Sefydliad Ethereum yn Rhyddhau Cyhoeddiad Pwysig

Delwedd y clawr trwy www.freepik.com Ymwadiad: Mae'r farn a fynegir gan ein hawduron yn eiddo iddynt hwy ac nid ydynt yn cynrychioli barn U.Today. Mae'r wybodaeth ariannol a'r farchnad a ddarperir ar U.Today yn...

Ethereum yn Taro Carreg Filltir Bwysig Fawr; Sbotolau yn troi at Heriwr Newydd Sei

Ethereum (ETH) yw un o'r altcoins gorau i'w brynu nawr gan fod ei brisiau wedi torri'r lefel gwrthiant $2,900 am y tro cyntaf ers dros ddwy flynedd. Yn ddiweddar, cyrhaeddodd y rhwydwaith garreg filltir sylweddol wrth i ddata...

Mae Reddit yn cael ei fuddsoddi mewn Bitcoin ac Ethereum, Sioeau Ffeilio SEC

Fe wnaeth platfform cyfryngau cymdeithasol Reddit ffeilio datganiad cofrestru S-1 gyda'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) ddydd Iau, mewn ymgais i fynd yn gyhoeddus ar Gyfnewidfa Stoc Efrog Newydd (NYSE). Mae'r ffeilio ...

Mae Vitalik Buterin yn Rhybuddio am Risgiau sy'n Gysylltiedig ag Ethereum L2 Solutions

Newyddion Altcoin Craidd cynnig Buterin yw ymgorffori'r pethau cadarnhaol a welir yn Ethereum L1. Pwysleisiodd Buterin y posibilrwydd o golledion ariannol parhaol. Mewn post Twitter diweddar, mae Ethereum yn cyd-...

Mae Reddit yn Prynu Bitcoin (BTC) ac Ethereum (ETH)

Cynnwys IPO Reddit a chyfranogiad defnyddwyr Mae arbrawf blockchain Reddit, y llwyfan cyfryngau cymdeithasol poblogaidd sy'n adnabyddus am ei fforymau amrywiol a'i gynnwys sy'n cael ei yrru gan y gymuned, wedi ...

Binance yn Cyhoeddi Buddsoddi mewn Protocol Seiliedig ar Ethereum!

Cyhoeddodd Binance, cyfnewidfa cryptocurrency mwyaf y byd, ei fod wedi buddsoddi mewn protocol sy'n seiliedig ar Ethereum Renzo i gefnogi adbryniant hylif yn ecosystem EigenLayer. Mae'r datganiad yn cynnwys...

Mae Ethereum yn Wynebu Anweddolrwydd Wrth i Werth y Farchnad Wella $3K Gyda Morfilod yn Gwerthu A Phrynu Mwy o Docynnau

Dathlodd y gymuned arian cyfred digidol garreg filltir arwyddocaol wrth i werth marchnad Ethereum ragori ar $3,000 am y tro cyntaf ers mis Ebrill 2022. Fodd bynnag, byrhoedlog oedd y gorfoledd fel yr ehangach ...

Mae Buterin Ethereum yn lleisio pwyll ar risgiau Haen 2 ynghanol pwysau graddoledd

Mae cyd-sylfaenydd Ethereum, Vitalik Buterin, wedi lleisio pryderon ar X am y risgiau posibl sy'n gysylltiedig ag atebion graddio Haen 2 (L2) Ethereum. Daw rhybuddion Buterin ynghanol ymchwydd mewn diddordeb mewn...

Mae pris Ethereum yn Hofran Tua $3,000 Mark, Teirw'n Ymdrechu i Ymneilltuo

Ar adeg ysgrifennu, mae ETH yn masnachu ar $2985, i fyny 2.70% yn y 24 awr ddiwethaf. Os bydd y pris yn llwyddo i fynd yn uwch na lefel $3027, yna mae'n debygol y bydd yn profi lefel ymwrthedd $3163. Gan fod Bitcoin ETFs i...

Morfil Ethereum yn cipio $250M ETH mewn dim ond 4 diwrnod - rali o'ch blaen?

HD: Mae morfil Ethereum yn dwysáu cronni ar ystod $2,900 Mae morfil yn cronni 87,819 ETH mewn pedwar diwrnod. Mae ETH yn masnachu ar tua $2,900. Dros y dyddiau diwethaf, mae deiliad sylweddol Ethereum [ETH] wedi bod ...

Rhagolygon y Dadansoddwr Boom Price Altcoin Gyda Uwchraddiad 'Dencun' Ethereum, Yn Datgelu Dewisiadau Gorau

Mewn datblygiad y mae disgwyl eiddgar amdano, mae uwchraddiad 'Dencun' Ethereum (ETH), sydd wedi'i drefnu ar gyfer Mawrth 13, ar fin sicrhau datblygiadau sylweddol o ran scalability, diogelwch a defnyddioldeb ...

