Gallai Solana Flip Ethereum I Ddod yn “Visa Of Crypto,” Astudiaeth Newydd gan Bank Of America yn dangos

Gallai ymchwil newydd gan Bank of America yn Datgelu Solana ddod yn “Fisa yr ecosystem asedau digidol.”

Oherwydd ei ffocws ar scalability, rhwyddineb defnydd, a chostau trafodion isel, dywedodd y banc y gallai'r blockchain Solana yn wir ddod yn cyfateb i Visa ar gyfer y byd o cryptocurrencies a NFTs mewn adroddiad ymchwil i'w gleientiaid ar ôl cynnal aelod o Sefydliad Solana. Lili Liu.

Solana Trwybwn Uchel Yw'n Teilyngdod

Mewn nodyn ymchwil ddydd Mawrth, dywedodd y strategydd asedau digidol Bank of America Alkesh Shah y gallai cystadleuydd Ethereum Solana ddod yn “Fisa yr ecosystem asedau digidol.”

Aeth rhwydwaith Solana yn fyw yn 2020, ac ers hynny mae ei docyn brodorol, SOL, wedi tyfu i fod y pumed arian cyfred digidol mwyaf trwy gyfalafu marchnad, gyda gwerth marchnad o $ 47 biliwn. Fe'i defnyddiwyd i setlo dros 50 biliwn o drafodion a chreu dros 5.7 miliwn o docynnau anffyddadwy, ac mae'n drefn maint yn gyflymach nag Ethereum (NFT).

Mae beirniaid yn honni bod y cyflymder yn dod ar draul datganoli a dibynadwyedd. Mae Shah yn credu bod y manteision yn gorbwyso'r anfanteision:

“Mae ei allu i ddarparu trwybwn uchel, cost isel a rhwyddineb defnydd yn creu blockchain sydd wedi'i optimeiddio ar gyfer achosion defnydd defnyddwyr fel microdaliadau, DeFi, NFTs, rhwydweithiau datganoledig (Web3) a hapchwarae.”

Mae Bitcoin, arian cyfred digidol mwyaf poblogaidd y byd, i fyny 3.3% yr wythnos hon. Cynyddodd pris ethereum, ei wrthwynebydd agosaf o ran cyfalafu marchnad, 5.3%. Mae cryptocurrencies mawr eraill hefyd yn profi enillion cryf. Mae BNB i fyny 9.5%, cardano i fyny 16.2%, a Solana i fyny 10.6%.

Ar ben hynny, mae gan Solana rai o'r amseroedd trafodion cyflymaf yn y diwydiant. Yn y nodyn, esboniodd Shah:

“Mae’r datblygiadau arloesol hyn yn caniatáu ar gyfer prosesu ~65,000 o drafodion yr eiliad sy’n arwain y diwydiant gyda ffioedd trafodion cyfartalog o $0.00025 tra’n parhau’n gymharol ddatganoledig a diogel.”

Mae Visa bellach yn prosesu 1,700 o drafodion yr eiliad (TPS), ond mae gan y rhwydwaith gapasiti damcaniaethol o 24,000 TPS o leiaf. Ar ei brif rwyd, mae Ethereum ar hyn o bryd yn prosesu tua 12 TPS (mwy ar haenau dau), tra bod gan Solana gapasiti damcaniaethol o 65,000 TPS.

Erthygl gysylltiedig | Solana: Adolygiad Cyflym Ac Edrych Ymlaen

Cyfaddawdau ar ddatganoli

Ym mis Mawrth 2020, lansiwyd Solana fel blockchain datganoledig sy'n gallu cynnal apiau hynod raddadwy. Yn ôl Alkesh Shah, dyma'r pumed arian cyfred digidol mwyaf, ar ôl setlo mwy na $50 biliwn mewn trafodion a chynhyrchu mwy na 5.7 miliwn o NFTs.

Oherwydd bod y ddau cryptocurrencies yn caniatáu contractau smart, sef bloc adeiladu sylfaenol systemau datganoledig fel banciau sy'n seiliedig ar blockchain a NFTs, mae Solana yn aml yn cael ei gymharu ag Ethereum (tocynnau anffyngadwy).

Cyfaddefodd Shah, gan ddweud, “Mae Solana yn rhoi blaenoriaeth i scalability, ond mae gan blockchain cymharol lai datganoledig a diogel gyfaddawdau, a ddangosir gan nifer o faterion perfformiad rhwydwaith ers y dechrau.”

Mae'r arian cyfred digidol wedi cael llawer o sylw gan fuddsoddwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac mae ei bris wedi codi 4,000% syfrdanol. Serch hynny, mae ei gystadleuydd agosaf, ethereum, yn ei waethygu. Mae gan Solana brisiad marchnad o $47 biliwn, neu ychydig dros un rhan o ddeg o faint yr ethereum.

Mae SOL / USD yn masnachu ar $ 146. Ffynhonnell: Tradingview

Mae Solana wedi cael ei gyfran deg o faterion perfformiad rhwydwaith yn ystod y misoedd diwethaf, gan gynnwys materion tynnu'n ôl a gadarnhawyd gan Binance ddydd Mercher, adroddiadau o oedi mewn perfformiad ar draws cyfryngau cymdeithasol ddydd Gwener, a'r hyn a oedd yn ymddangos yn ymosodiad gwrthod gwasanaeth dosbarthedig ar Ionawr 5. , er gwaethaf gwadiad Solana.

Ers ei ddechrau, mae Solana wedi setlo mwy na 50 biliwn o drafodion, sef cyfanswm o fwy na $11 biliwn USD mewn gwerth dan glo. Fe'i defnyddiwyd hefyd i gynhyrchu dros 5.7 miliwn o NFTs, gan ddangos ei ffocws ar gymwysiadau defnyddwyr fel trafodion arian a hyd yn oed hapchwarae.

Erthygl gysylltiedig | Mae Solana yn Masnachu Hyd 15.7%, Ond Mae Materion Rhwydwaith yn Codi Pryderon

Delwedd dan sylw o Investment U, siartiau o TradingView.com

Ffynhonnell: https://www.newsbtc.com/news/solana-could-flip-ethereum-to-become-visa-of-crypto/


YouTube fideo