Mae Huobi Ventures yn Cyhoeddi Cydweithrediad â Zuki Moba

Zuki Moba ar thema ar ôl gêm saethu eira hyfryd, sy'n cynnwys chwaraeadwyedd hawdd a delweddau chibi. Gallwch chi chwarae yn y modd goroeswr neu dîm. Yn ogystal, mae Bosses yn y frwydr; dinistrio'r Bosses i wella'r avatar a'r doniau ac ennill y gêm.

Mae'r gameplay yn cael ei ddatblygu ar sail gêm bêl eira draddodiadol Japan (Yukigassen), sy'n adnabyddus ledled amgylchedd y gêm am ei nodweddion apelgar o athletau, llawenydd, cystadleurwydd, ac ymladd cyffrous ar-lein, ac mae ganddo'r potensial i ddod yn fyd-eang gêm e-chwaraeon.

Ar Dachwedd 24, roedd Zuki Moba yn gyffrous i gyhoeddi ei gydweithrediad â Huobi, cangen fuddsoddi cyfnewidfa bitcoin Huobi Global. Mae Huobi Ventures, dan arweiniad CFO o Huobi Lily Zhang, yn is-adran dan berchnogaeth lwyr Cwmni Huobi sy'n canolbwyntio ar fusnes tramor Huobi. Mae Huobi Ventures wedi'i gategoreiddio'n 4 adran - M&A strategol, rheoli asedau, buddsoddiad strategol, a chydweithrediad byd-eang - eisoes wedi lansio 3 chronfa sy'n mynd i'r afael â meysydd cyffredin - HECO, Blockchain, a NFT. Mae Zuki Moba yn ceisio hybu twf Huobi Worldwide yn y dyfodol ac adeiladu cymuned fyd-eang gyda'i phartneriaethau er budd cyfunol.

Am Zuki Moba

Gêm E-chwaraeon MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) yw Zuki Moba a ddyluniwyd gyda chais Economi Ddatganoledig sy'n canolbwyntio ar y gymuned. Defnyddir NFT yn aml mewn gemau gêm i greu cymeriadau, nwyddau gêm a chystrawennau Metaverse. Defnyddir y dull Chwarae i Ennill i gynnig gwobrau economaidd i Gamers, gan roi mantais amlwg i'r gêm dros gemau MOBA safonol.

Ynglŷn â Huobi Ventures

Mae Huobi Ventures, is-gwmni sy'n eiddo llwyr i Huobi Group, wedi ymrwymo i ehangu ei strategaeth fuddsoddi arloesol a chynorthwyo busnesau blockchain trwy fuddsoddiadau tymor hir. Mae adran M&A Huobi Ventures yn ceisio archwilio manteision twf ar draws amrywiol sectorau blockchain i wella ac ehangu portffolio cynnyrch Huobi. Bydd caffaeliadau yn cael eu cynnwys yn ystod ehangu apiau a gwasanaethau wedi'u galluogi gan blockchain gan Huobi, gan ganiatáu i'r cwmni fynd i mewn i farchnad newydd.

Ffynhonnell: https://www.cryptonewsz.com/huobi-ventures-announces-collaboration-with-zuki-moba/


YouTube fideo