Mae Ethereum Classic yn dal i golli gwerth, tra bod Metacade (MCADE) yn ymddangos fel y cyfle buddsoddi mawr nesaf yn 2023

Os ydych chi wedi bod yn gweithredu mewn marchnadoedd arian cyfred digidol am unrhyw gyfnod o amser, nid oes angen i ni esbonio ei fod yn dod yn fwy dirlawn erbyn y dydd. Ar gyfer pob un o'r syniadau gwreiddiol sy'n lansio, mae cannoedd o gopïau'n cael eu silio - a dyw hi ddim yn orchest hawdd hidlo'r aur o'r tywod.

Heddiw rydyn ni'n mynd i archwilio Ethereum Classic, ac a allai fod wedi cael ei ddiwrnod eisoes, ond byddwn hefyd yn edrych ar gyfle buddsoddi newydd o'r enw Metacade - a allai fod yn gyfle buddsoddi mawr nesaf yn 2023.

Ydych chi'n chwilio am newyddion cyflym, awgrymiadau poeth a dadansoddiad o'r farchnad? Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Invezz, heddiw.

Ethereum yn erbyn Ethereum Classic

Un peth sydd gan lawer o fuddsoddwyr yn gyffredin yw nad ydynt bob amser yn gwneud yr ymchwil marchnad cywir sydd ei angen i wybod a deall yr hyn y maent yn edrych arno. Mae hyn yn wir am unrhyw faes buddsoddi ond mae'n ymddangos yn arbennig o wir o ran arian cyfred digidol. Mae angen i chi sicrhau eich bod yn cyfrifo'r risg ar gyfer unrhyw gyfle buddsoddi yn gywir. 

Ethereum (ETH) yw un o'r arian cyfred digidol mwyaf adnabyddus a dyma'r ail fwyaf o ran cap y farchnad. Er bod ganddynt enwau tebyg, mae Ethereum (ETH) yn endid ar wahân i Ethereum Classic (ETC). O'r herwydd, mae Ethereum ac Ethereum Classic yn ddau ased a chyfle buddsoddi ar wahân - ond beth sy'n eu gwneud yn wahanol?

Ethereum Classic (ETC)

Mae Ethereum Classic yn union yr un fath â'r rhwydwaith Ethereum cychwynnol a grëwyd yn 2015. Mewn gwirionedd, nid yw'r fersiwn gyfredol o Ethereum (ETH) yn wahanol iawn i Ethereum Classic. Fodd bynnag, oherwydd darnia, a lladrad dilynol a ddigwyddodd yn y blockchain, holltodd y darn arian - ac mae'r ddau bellach yn annibynnol.

Yna rhoddwyd patent ar y nod masnach i'r fersiwn hon wedi'i diweddaru a elwir bellach yn Ethereum, a pharhaodd y rhwydwaith hŷn i weithredu ond o dan yr enw newydd Ethereum Classic. Heddiw mae gan Ethereum (ETH) gyfaint masnach enfawr ac mae'n eistedd i mewn yn ail yn y byrddau arweinwyr cryptocurrency o ran cyfaint y farchnad. Fel cyfle buddsoddi, bu'n un o'r asedau gorau yn y degawd diwethaf.

Ym mis Ebrill 2020, roedd Ethereum yn masnachu ar tua $150. Ddeunaw mis yn ddiweddarach ym mis Tachwedd 2021, yn ystod y rhediad tarw, roedd y pris yn uwch na $4,000, ffigur hollol syfrdanol. Fodd bynnag, ers hynny mae wedi disgyn yn is na hynny, ac yn masnachu heddiw am bris llawer llai. Mae'r un peth yn berthnasol i Ethereum Classic. Yn ystod y rhediad tarw, cyrhaeddodd uchafbwynt o dros $120. Heddiw, mae Ethereum Classic yn masnachu ar oddeutu $ 23 ac nid yw'n cwrdd â'r gyfradd meini prawf ar gyfer cyfle buddsoddi cryf.

