Gwell ETH / USD ar ôl Profi Cymorth Technegol yn 1507: Dadansoddiad Technegol Sally Ho 23 Chwefror 2021 ETH

Ethereum (ETH / USD) gleidio is yn heddiw Asiaidd sesiwn fel y pâr dibrisiedig i'r 1655 ardal ar ôl masnachu fel uchel gan fod y 1805.03 ardal yn gynharach yn ystod y Asiaidd sesiwn, gyda'r intraday uchel cynrychioli a prawf y Cyfartaledd symud syml 100-bar 4 awr. Curodd masnachwyr ETH / USD yn is i'r Lefel 1507.34 yn gynnar yn yr wythnos, symudiad a welodd a prawf y Lefel sgôr 61.8% o'r diweddar gwerthfawrogi ystod o 1206.05 i 2041.42Arosfannau Roedd etholwyd isod llawer o lefelau graddfa anfantais yn ystod y dibrisiant, Gan gynnwys 1773.22, 1747.24, 1722.31, 1702.67, 1656.37, 1607.31, 1585.49, a 1540.52. Os ETH / USD yn ymestyn ei ddiweddar dibrisiant, cefnogaeth dechnegol bosibl yn cynnwys 1493.28, 1473.21, 1444.99, 1422.31, 1381.16, 1328.99, 1285.87, a 1205.96.

Arosfannau yn ddiweddar etholwyd uchod y 1930.40, 1957.36, a Lefelau 2017.05 yn ystod y gwerthfawrogiad, meysydd sy'n gysylltiedig â pwysau prynu hanesyddol o amgylch y 215.16, 370.50, a 176.43 ardaloedd. Arosfannau hefyd yn ddiweddar etholwyd uchod amcanion prisiau wyneb i waered gan gynnwys y 1711.20, 1716.45, 1733.12, 1750.63, a Lefelau 1805.21, amcanion prisiau wyneb i waered Roedd arwyddocaol yn dechnegol ar gyfrif pwysau prynu a darddodd o amgylch y 148.08, 310.79, 439.77, a 123.72 ardaloedd. Os ETH / USD yn gallu ymestyn ei enillion ar i fyny, ychwanegol amcanion prisiau wyneb i waered yn cynnwys y 2080.48, 2134.98, 2150.66, a Lefelau 2210.42. Mae masnachwyr yn arsylwi bod y MA 50-bar (4-awr) is bullishly nodi uchod y MA 100-bar (4-awr) ac uchod MA 200-bar (4-awr).   Hefyd, y MA 50-bar (yr awr) is bearishly gan nodi isod y MA 100-bar (yr awr) ac isod y MA 200-bar (yr awr).

Mae'r gweithgaredd prisiau agosaf at y MA 200-bar (4-awr) yn 1598.71 a'r MA 50-bar (Awr) yn 1860.19.

Cymorth Technegol Disgwylir o gwmpas 1493.28 / 1444.99 / 1381.16 gyda Arosfannau disgwylir isod.

Gwrthiant Technegol Disgwylir o gwmpas 2080.48 / 2134.98 / 2150.66 gyda Arosfannau disgwylir uchod.

On 4-Awr siart, SlowK is Yn bullish uwchben SlowD tra MACD is Bearishly islaw MACDAverage.

On 60-munud siart, SlowK is Bearishly islaw SlowD tra MACD is Bearishly islaw MACDAverage.

                                                                                                                                                                     

Ymwadiad: Darperir y dadansoddiad masnachu hwn gan drydydd parti, ac at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw'n adlewyrchu barn Crypto Daily, ac ni fwriedir iddo gael ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad nac ariannol.

Source: https://cryptodaily.co.uk/2021/02/eth-usd-better-after-testing-technical-support-at-1507-sally-ho-technical-analysis-23-february-2021-eth-ethereum