Salesforce Tebygol o Ennill O Fabwysiadu Aml-Cwmwl, Ehangu Ar Draws Diwydiannau A Daearyddiaeth, Meddai'r Dadansoddwr

 • Merch ailadroddodd y dadansoddwr Daniel Ives Outperform on Salesforce, Inc (NYSE: CRMgyda tharged pris o $215.

 • Bydd Salesforce yn adrodd ar ei ganlyniadau Ch3 ar Dachwedd 30 ar ôl y cau.

 • Roedd ei wiriadau ar y chwarter yn gadarnhaol ar y cyfan, gyda rhai mannau gwan yn ymwneud ag ymestyn cylchoedd gwerthu a llithriad bargen ynysig i'w weld yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop.

 • Mae'n credu bod gweithgarwch bargen Industry Cloud yn egnïol ar y cyfan, Tableau a MuleSoft yn well na'r disgwyl, ac roedd y fargen fwy sylweddol yn yr arfaeth yn un gadarn i'r 3 i 6 mis nesaf.

 • Wedi dweud hynny, mae'r macro meddalach yn amlwg ar waith gan fod nifer o fargeinion yr oedd yn eu holrhain wedi cymryd mwy o amser i'w gwneud ond yn y pen draw caewyd cyn diwedd y chwarter ar y blaen gwerthu a marchnata.

 • Mae'n credu y dylai CRM cyffredinol fod yn gallu taro o leiaf a rhagori ychydig ar amcangyfrifon Street ar gyfer y chwarter.

 • Gan fod mabwysiadu aml-gwmwl wedi bod yn flaenoriaeth i'r cwmni, mae cwsmeriaid â 4+ o gymylau yn cynrychioli tua 20% o gyfanswm y cwsmeriaid, gan yrru tua ~85% o gyfanswm ARR. Mae'n disgwyl i'r nifer hwn dyfu wrth i'r cwmni barhau i wthio ei gynnig aml-gwmwl.

 • Gyda 12 o gymylau diwydiant a ASPs 30% yn uwch, mae Salesforce yn teilwra ei ehangiad i bron bob diwydiant ar y lefel gorfforaethol.

 • Ar hyn o bryd, mae 64% o ARR wedi'i leoli yn yr Americas, gyda thua 36% yn dod o'i sylfaen ryngwladol. Mae'n disgwyl i'r cymysgedd hwn ddod yn fwy amrywiol dros yr ychydig flynyddoedd nesaf wrth i'r cwmni barhau i ehangu'n fyd-eang yn 2023 a thu hwnt.

 • Yn y cyfnod hwn o dwf meddalach sydd o'n blaenau yn ystod y storm economaidd dywyll hon, mae'n credu y bydd hoelion wyth meddalwedd yn debygol o ddod yn llawer mwy ymosodol ym maes M&A.

 • Mae hefyd yn nodi bod bargen Slack yn ennill tyniant o fewn yr ecosystem CRM, gan arwain at gyfleoedd traws-werthu.

 • Gweithredu Prisiau: Masnachodd cyfranddaliadau CRM yn uwch 0.64% ar $150.21 ar y siec ddiwethaf ddydd Mercher.

 • Llun Trwy Comin Wikimedia

Sgoriau Diweddaraf ar gyfer CRM

dyddiad

Cadarn

Gweithred

O

I

mar 2022

Merch

Yn cynnal

Perfformio'n well

mar 2022

Genacrwydd Canaccord

Yn cynnal

prynu

mar 2022

Raymond James

Yn cynnal

Prynu'n Gryf

Gweld Mwy o Raddfeydd Dadansoddwyr ar gyfer CRM

Gweld y Sgoriau Dadansoddwr Diweddaraf

Gweld mwy o Benzinga

Peidiwch â cholli rhybuddion amser real ar eich stociau - ymunwch Benzinga Pro am ddim! Rhowch gynnig ar yr offeryn a fydd yn eich helpu i fuddsoddi'n ddoethach, yn gyflymach ac yn well.

© 2022 Benzinga.com. Nid yw Benzinga yn darparu cyngor buddsoddi. Cedwir pob hawl.

Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/salesforce-likely-gain-multi-cloud-174815906.html