Tŷ Arwerthiant Christie Yn dweud “Ydw” wrth Daliadau ETH am Darnau Celf

Pwy fyddai erioed wedi meddwl y byddai byd technoleg blockchain a byd celf byth yn gwrthdaro? Mae'r ychydig flynyddoedd diwethaf wedi dangos y gall artistiaid digidol, yn wir, wneud bywoliaeth braf gyda chymorth blockchain, ac yn awr mae Tŷ Arwerthiant Christie yn edrych i gymryd rhan yn y weithred.

Mae Tŷ Arwerthiant Christie yn Gweld ETH gyda Chadarnhad

Mae'r cwmni wedi nodi'n ddiweddar y gellir talu am yr holl ddarnau celf a fydd ar werth neu arwerthiant yn y dyfodol gydag Ethereum, yr cryptocurrency ail-fwyaf yn ôl cap y farchnad a'r cystadleuydd rhif un i bitcoin. Mae hwn yn gam enfawr ymlaen ym maes taliadau crypto, er bod yn rhaid talu'r premiymau - y ffioedd ychwanegol a godir gan Christie's - yn fiat o hyd.

Esboniodd Noah Davis - arbenigwr sy'n trefnu arwerthiannau yn y sefydliad - mewn datganiad diweddar:

Rydyn ni yn y cyntedd hwn lle bydd crypto yn ddull mor sefydledig a phrif ffrwd o gynnal busnes. Gyda hyn [gwerthiant], rwy'n credu ei fod yn ffordd berffaith i drochi bysedd ein traed a rhoi ergyd i hyn.

Yr hyn a ysbrydolodd y cwmni i ddechrau derbyn taliadau crypto oedd gwaith celf a ddatblygwyd gan arlunydd digidol o'r enw Mike Winkelmann, a elwir fel arall yn Beeple. Mae'r dyn wedi bod yn weithgar ers blynyddoedd lawer, gan ddatblygu darnau ar gyfer corfforaethau sefydledig fel Apple a Louis Vuitton, ynghyd â chantorion fel Justin Bieber ac Ariana Grande.

Mae ei boblogrwydd wedi tyfu i'r pwynt bod llawer o'i ddarnau'n gwerthu allan o fewn eiliadau neu funudau. Y clincher mawr yw bod llawer o'i waith celf ar werth ar y blockchain ETH.

Mewn cyfweliad, esboniodd yr artist:

Mae wedi bod yn llawer i'w gymryd i mewn. Y twll cwningen o bosibiliadau y bydd hyn yn dod ag ef i'r byd celf - nid wyf yn credu bod pobl yn cydnabod yn llwyr y bydd hyn yn newid enfawr, enfawr.

Hyd yn hyn, mae'r dyn wedi gwerthu mwy na $ 3 miliwn mewn gwaith celf. Dywed Davis fod Christie's yn awyddus i fanteisio ar bresenoldeb Beeple a gweithio rhywbeth allan fel y gallai ei waith celf fod ar gael trwy'r tŷ ocsiwn. Dwedodd ef:

Mae yna $ 1.8 miliwn o bobl sy'n dilyn y dyn hwn ar Instagram ac y mae cais cychwynnol $ 100, hyd at ychydig filoedd o ddoleri, yn hygyrch iddo. Rydyn ni am i bobl chwarae'r gêm a gweld nad yw hyn yn amhosibl ei wneud, math o ffordd rhaff felfed i gymryd rhan mewn diwylliant poblogaidd.

Mae'r Arian Cyfred Yn Hawdd Ei Ddefnyddio

Hyd at y pwynt hwn, mae pawb sydd wedi prynu gwaith gan Winkelmann wedi gwneud hynny gan ddefnyddio Ethereum. Mae'r artist yn crybwyll, o'r holl arian cyfred, ei fod yn credu mai ETH yw'r hawsaf i'w ddefnyddio a'i drosi. Dywed:

Mae Ethereum fel bitcoin, ond gallwch raglennu rheolau ar ei ben sy'n llywodraethu sut mae'r pethau hyn yn gweithio. 'Arian craff' yw'r gyfatebiaeth hawsaf i bobl.

Tagiau: Beeple, Tŷ Arwerthiant Christie, Ethereum

Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/christies-auction-house-says-yes-to-eth-payments-for-art-pieces/