Mae Ethereum (ETH / USD) yn cwympo 26% O'r Uchel Hanesyddol; Beth sydd nesaf?

Syrthiodd Ethereum ddydd Llun mewn cydamseriad ag brif asedau eraill y farchnad cryptocurrency, gan gynnwys Bitcoin, Binance Coin, Polkadot, a Cardano.

Cyffyrddodd yr cryptocurrency ail-fwyaf â'r lefel uchaf erioed o $ 2,041 yn ystod sesiwn y penwythnos a ysgogodd y dydd i sicrhau eu helw. Arweiniodd hynny at werthiant llawer mwy trwy gydol y penwythnos a sesiwn dydd Llun, gan fynd â chyfradd gyfnewid ETH / USD yn is cymaint â 26.11 y cant i $ 1,508.

Ethereum, ETHUSD, ETHBTC, ETHUSDT, cryptocurrency
Llithro Ethereum yng nghanol gwerthiant marchnad crypto ehangach. Ffynhonnell: ETHUSD ar TradingView.com
Llithro Ethereum yng nghanol gwerthiant marchnad crypto ehangach. Ffynhonnell: ETHUSD ar TradingView.com

Mewn man arall yn y farchnad cryptocurrency, dioddefodd bron pob ased cap uchel golledion intraday mawr.

Plymiodd Bitcoin, yr ased digidol blaenllaw sydd â chydberthynas gadarnhaol uchel iawn ag Ethereum, hyd at 19.99 y cant o'i uchafbwynt sesiwn uwchlaw $ 58,000. Yn yr un modd, gostyngodd Binance Coin, a nododd y sesiwn wythnosol flaenorol 171 y cant yn uchel, 44 y cant ddydd Llun.

Ar y cyfan, fe wnaeth y farchnad cryptocurrency ddileu $ 149 biliwn oddi ar ei brisiad.

Cefnogaeth a Gynhelir

Llwyddodd teirw i gynnig cefnogaeth wrth i Ethereum barhau i blymio i mewn i sesiwn yr UD ddydd Llun. Felly mae'n ymddangos, fe wnaethant gapio'r cryptocurrency rhag cwympo islaw ei gyfartaledd symudol syml 50 diwrnod (y don las). Syrthiodd y gyfradd ETH / USD tuag ati yn fyr cyn tynnu ei hun yn ôl i fyny 13 y cant.

Yn y cyfamser, aeth yr ymgais bownsio yn ôl â'r pâr yn agos at don gefnogol arall (yr un werdd) o'r enw'r cyfartaledd symudol esbonyddol 20 diwrnod.

Mae cywiriadau anfantais gyfyngedig Ethereum yn y gorffennol yn y gorffennol. Ym mis Ionawr, ceisiodd masnachwyr dorri'r 20-EMA tua naw gwaith - a chymerodd pob ymgais y cyfraddau ETH / USD i uchafbwynt ffres. Yn y cyfamser, roedd gan unrhyw slipover islaw'r 20-EMA deirw yn trin y 50-SMA fel cefnogaeth.

Yn y cyfamser, nododd Teddy Cleps, dadansoddwr marchnad annibynnol, y gallai'r cyfraddau ETH / USD gyflawni uchaf newydd bob amser, ar yr amod ei fod yn cynnal cefnogaeth uwchlaw llawr prisiau cwmwl, fel y'i gelwir.

Ethereum, ETHUSD, ETHBTC, ETHUSDT, cryptocurrency
Mae Ethereum yn llygadu $ 5,000, yn unol â Teddy Cleps. Ffynhonnell: ETHUSD ar TradingView.com
Mae Ethereum yn llygadu $ 5,000, yn unol â Teddy Cleps. Ffynhonnell: ETHUSD ar TradingView.com

“Ethereum yn cael ei wasgu rhwng $ 2,000 a’r cwmwl,” meddai Mr Cleps. “[Yr] un weithred union bris ag a gawsom ychydig wythnosau yn ôl, pan oedd y pris yn cael ei wasgu rhwng y cwmwl a 2017 bob amser yn uchel. Byddwch yn amyneddgar, mae $ 5,000 yn dod. ”

Ffynhonnell: https://www.newsbtc.com/news/ethereum/ethereum-eth-usd-falls-26-from-historic-high-whats-next/