddyfodiaid Gadwyn Smart Binance oherwydd ei hygyrchedd a'i gostau trafodion is. Ar hyn o bryd, mae cost gyfartalog trafodiad ar Ethereum wedi cynyddu i dros $ 30. Serch hynny, mae'n ymddangos nad oes aflonyddwch i lawer o newbies ynghylch canoli, yn wahanol i ddefnyddwyr tymor hir rhwydweithiau datganoledig.

Mae'r ail ased crypto mwyaf yn ôl cap y farchnad bellach wedi dod yn llai hoffus ac mae llawer o fasnachwyr crypto yn chwilio am ddewisiadau amgen canolog. Oni bai bod mater scalability Ethereum yn cael ei ddatrys, bydd y ffioedd nwy yn cynyddu. O ganlyniad, bydd yn well gan lawer mwy o fuddsoddwyr, yn enwedig newbies, setlo am well dewisiadau amgen fel Binance. Nid oes amheuaeth bod y ffioedd nwy uchel ar Ethereum wedi cynyddu poblogrwydd y BSC.

Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/ethereum-gas-fees-pushing-new-investors/