Sefydlodd MoonPay wasanaeth concierge yn dawel bach i helpu enwogion i brynu NFTs

Mae cwmni taliadau Crypto, MoonPay, wedi lansio 'gwasanaeth concierge' newydd yn dawel i helpu enwogion a'r tocyn prynu cyfoethog (NFTs) a cryptocurrency uwch-gyfoethog.  

Mae'r cwmni wedi bod yn gweithio gyda'r gwesteiwr teledu Jimmy Fallon a Post Malone, y rapiwr, fel cleientiaid ar gyfer fersiwn beta o'r gwasanaeth. 

Yn ddiweddar, mae'r ddau ddyn wedi cyffwrdd ag eitemau y maent wedi'u caffael o gasgliad Clwb Hwylio Ape Bored, sydd ar hyn o bryd yn costio o leiaf 43.9 ether (neu $ 186,000) darn. 

Fallon trydar llun o Bored Ape # 599 ar Dachwedd 12 gyda’r pennawd, “Caniatâd i ddod yn ddiflas?” Y diwrnod o'r blaen, eglurodd Fallon ei fod wedi defnyddio gwasanaethau MoonPay i gaffael y darn yn ystod cyfweliad gyda'r artist digidol Beeple. 

Dywedodd llefarydd ar ran MoonPay wrth The Block nad oes perthynas fasnachol rhwng y cwmni a Fallon. 

Ond mae cipolwg ar ddata trafodion yn ymwneud â Bored Ape # 599 yn dangos iddo gael ei brynu gan MoonPay ar gyfer 46.6 ether (tua $ 196,000) a'i drosglwyddo'n ddiweddarach i gyfeiriad arall (Fallon's yn ôl pob tebyg). Felly beth ddigwyddodd?

Mae'r trafodion yn deillio o'r ffaith bod Fallon yn gleient cynnar o wasanaeth concierge MoonPay, eglurodd llefarydd y cwmni. 

Fe wnaethant ddisgrifio’r fenter fel “gwasanaeth maneg wen ar gyfer unigolion gwerth net uchel sydd eisiau prynu NFTs yn y ffordd symlaf heb yr holl drafferth o sefydlu waled, prynu crypto, defnyddio’r crypto hwnnw i brynu NFT ac yna ei ddal. . ”

Yn ddiweddarach, mae MoonPay yn anfonebu ei gleientiaid ar gyfer y NFTs ac unrhyw wasanaethau eraill a roddwyd, ychwanegon nhw.

Rhodd-rapio

Byddai edrych yn agosach ar hanes trafodion y cwmni ar OpenSea yn awgrymu bod y rapiwr Lil Baby hefyd yn defnyddio'r gwasanaeth concierge. Diflas Ape # 129, sydd ganddo ei ddefnyddio fel llun proffil ar Twitter, trosglwyddwyd iddo gan MoonPay y mis diwethaf. 

Ar ben hynny, data wedi'i recordio ar Etherscan yn dangos bod MoonPay wedi anfon pedwar taliad gwerth cyfanswm o 325.1 ether ($ 1.37 miliwn) i waled a reolwyd gan Post Malone dros y mis diwethaf. Cadarnhaodd llefarydd MoonPay fod y rapiwr wedi bod yn defnyddio'r gwasanaeth concierge i gaffael crypto yn ogystal â NFTs.

Yn gynharach yr wythnos hon, cadarnhaodd MoonPay ei fod wedi codi $ 555 miliwn mewn rownd dan arweiniad Tiger Global Management a Coatue, gan brisio $ 3.4 biliwn i'r cwmni. 

© 2021 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.

Ffynhonnell: https://www.theblockcrypto.com/post/125483/moonpay-concierge-celebrities-nft?utm_source=rss&utm_medium=rss


YouTube fideo