Yn syml, mae Model Ethereum yn Ecsbloetio'r Dosbarth Gweithio Gan y Dadansoddwr Cyfoethog, Meddai ⋆ ZyCrypto

Beth i'w Ddisgwyl O Gyflenwad Ethereum Ar ôl Prawf-o-Stake Yn Dod I'r Rhwydwaith

hysbyseb


 

 

  • Mae Ethereum wedi dod ar dân am ei fodel economaidd ar gyfer sawl achos o dorri yn erbyn ei ethos gwreiddiol.
  • Mae lleihau gwobrau glowyr, llosgi tocynnau, a thorri'r rheol bod “Code is Law” yn rhan o'r rheswm dros feirniadaeth.
  • Disgwylir i Ethereum newid i Proof-Of-Stake yn 2022 yng nghanol ffioedd nwy yn codi.

Mae Ethereum wedi cael ei gyffwrdd fel olynydd teilwng Bitcoin ond mae sawl diffyg yn ei ddyluniad wedi cael eu datgelu. Mae Tomer Strolight yn datgelu’r rhesymau pam mae Ethereum yn achos clir o ecsbloetio’r dosbarth gweithiol gan y cyfoethog.

Y Broblem Gyda Ethereum

Mae Tomer Strolight, dadansoddwr wedi difetha ei feddwl ar y problemau gydag Ethereum mewn post blog dwy ran. Mae'n ysgrifennu bod Ethereum wedi colli ei lwybr o fod yn enghraifft o ddatganoli pur ac wedi trawsfudo i ecsbloetio wedi'i chwythu'n llawn. Mae Strolight yn gosod sylfaen ei ddadl trwy rannu ecosystem Ethereum yn strata amrywiol sy'n cynnwys y dosbarth gweithiol (glowyr), y dosbarth cyfoethog (cyfranogwyr cychwynnol sy'n cynnig darnau arian), y dosbarth sy'n rheoli (datblygwyr craidd), a'r boblogaeth gyffredinol (Etheriaid).

Mae Strolight yn mynd ymlaen i nodi bod yr ecosystem wedi’i adeiladu ar sylfaen addewidion gan gynnwys y ffaith mai cod yw’r gyfraith, y wobr i lowyr, ac “y bydd yr anghenion ar gyfer y dosbarth gweithiol, y glowyr, yn diflannu ar ryw adeg”. Fodd bynnag, dechreuodd pethau ddisgyn ar wahân i ddadleuon DAO a arweiniodd at golledion o werth dros $ 60 miliwn o ETH. Arweiniodd hyn at dorri rheol Code Is Law gyntaf wrth i fforc caled gael ei weithredu i adennill yr arian ar gyfer y cyfoethog. Gofynnwyd i'r rhai a oedd yn anghytuno adael ac aethant ymlaen i greu Ethereum Classic.

“Mae'r cyfoethog yn cael eu holl arian yn ôl ac yn cael eithriad rhag gorfodi'r gyfraith“ Code is Law ”ar gyfer yr un achos hwn gyda'r addewid o beidio byth â'i wneud eto,” meddai Strolight.

Ychydig yn ddiweddarach, gostyngwyd enillion y glowyr dosbarth gweithiol o 5 ETH y bloc i 4 trwy fforc caled a ostyngodd eu iawndal 20%. Pasiwyd cynnig pellach i leihau gwobrau o 4 i 3 ETH gan arwain at ostyngiad o 40% mewn enillion glowyr. Daeth yr ymosodiad nesaf ar y glowyr ar ffurf ffioedd llosgi a gafodd effaith niweidiol ar lowyr.

hysbyseb


 

 

“Trwy losgi arian y dosbarth gweithiol, mae gan y dosbarth dyfarniad a’r dosbarth cyfoethog ddarn mwy o’r bastai gyffredinol,” ysgrifennodd. “Mae'n ddyfeisgar. Drygioni, ond dyfeisgar. ”

Mae Prawf O Stake Yn Fodel I'r Cyfoethog

Ysgrifennodd Strolight fod datblygiadau tybiedig Ethereum yn gyflog i gyfoethogi'r dosbarth cyfoethog yn y system. Ychwanegodd fod staking yn gyflog i heddychu dosbarthiadau eraill gyda'r gwobrau go iawn yn mynd i'r cyfoethog (yr unigolion sydd â'r nifer fwyaf o ETHs).

“Mae'r ateb heddychlon hwn yn talu pobl i roi eu darnau arian ar waith ond nid yw'n dileu'r ddibyniaeth ar brawf-gwaith. Mae'r dosbarth cyfoethog yn croesawu talu am stanc. Wedi'r cyfan, mae'n cael ei dalu am fod yn gyfoethog, felly pam y byddent yn gwrthwynebu, ” meddai Strober.

Mae hefyd yn dyfynnu diffyg dyddiad gwirioneddol ar gyfer diwedd Prawf-Waith ac yn dadlau bod ffioedd nwy cynyddol yn effeithio'n wahanol ar y gwahanol ddosbarthiadau cymdeithasol. Mae ffioedd nwy Ethereum wedi codi’n seryddol dros yr ychydig fisoedd diwethaf tra bod ETH Killers fel Solana a Polkadot yn ennill poblogrwydd.

Ffynhonnell: https://zycrypto.com/ethereums-model-is-simply-exploitation-of-the-working-class-by-the-wealthy-says-analyst/


YouTube fideo