Mae adroddiad Grayscale yn awgrymu y bydd y metaverse yn ddiwydiant $ 1 triliwn

Dadansoddiad TL; DR:

  • Mae Grayscale yn rhagweld y bydd y diwydiant metaverse yn werth $ 1 triliwn erbyn 2025.
  • Mae integreiddio crypto ac ail-frandio FB wedi creu cyfleoedd marchnad ehangach yn y diwydiant. 
  • Bydd hapchwarae yn brif ffynhonnell refeniw metaverse yn y dyfodol. 

Rhyddhaodd cwmni buddsoddi Crypto Grayscale adroddiad ymchwil blynyddol ar yr economïau metaverse a gwe 3.0. Mae'r adroddiad ymchwil yn darparu trosolwg manwl o'r cyfleoedd marchnad, tueddiadau allweddol, a metrigau gwe 3.0. Soniodd Grayscale y bydd y farchnad metaverse yn bullish am yr ychydig flynyddoedd nesaf, a gall y cyfleoedd cynyddol yn y farchnad wneud i'r diwydiant werth dros $ 1 triliwn erbyn 2025. 

Yn ôl yr adroddiad, mae defnyddwyr llwyfannau meta fel Decentraland a Sandbox wedi cynyddu dros 10 gwaith o gymharu â'r llynedd. Mae integreiddiad cynyddol crypto a NFT yn y llwyfannau hyn, a chyhoeddiad diweddar Facebook o ail-frandio ei hun fel Meta wedi creu mewnlifiad o brosiectau metaverse wrth ddatblygu. 

metaverse

Mae gamblo ac integreiddio crypto yn hybu mabwysiadu metaverse 

Mae adroddiad Grayscale yn crybwyll bod y cyfle mwyaf yn y farchnad yn dod o'r posibilrwydd o drawsnewid y cymwysiadau gwe 2.0 presennol yn gymwysiadau metaverse. Er enghraifft, yn ogystal â gemau newydd sy'n seiliedig ar blockchain yn cael eu datblygu, mae llawer o gemau'r gorffennol hefyd yn trawsnewid yn fersiynau sy'n gydnaws â VR. 

Mae gemau poblogaidd fel GTA yn rhyddhau fersiynau VR eu gemau blaenorol. Mae Fortnite hefyd wedi integreiddio prif elfennau meta yn ei amgylchedd gêm, megis cynnal cyngherddau rhithwir a phartïon. Mae Grayscale yn rhagweld y bydd bron i hanner yr holl refeniw gwe 3.0 yn y dyfodol yn dod o'r diwydiant hapchwarae / eSports. 

metaverse
Defnyddwyr byd-eang gweithredol cyfredol mewn gwahanol gategorïau digidol (ffynhonnell: Grayscale)

Mae gemau metaverse eisoes wedi dechrau esgyn yn ystod chwarter olaf 2021. Mae cap marchnad Decentraland wedi cynyddu o $ 1.5 biliwn i bron i $ 10 biliwn mewn mis, ac mae ei ddarn arian brodorol MANA wedi cynyddu dros 500% ers y mis diwethaf. Yn ddiweddar, gwerthwyd tir digidol ar blatfform Decentraland am bris uchaf erioed o $ 2.4 miliwn.

Mae platfform hapchwarae rhithwir arall y Sandbox hefyd wedi profi llwyddiant tebyg. Bu nifer y defnyddwyr gweithredol ar y platfform yn skyrocketed yn ddiweddar, a chynyddodd ei SAND tocyn brodorol dros 700% ers y mis diwethaf. Cododd y platfform hapchwarae ar sail blockchain hefyd $ 93 miliwn mewn cyllid buddsoddi i ehangu ei fyd rhithwir i filiynau o ddefnyddwyr. 

Mae'r datblygiadau hyn yn y diwydiant metaverse yn dangos bod amcanestyniad Grayscale yn realistig iawn, a bydd yn creu cyfleoedd marchnad enfawr yn yr ychydig flynyddoedd nesaf wrth i lwyfannau rhithwir barhau i ehangu integreiddio crypto a NFT. 

Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/grayscale-projects-the-metaverse-industry/


YouTube fideo