Gweld Ethereum ETF Cyn bo hir?: Beth yw'r Statws?

Felly, mae Franklin Templeton yn cael pethau ar y gweill gyda'r Spot Ethereum ETF hwnnw, huh cŵl? Ydy, mae'r CBOE, cyfnewidfa opsiynau'r Unol Daleithiau, wedi mynd ymlaen ac wedi ffeilio 19b-4 ar eu cyfer. Mae'n edrych fel eu bod nhw'n gwneud m...

Lansio Porthol Wedi'i Gosod fel Binance Yn Cynnig 50 Miliwn o Wobrau Tocyn Hapchwarae Ethereum

Ar ôl ymgyrch ffermio airdrop a ysgogodd dderbynwyr gobeithiol i orlifo Crypto Twitter gyda thrydariadau, mae gan docyn hapchwarae Portal ddyddiad lansio o'r diwedd - ac mae'n dod gyda chyhoeddiad Binanc ...

Reddit yn Cyhoeddi IPO gyda Crypto Twist: Datgelu Bitcoin, Ethereum, a MATIC Holdings

Mae Reddit yn bwriadu mynd yn gyhoeddus ar Gyfnewidfa Stoc Efrog Newydd o dan y ticiwr “RDDT,” gan integreiddio arian cyfred digidol yn ei strategaeth ariannol. Mae'r cawr cyfryngau cymdeithasol yn datgelu buddsoddiadau mewn Bitcoin, Ether ...

Llygaid Ethereum Carreg Filltir $3,300: Tueddiadau Bullish Ynghanol Dyfalu ETF a Galw DeFi

Mae pris Ethereum yn dod ar draws gwrthiant ar $3,000, ond mae data sylfaenol yn arwydd o adfywiad bullish posibl. Mae gostyngiad yn y cyflenwad a'r galw cynyddol o stanciau a chymwysiadau DeFi yn cryfhau tarw ETH...

Bitcoin ac Ethereum Edrych Bullish, Ond Yn Llywio Dyfroedd Ansicr

Nid heddiw fu'r diwrnod gorau i fasnachwyr Bitcoin ac Ethereum. Caeodd marchnadoedd yn gyffredinol - crypto a gwarantau - yn y coch ddoe tra bod buddsoddwyr yn aros yn ofalus am awgrymiadau ar yr hyn y mae Ffeder yr UD ...

Mae Coinbase yn eirioli ar gyfer nod SEC ar restriad Ethereum ETF

Mae Coinbase wedi annog y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) yn gyhoeddus i gymeradwyo rhestru ETF spot ether arfaethedig Grayscale. Aeth Paul Grewal, Prif Swyddog Cyfreithiol Coinbase, at y cyfryngau cymdeithasol t...

Bitcoin Maxi Fred Krueger Swnio Rhybudd Ethereum Hanfodol

Delwedd y clawr trwy www.freepik.com Ymwadiad: Mae'r farn a fynegir gan ein hawduron yn eiddo iddynt hwy ac nid ydynt yn cynrychioli barn U.Today. Mae'r wybodaeth ariannol a'r farchnad a ddarperir ar U.Today yn...

Mae Prosiectau CIO Valkyrie yn Gweld Ethereum a Llinellau Amser Cymeradwyo ETF XRP Posibl

Mae Prif Swyddog Buddsoddi Valkyrie, Steven McClurg, yn rhagweld cymeradwyaeth bosibl ar gyfer Ethereum ETF fan a'r lle o fewn 1-2 mlynedd, gan nodi llinell amser hirach na'r disgwyl. Cwmnïau mawr fel Fidelity a...

Andreessen Horowitz Yn Buddsoddi $100 Miliwn Mewn Platfform Ail-wneud ETH EigenLayer

Mae’r cawr menter sy’n canolbwyntio ar dechnoleg Andreessen Horowitz (a16z) wedi buddsoddi $100 miliwn yn yr EigenLayer o Ethereum, gan awgrymu y gallai cyllid VC mewn crypto fod ar y trywydd iawn ar gyfer adfywiad. Fel yr adroddwyd gan Bl...

Mae Coinbase yn Eiriolwyr ar gyfer Cymeradwyo SEC o Ethereum ETF Graddlwyd, Tynnu sylw at Aeddfedrwydd y Farchnad

Mae Coinbase yn cefnogi cais Grayscale am ETF spot Ethereum, gan annog y SEC i'w gymeradwyo yn seiliedig ar aeddfedrwydd marchnad Ethereum a chydymffurfiaeth reoleiddiol. Yn tynnu sylw at lywodraeth ddatganoledig Ethereum...

