Arbenigwr crypto yn nodi lefel prisiau Ethereum allweddol i'w dal er mwyn cyrraedd $1,500

Wrth i'r marchnad cryptocurrency yn parhau i newid rhwng gwyrdd a choch ar ôl ychydig wythnosau anodd, Ethereum (ETH) yn gwneud enillion dyddiol bach, gan arwain arbenigwyr crypto i nodi lefelau hanfodol er mwyn i'r codiadau cymedrol hyn barhau.

Yn wir, Ethereum yn wynebu hollbwysig Gwrthiant tua $1,200-$1,2500, y mae angen iddo ei dorri er mwyn gwthio tuag at y targed pris cyntaf ar $1,336 a'r ail ar $1,547, yn ôl a dadansoddiad gan y masnachu crypto yr arbenigwr Michaël van de Poppe, a gyhoeddwyd ar Dachwedd 24.

Fel ychwanegodd:

“Yn ddelfrydol eisiau ei weld yn cynnal dros $1,150.”

Dadansoddiad gweithredu pris Bitcoin. Ffynhonnell: Michael van de Poppe

Mae'n werth sôn am hynny hefyd Canolfan Bitcoin yn Roedd siart enfys Ethereum yn gynharach torri cofnodwyd y man ‘Gwerthu tân’, y band isaf ar y siart, ddiwethaf ym mis Mawrth 2020, gan iddo gael ei adael heb unrhyw gatalyddion wedi’u trefnu a allai sbarduno bullish rhedeg.

Pris isel = siawns i gronni?

Yn y cyfamser, mae'n ymddangos bod pris cyfredol Ethereum wedi dal sylw siarc a morfil buddsoddwyr (yn dal rhwng 100 a 100,000 ETH), fel y maent wedi bod cronni ar y gyfradd fwyaf arwyddocaol mewn dwy flynedd.

Cronni siarcod a morfilod Ethereum. Ffynhonnell: Santiment

Ar ben hynny, mae'r gymuned crypto yn parhau i fod yn bullish ar bris Ethereum erbyn diwedd y flwyddyn, amcangyfrif byddai'n masnachu ar gyfartaledd o $1,465 ar Ragfyr 31, 2022, er bod hwn yn rhagfynegiad ychydig yn is na'r un adroddwyd yn gynharach gan Finbold, sef $1,509.

Dadansoddiad prisiau Ethereum

Ar adeg y wasg, roedd Ethereum yn agosáu at barth gwrthiant Van de Poppe, gan fasnachu ar $1,195, i fyny 2.33% ar y diwrnod. Fodd bynnag, roedd yn dal i fod i lawr 0.39% ar draws yr wythnos flaenorol, gan ychwanegu at y golled gronnus o 11.56% ar y siart fisol.

Siart pris 7 diwrnod Ethereum. Ffynhonnell: Finbold

Gyda'i gyfalafu marchnad yn $146.18 biliwn, mae Ethereum yn cadw safle'r cyllid datganoledig ail-fwyaf (Defi) tocyn, yn ail yn unig i Bitcoin (BTC), yn unol CoinMarketCap data a gasglwyd gan Finbold ar 24 Tachwedd.

Ymwadiad: Ni ddylid ystyried cynnwys y wefan hon yn gyngor buddsoddi. Mae buddsoddi yn hapfasnachol. Wrth fuddsoddi, mae eich cyfalaf mewn perygl. 

Ffynhonnell: https://finbold.com/crypto-expert-identifies-key-ethereum-price-level-to-hold-in-order-to-reach-1500/