Enillion y Depo Cartref (HD) Ch4 2020

Mae pobl yn gwisgo masgiau wyneb amddiffynnol y tu allan i Home Depot yn ardal Flatiron wrth i'r ddinas barhau Cam 4 yr ailagor yn dilyn cyfyngiadau a osodwyd i arafu lledaeniad coronafirws ar Awst 8, 2020 yn Ninas Efrog Newydd.

Noam Galai | Delweddau Getty

Roedd enillion pedwerydd chwarter Home Depot yn uwch na disgwyliadau buddsoddwyr y gorffennol ddydd Mawrth, wrth i ddefnyddwyr barhau i fuddsoddi yn eu cartrefi oherwydd pandemig a chryfder y farchnad eiddo tiriog.

Dyma sut wnaeth y cwmni am y chwarter a ddaeth i ben Ionawr 31: 

  • Enillion fesul cyfran: $ 2.65. yn erbyn $ 2.62, disgwylir, yn seiliedig ar amcangyfrifon consensws Refinitiv
  • Refeniw: $ 32.26 biliwn o'i gymharu â $ 30.73 biliwn, yn ôl y disgwyl, yn ôl Refinitiv

Cododd incwm net Home Depot i $ 2.86 biliwn, neu $ 2.65 y cyfranddaliad, i fyny o $ 2.48 biliwn, neu $ 2.28 y siâr, flwyddyn ynghynt. Roedd dadansoddwyr a arolygwyd gan Refinitiv yn disgwyl enillion fesul cyfran o $ 2.62.

Cododd gwerthiannau net 25% i $ 32.26 biliwn, o $ 25.78 biliwn, a adroddwyd flwyddyn yn ôl. Rhagorodd y manwerthwr ar ddisgwyliadau dadansoddwyr o $ 30.73 biliwn.

Neidiodd ei werthiannau un siop yn yr UD 25%. Tyfodd ei werthiannau cyffredinol yn yr un siop 24.5%, sy'n uwch na'r twf o 19.2% yr oedd dadansoddwyr yn ei ddisgwyl, yn ôl arolwg StreetAccount. Mae'r twf yn unol â'r hyn a adroddodd Home Depot yn ystod yr ail a'r trydydd chwarter, pan elwodd o gadw drysau ar agor fel manwerthwr hanfodol.

Cyhoeddodd Home Depot ddydd Mawrth hefyd fod ei fwrdd cyfarwyddwyr wedi cymeradwyo cynnydd o 10% yn ei ddifidend chwarterol i $ 1.65 y gyfran.

Mae'r stori hon yn datblygu a bydd yn cael ei diweddaru.

Source: https://www.cnbc.com/2021/02/23/home-depot-hd-earnings-q4-2020.html