Mae ffeilio Reddit IPO yn datgelu amlygiad trysorlys i Bitcoin, Ethereum

Mae'r cawr cyfryngau cymdeithasol Reddit wedi bod yn prynu Bitcoin ac Ethereum yn dawel gyda rhywfaint o'i arian gormodol ac mae ganddo swm nas datgelwyd o'r ddau docyn yn ei drysorfa at ddibenion buddsoddi. Mae'r gymdeithas...

Mae'r Rhwydwaith Cymdeithasol Mwyaf yn Prynu Bitcoin, Ethereum, Polygon

Mae'r fforwm ar-lein poblogaidd Reddit wedi gwneud symudiad sylweddol yn y farchnad arian cyfred digidol. Datgelodd y platfform ei fod wedi buddsoddi rhan o'i gronfeydd arian parod gormodol yn Bitcoin (BTC) ac Ethereum (ETH), ...

Ethereum Layer-2s Ar fin Dynnu, Meddai Guy Turner o Coin Bureau – Dyma Ei Ddewis Gorau

Mae gwesteiwr sianel YouTube Coin Bureau, Guy Turner, yn mynegi teimlad bullish ar brosiectau haen-2 Ethereum (ETH). Mewn sesiwn strategaeth newydd, mae Turner yn dweud wrth y tanysgrifiwr sianel 2.41 miliwn ...

Ethereum (ETH) yn rhagori ar $3,000 Marc: Furrever Token (FURR) a Solana (SOL) wedi'i osod ar gyfer cynnydd meteorig

Yn y dirwedd sy'n esblygu'n barhaus o arian cyfred digidol, mae arloesedd yn teyrnasu'n oruchaf. Er bod tocynnau sefydledig fel Ethereum (ETH) a Solana (SOL) wedi dominyddu'r farchnad ers amser maith, mae lle i gwmnïau newydd bob amser ...

Tocynnau Haen 2 Ethereum Ar fin cael eu Pwmpio? Dyma'r Targedau

Efallai y bydd IMX yn dychwelyd i $3.40, tra gallai OP ymestyn ei enillion tuag at $5. Gallai pwysau prynu ddilysu symudiad ARB i $3, a gallai MNT daro $0.81. Efallai y bydd teirw MATIC yn gwthio am gynnydd o 43%, a allai ...

$100 miliwn wedi'i fuddsoddi yn y Protocol Ail-wneud Ethereum hwn

Mae cawr cyfalaf menter Andreessen Horowitz (a16z) wedi gwneud buddsoddiad o $100 miliwn ym mhrotocol ailsefydlu Ethereum EigenLayer. Mae'r buddsoddiad hwn yn gymeradwyaeth nodedig o'r sector blockchain, yn enwedig ...

Rhagolwg ATH newydd ar gyfer Ethereum (ETH) gan Kraken Analysts!

Tra bod Bitcoin (BTC) yn parhau â'i symudiadau cyfnewidiol yn ystod y dyddiau diwethaf, mae gan yr altcoin Ethereum mwyaf (ETH) safiad cryfach. Yn ôl Coindesk, ETH, sydd wedi rhagori ar $ 3,000 am y tro cyntaf ...

Gall Ethereum gyrraedd $4,500

SWYDD A NODDIR* Gall y farchnad crypto wneud i'ch pen droelli mewn cyffro. Mae wedi bod yn wallgof yn ddiweddar gyda hysbyseb ETF Bitcoin (BTC) newydd; talodd hyd yn oed y dadansoddwr Eric Balchunas sylw iddo. Yn y cyfamser, mae Ethereum (...

Mae Ethereum yn Torri'n Ôl Uwchlaw $3,000, A fydd FOMO yn Arwain I'r Brig Eto?

Unwaith eto mae Ethereum wedi torri uwchlaw'r lefel $3,000 ar ôl i ymdrechion blaenorol ddod i ben yn fethiant wrth i FOMO gymryd drosodd y buddsoddwyr. Mae Ethereum wedi Codi 3% yn y Diwrnod Gorffennol I Torri'n Ôl Uwchben $3,000 Yn gynharach, ...

Coinbase Yn Cefnu Graddfa lwyd ar gyfer Spot Ethereum ETF Trwy Drosi ETHE

Mae Coinbase yn mynd ati i wthio am gymeradwyaeth SEC i restru Ymddiriedolaeth Ethereum Graddlwyd ar gyfer masnachu, gan bwysleisio statws Ethereum fel nwydd yn hytrach na diogelwch. Mae'r symudiad hwn yn cyd-fynd ag effaith Coinbase ...

Buddsoddodd Reddit Mewn Bitcoin ac ETH: Ffeilio IPO

Mae Reddit, y llwyfan cyfryngau cymdeithasol poblogaidd gyda dros 70 miliwn o ddefnyddwyr, wedi datgelu ei fod yn dal rhywfaint o'i gronfeydd arian parod dros ben yn Bitcoin ac Ether. Darganfuwyd y buddsoddiadau mewn Ffurflen S-1 f...