Dadansoddiad Prisiau Ethereum: Mae ETH yn Cychwyn Cywiriad Downside Mawr

  • Roedd pris Ethereum yn masnachu i uchafbwynt newydd bob amser ar $ 2,043 cyn cywiro yn is yn erbyn Doler yr UD.
  • Ar hyn o bryd mae pris ETH yn masnachu ymhell islaw $ 1,750 a'r 55 cyfartaledd symudol syml (4-awr).
  • Roedd toriad islaw llinell duedd bullish fawr gyda chefnogaeth ger $ 1,840 ar y siart 4 awr (porthiant data o Coinbase).
  • Mae'r pâr yn debygol o barhau yn is tuag at y lefelau $ 1,640 a $ 1,600 yn y tymor agos.

Mae pris Ethereum yn cywiro enillion o ymhell uwchlaw $ 2,000 yn erbyn Doler yr UD. Mae ETH / USD yn debygol o ailedrych ar $ 1,600 cyn y gallai ddringo eto.

Dadansoddiad Prisiau Ethereum

Ar ôl cau'n uwch na $ 1,850, estynnodd Ethereum ei godiad yn erbyn Doler yr UD. Torrodd ETH hyd yn oed y lefelau gwrthiant $ 1,950 a $ 2,000. Roedd yn masnachu i uchafbwynt newydd bob amser ar $ 2,043 ac yn setlo uwchlaw'r 55 cyfartaledd symudol syml (4-awr).

Fodd bynnag, methodd y pris ag ymestyn enillion uwch na $ 2,050 a chywirwyd yn is yn ddiweddar. Roedd dirywiad sydyn yn is na'r lefel gefnogaeth $ 1,850. Roedd egwyl hefyd o dan linell duedd bullish fawr gyda chefnogaeth ger $ 1,840 ar y siart 4 awr.

Plymiodd y pris yn is na'r gefnogaeth $ 1,750 a'r 55 cyfartaledd symudol syml (4-awr). Roedd hyd yn oed yn sbeicio o dan $ 1,600 ac yn masnachu mor isel â $ 1,510. Yn ddiweddar, bu cywiriad wyneb i waered uwch na $ 1,600 a $ 1,650.

Dringodd y pris uwchlaw lefel 23.6% Fib y symudiad i lawr o'r $ 2,043 uchel i $ 1,510 yn isel. Fodd bynnag, methodd y pris â pharhau'n uwch na'r lefel $ 1,800.

Mae'n ymddangos bod y teirw wedi methu ger lefel y 50% Fib o'r symudiad tuag i lawr o'r $ 2,043 uchel i $ 1,510 yn isel. Mae'r pris yn symud yn is ac yn masnachu ymhell islaw $ 1,750. Mae'n ymddangos y gallai'r pris barhau i symud i lawr tuag at $ 1,600. Mae'r gefnogaeth fawr nesaf yn agos at y lefel $ 1,500.

I'r gwrthwyneb, gallai'r pris ddechrau cynnydd o'r newydd yn uwch na'r lefelau gwrthiant $ 1,750 a $ 1,800. Mae'r prif wrthwynebiad bellach yn ffurfio bron i $ 1,850 a'r 55 cyfartaledd symudol syml (4-awr).

Pris Ethereum

Pris Ethereum

O edrych ar y siart, mae pris Ethereum yn amlwg yn masnachu mewn parth bearish o dan $ 1,850 a'r 55 cyfartaledd symudol syml (4-awr). Ar y cyfan, mae pris ether yn debygol o barhau yn is tuag at y lefelau $ 1,640 a $ 1,600 yn y tymor agos.

Dangosyddion Technegol

4 awr MACD - Mae'r MACD ar gyfer ETH / USD yn ennill momentwm yn y parth bearish.

4 awr RSI (Mynegai Cryfder Cymharol) - Mae'r RSI ar gyfer ETH / USD bellach ymhell islaw'r lefel 50.

Lefelau Cymorth Allweddol - $ 1,600, ac yna'r parth $ 1,500.

Lefelau Gwrthiant Allweddol - $ 1,750 a $ 1,850.

Tagiau: ETH, Ethereum

Ffynhonnell: https://www.livebitcoinnews.com/ethereum-price-analysis-eth-starts-major-downside-correction/