Mae hyn oherwydd bod mwy o bobl yn gyfarwydd â, ac yn unol â hynny mae'n well ganddynt y prif rwydwaith Ethereum, sydd â chyfaint masnach llawer uwch nag Ethereum Classic. 

Beth Yw Metacade (MCADE)?

I ddod i mewn yn gynnar ar gyfer buddsoddiad potensial uchel, dyma lle mae Metacade yn dod i rym. I lawer ohonom, mae gemau arcêd hen ysgol yn dal lle penodol yn ein calonnau. Fodd bynnag, dilynodd gemau yr un peth wrth i'r byd fynd yn fwyfwy digidol a chollwyd rhywfaint o'r hud cychwynnol hwnnw. Fodd bynnag, mae Metacade ar fin ailgynnau'r hiraeth hwnnw a dod â'r profiad yn ôl mewn gofod ar-lein. Tra bydd rhai tocynnau arian cyfred digidol yn rhoi pwyslais ar gemau penodol ac yn cael un tocyn yn y gêm y gallwch chi ei gloddio, ei gasglu neu ei ddefnyddio, Mae Metacade yn gweithio'n wahanol i'r gweddill.

Y syniad y tu ôl Metacade yw rhoi'r pŵer yn ôl yn nwylo'r gymuned hapchwarae. Mae Metacade yn bwriadu bod yn ganolbwynt cymunedol sy'n canolbwyntio ar hapchwarae crypto. Bydd yn lle i gamers, buddsoddwyr crypto, a selogion Web3 gysylltu â'i gilydd a chydweithio ar brosiectau. Yn ogystal, bydd Metacade yn ofod lle gall chwaraewyr ddod o hyd i gemau P2E ac ennill wrth chwarae.

Ar blatfform Metacade, byddwch chi'n gallu pori'r llawr arcêd i edrych ar y gemau lluosog sydd ar gael. Gallwch hefyd hongian o gwmpas a chwarae gwahanol fathau o gemau arcêd gwahanol yn ystod yr un sesiwn.

Byddwch yn y bôn yn cymryd y profiad arcêd ac yn ymgolli mewn replica digidol, creu profiad hollol wahanol o'r profiadau hapchwarae ar-lein y mae pobl mor gyfarwydd â nhw. Credwn fod gan y prosiect hwn potensial enfawr.

Pam mae Metacade yn Fuddsoddiad Da

Os ydych chi'n chwilio am fath gwahanol o gyfle buddsoddi, gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw mewn arian cyfred digidol o hyd. Yn ganiataol, maent yn brinnach nag yr oeddent 7 neu 8 mlynedd yn ôl, fodd bynnag, mae hyn yn golygu bod angen i chi wneud mwy o ymchwil a bod â llygad craff i benderfynu pa arian cyfred digidol sy'n arwydd o fuddsoddiad gwell nag eraill. 

Mynd i mewn ar y llawr gwaelod yw un o’r ffyrdd gorau o sicrhau gwneud arian o unrhyw fuddsoddiad. Nid ydych chi am ddechrau buddsoddi mewn rhywbeth dim ond ar ôl i Elon Musk drydar amdano neu fod Bloomberg wedi gwneud rhywbeth arbennig arno. Os arhoswch mor hir â hynny, mae'n debygol y bydd y cyfle eisoes wedi mynd heibio. Felly, pan ddywedwn mynd i mewn ar y llawr gwaelod, rydym yn bwriadu buddsoddi cyn i bawb arall bentyrru a chyn i chi weld rhywbeth yn ymddangos yn ddyddiol ar gyfryngau cymdeithasol.Gallwch chi gymryd rhan yn rhag-werthiant Metacade yma.

Buddsoddwch mewn crypto, stociau, ETFs a mwy mewn munudau gyda'n brocer dewisol, eToro.

10 / 10

Mae 68% o gyfrifon CFD manwerthu yn colli arian

Ffynhonnell: https://invezz.com/news/2022/11/24/ethereum-classic-keeps-losing-value-whilst-metacade-mcade-seems-to-be-the-next-big-investment-opportunity- yn-2023/