Marwolaethau'r UD o Doll Cyfatebol Covid-19 O Dri Rhyfel Mawr [Infograffig]

Ddydd Llun, fe wnaeth nifer y marwolaethau Americanaidd o Covid-19 ragori ar y garreg filltir syfrdanol o 500,000. Cynhaliodd yr Arlywydd Biden eiliad o dawelwch a seremoni goleuo canhwyllau ar fachlud haul yn y Tŷ Gwyn lle gorchmynnodd ostwng baneri’r Unol Daleithiau mewn adeiladau ffederal am y pum niwrnod nesaf. “Fel cenedl, allwn ni ddim derbyn tynged mor greulon. Rhaid i ni wrthsefyll mynd yn ddideimlad i’r tristwch ”, meddai cyn ychwanegu“ heddiw rwy’n gofyn i bob Americanwr gofio. Cofiwch y rhai a gollwyd gennym a chofiwch y rhai a adawsom ar ôl ”. Cadarnhaodd data Prifysgol Johns Hopkins fod yr Unol Daleithiau wedi pasio’r garreg filltir ddifrifol hanner miliwn ddoe ac er gwaethaf cyflymder y brechiadau yn cyflymu’n sylweddol, mae model a wyliwyd yn ofalus gan Brifysgol Washington yn awgrymu y bydd y wlad yn profi 589,000 o farwolaethau erbyn Mehefin 1.

Mae'n anodd dychmygu sut olwg sydd ar 500,000 o fywydau coll ond mae'r ffigur yn cyfateb yn fras i'r nifer gyfun o Americanwyr a laddwyd mewn tri rhyfel mawr - yr Ail Ryfel Byd, Rhyfel Corea a Rhyfel Fietnam. Mae data gan yr Adran Materion Cyn-filwyr yn dangos bod oddeutu 405,000 o Americanwyr wedi marw yn yr Ail Ryfel Byd tra bod 36,000 arall wedi colli eu bywydau yng Nghorea. Roedd doll marwolaeth yr Unol Daleithiau yn Rhyfel Fietnam oddeutu 58,000. Gyda'i gilydd, mae nifer y marwolaethau yn yr Unol Daleithiau ym mhob un o'r tair gwrthdaro yn dod i oddeutu hanner miliwn gyda Phrifysgol Johns Hopkins yn rhestru 500,310 o farwolaethau'r UD o Covid-19 ym mis Chwefror 23. Pe bai munud o dawelwch yn cael ei gynnal i bob Americanwr a fu farw o Covid- 19, byddai'n cymryd 347 diwrnod - yn agos at flwyddyn - i'w hanrhydeddu i gyd.

* Cliciwch isod i ehangu (wedi'i siartio gan Statista)

Ffynhonnell: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2021/02/23/us-deaths-from-covid-19-match-toll-of-three-major-wars-infographic/