Patrwm Bullish Printiau Ethereum, Pam y gallai ETH ailedrych ar $ 4.5K

Mae Ethereum yn sefydlog uwchlaw'r lefel colyn $ 4,250 yn erbyn Doler yr UD. Gallai ETH gyflymu'n uwch os oes toriad clir uwchlaw'r parth gwrthiant $ 4,350.

  • Mae Ethereum yn masnachu mewn parth bullish uwchlaw'r lefel $ 4,200.
  • Mae'r pris yn cydgrynhoi uwch na $ 4,250 a'r cyfartaledd symud syml 100 awr.
  • Roedd toriad uwchlaw triongl contractio allweddol gyda gwrthiant yn agos at $ 4,270 ar y siart fesul awr o ETH / USD (porthiant data trwy Kraken).
  • Gallai'r pâr ennill momentwm bullish os oes toriad clir uwchben y parth gwrthiant $ 4,350.

Mae Pris Ethereum Yn Codi

Ffurfiodd Ethereum sylfaen uwchlaw'r lefel gefnogaeth $ 4,150. Dechreuodd pris ETH don adferiad cyson uwchlaw'r parth gwrthiant $ 4,200 i symud i barth positif tymor byr.

Llwyddodd y pris i glirio lefel y 50% Fib yn y symudiad i lawr o'r swing $ 4,386 yn uchel i $ 4,169 yn isel. Ar ben hynny, roedd toriad uwchlaw triongl contractio allweddol gyda gwrthiant ger $ 4,270 ar y siart fesul awr o ETH / USD.

Mae'r pâr yn cydgrynhoi uwch na $ 4,250 a'r cyfartaledd symud syml 100 awr. Mae gwrthiant cychwynnol ar yr wyneb i waered yn agos at y lefel $ 4,335.

Mae lefel 76.4% Fib y symudiad i lawr o'r swing $ 4,386 yn uchel i $ 4,169 isel hefyd yn agos at y lefel $ 4,330. Mae'r gwrthiant mawr cyntaf yn agos at y lefel $ 4,350. Gallai cau uwchlaw'r lefelau $ 4,330 a $ 4,350 ddechrau cynnydd o'r newydd yn y tymor agos.

Pris Ethereum

Ffynhonnell: ETHUSD ar TradingView.com

Yn yr achos a nodwyd, gallai'r pris godi tuag at y lefel $ 4,500. Gallai unrhyw enillion mwy godi'r pris tuag at y parth ymneilltuo $ 4,650 yn y tymor agos, lle mae'r eirth yn debygol o sefyll.

Galw Heibio ETH?

Os yw ethereum yn methu â chychwyn cynnydd ffres uwchlaw'r lefel $ 4,330, gallai ddechrau dirywiad o'r newydd. Mae cefnogaeth gychwynnol ar yr anfantais yn agos at y lefel $ 4,270.

Mae'r gefnogaeth allweddol gyntaf bellach yn ffurfio ger y lefel $ 4,250 a'r cyfartaledd symudol syml 100 awr. Gallai toriad anfantais islaw'r gefnogaeth $ 4,250 wthio'r pris ymhellach yn is. Yn yr achos hwn, efallai y bydd pris ether yn dirywio tuag at y gefnogaeth $ 4,150.

Dangosyddion Technegol

MACD yr awr - Mae'r MACD ar gyfer ETH / USD yn colli cyflymder yn y parth bullish.

RSI yr awr - Mae'r RSI ar gyfer ETH / USD bellach yn cywiro'n is tuag at y lefel 50.

Lefel Cymorth Mawr - $ 4,150

Lefel Gwrthiant Mawr - $ 4,350

Ffynhonnell: https://www.newsbtc.com/analysis/eth/thereum-prints-bullish-pattern-4-5k/


YouTube fideo