Enillion JPM 4Q 2021

Mae Prif Swyddog Gweithredol JP Morgan, Jamie Dimon, yn gwrando wrth iddo gael ei gyflwyno yng nghinio Clwb Prif Weithredwyr Coleg Boston yn Boston, Massachusetts, UDA, Tachwedd 23, 2021.

Brian Snyder | Reuters

Postiodd JPMorgan Chase elw a ragorodd ar ddisgwyliadau dadansoddwyr ar fudd o golledion credyd gwell na’r disgwyl ac wrth i dwf benthyciadau ddychwelyd i rannau o fusnes y cwmni.

Dyma'r rhifau:

  • Enillion: $3.33 y cyfranddaliad, ac amcangyfrif $3.01, yn ôl Refinitiv.
  • Refeniw: $30.35 biliwn, yn erbyn amcangyfrif $29.9 biliwn.

Gadawodd rhaglenni ysgogi’r llywodraeth yn ystod y pandemig ddefnyddwyr a busnesau yn gyfwyneb, gan arwain at dwf sefydlog mewn benthyciadau ac ysgogodd y Prif Swyddog Gweithredol Jamie Dimon i ddweud y llynedd bod twf benthyciad wedi’i “herio.”

Ond mae dadansoddwyr wedi tynnu sylw at adlam yn y pedwerydd chwarter, wedi'i ysgogi gan alw gan gorfforaethau a benthycwyr cardiau credyd. Byddant am weld hynny'n ymddangos yng nghanlyniadau JPMorgan, gan mai hynny, ynghyd â chodiadau cyfradd disgwyliedig y Gronfa Ffederal, yw dau brif yrrwr proffidioldeb y diwydiant.

Gall dadansoddwyr hefyd ofyn i'r banc am effaith ei benderfyniad diweddar i ffrwyno ffioedd gorddrafft. Dywedodd JPMorgan fis diwethaf y byddai’n rhoi cyfnod gras i gwsmeriaid osgoi’r ffioedd cosbol, symudiad a fydd, ynghyd â newidiadau eraill, yn cael ergyd “ddim yn ansylweddol” i refeniw.

Dywedodd prif swyddog gweithredu JPMorgan, Daniel Pinto, y mis diwethaf yn ystod cynhadledd fod refeniw masnachu pedwerydd chwarter yn arwain at ostyngiad o 10%, wedi'i ysgogi gan ostyngiad mewn gweithgaredd incwm sefydlog o'r lefelau uchaf erioed. Wrthbwyso hynny yw naid ddisgwyliedig o 35% mewn ffioedd bancio buddsoddi, meddai.

Gorfodwyd y banc i dalu $200 miliwn mewn dirwyon y mis diwethaf i setlo taliadau bod ei adran Wall Street wedi caniatáu i weithwyr ddefnyddio apiau negeseuon i osgoi cyfreithiau cadw cofnodion.  

Mae cyfranddaliadau JPMorgan wedi dringo 6.2% eleni, sy’n llusgo’r cynnydd o 11.6% ym Mynegai Banciau KBW.  

Mae'r stori hon yn datblygu. Gwiriwch yn ôl am ddiweddariadau.

Source: https://www.cnbc.com/2022/01/14/jpm-earnings-4q-2021.html


YouTube fideo