Dros Un Miliwn Ethereum Gwerth $ 4.3B wedi'i losgi ers uwchraddio Llundain

Mae'r mecanwaith llosgi a gyflwynwyd fel rhan o uwchraddiad Ethereum London ddechrau mis Awst bellach wedi dinistrio mwy na miliwn o ETH.

Cyflwynodd fforc caled Llundain ddechrau mis Awst EIP-1559, mecanwaith i losgi cyfran o'r ffioedd trafodion. Ers hynny, mae 1,008,431 ETH wedi cael ei losgi ar adeg ysgrifennu yn ôl y traciwr Ultrasound.Money.

Am brisiau cyfredol o tua $ 4,300, mae hynny'n gyfwerth â $ 4.3 biliwn syfrdanol. Pasiodd Ethereum y garreg filltir losgedig $ 1 biliwn yng nghanol mis Medi.

Roedd y garreg filltir arsylwyd gan eiriolwyr Ethereum ar crypto twitter, ond mae'r rhai sy'n defnyddio'r rhwydwaith ar haen 1 yn dal i ddioddef y ffioedd trafodion poenus hynny.

Y gyfradd llosgi ddyddiol gyfredol yw 11,588 ETH sy'n werth tua $ 50 miliwn y dydd. Dros y 24 awr ddiwethaf, mae'r rhwydwaith wedi dinistrio 8 ETH y funud ar gyfartaledd. Ar y cyfraddau hyn, bydd y rhwydwaith yn llosgi tua 4.2 miliwn ETH y flwyddyn, sef $ 18 biliwn ar y prisiau cyfredol.

Uniswap yw arweinydd y bwrdd llosgi ar hyn o bryd, gan ddinistrio 1,360 ETH, neu $ 5.8 miliwn, dros y 24 awr ddiwethaf. Nid yw'n syndod y gall ystyried cyfnewid tocyn syml ar y DEX gostio cymaint â $ 100 mewn nwy ar hyn o bryd.

Bonws datchwyddiadol  

Mae'r gyfradd losgi yn golygu bod chwyddiant cyflenwad Ethereum wedi'i ostwng i ddim ond 1% y flwyddyn gan fod 5.4 miliwn o ETH yn cael ei gloddio bob blwyddyn ar hyn o bryd.

Newidiodd y rhwydwaith i gyhoeddiad datchwyddiadol sawl gwaith dros yr ychydig fisoedd diwethaf wrth i fwy o ETH gael ei losgi na'i gynhyrchu.

Unwaith y bydd “yr uno” yn digwydd rywbryd yn hanner cyntaf 2022, mae disgwyl i'r cyhoeddi ddod yn gwbl ddadchwyddiadol. Ar hyn o bryd mae'r efelychiad yn amcangyfrif y bydd cyhoeddi Ethereum yn -3.2% y flwyddyn gan olygu y bydd y cyflenwad yn lleihau.

Mae'r uno'n digwydd pan fydd y gadwyn ETH 1.0 gyfredol yn uno neu'n “docio” gyda Chain Beacon ETH 2.0 yn nodi diwedd prawf-waith a phontio i brawf-fantol.

Cyn i hynny ddigwydd, bydd diweddariad Rhewlif Arrow yn cael ei ddefnyddio ddechrau mis Rhagfyr i ymestyn bom anhawster Ethereum.

Diweddariad ETH 2.0

Ar hyn o bryd mae Ethereum wedi'i stacio ar y Gadwyn Beacon yn dod i gyfanswm o oddeutu 8.37 miliwn ETH yn ôl Beaconcha.in. Mae hyn werth oddeutu $ 36 biliwn ac mae'n gweithio allan fel 7% o'r cyflenwad cyfan.

Gall sticeri fwynhau enillion blynyddol o oddeutu 5.2% sydd ar fin dod yn ased datchwyddiadol cyn bo hir.

O ran pris, ar hyn o bryd mae ETH yn masnachu fflat ar y diwrnod ar $ 4,287 yn ôl CoinGecko. Mae'r ased wedi cilio 12% o'i uchafbwynt amser-llawn Tach 10 o $ 4,878.

Ymwadiad


Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.

Ffynhonnell: https://beincrypto.com/one-million-ethereum-worth-4-3b-burnt-london-upgrade/


YouTube fideo