Diweddariad achos cyfreithiol XRP: A yw'r SEC yn gogwyddo tuag at Ethereum?

Dadansoddiad TL; DR:

  • Mae'r SEC yn gwadu unrhyw ddatganiad cyhoeddus ar Ether. 
  • Mae'r gymuned o'r farn bod y comisiwn yn ffafrio ETH dros XRP. 
  • Mae e-byst a ddatgelwyd yn dangos bod yr SEC yn gwrthsefyll unrhyw ddatganiad clir ar statws diogelwch Ethereum. 

Mae'r SEC wedi cael ei feirniadu'n hallt am ei achos cyfreithiol parhaus yn erbyn XRP, arwydd brodorol rhwydwaith Ripple. A yn ddiweddar e-bost wedi'i ollwng mae ateb gan yr SEC yn dangos bod y comisiwn yn gwadu gwneud unrhyw ddatganiad cyhoeddus am Ethereum. Fodd bynnag, union ddwy flynedd yn ôl, datganodd Willian Hinman fod Ether a Bitcoin yn rhai nad ydynt yn warantau, ac mae'r datganiad yn dal i gael ei gyhoeddi ar wefan SEC. 

Mae'r safon ddwbl hon o'r comisiwn wedi achosi dicter cyfryngau cymdeithasol gan gymuned XRP. Yn ôl aelodau’r gymuned, mae gwadiad y comisiwn o statws Ether, er gwaethaf cael datganiad Hinman 2018 wedi’i gyhoeddi ar ei wefan yn dangos gogwydd nodweddiadol tuag at Ethereum dros XRP. 

XRP
Ateb e-bost wedi'i ollwng gan yr SEC ar Twitter

Roedd XRP yn hedfan dros $ 3 yn 2018, ond mae achos cyfreithiol SEC wedi atal y codiad altcoins yn y farchnad. Mae bron yn sioc fod yr altcoin wedi mynd i lawr bron 70% dros y 4 blynedd diwethaf, er gwaethaf mabwysiadu ac uwchraddio rhwydwaith taliadau digidol Ripple yn ehangach.

Mae sawl banc mawr ledled y byd fel Santander a SABB yn defnyddio datrysiad talu Ripple ar gyfer trafodion rhyngwladol ar unwaith. Mae'r gymuned yn credu y byddai'r pris altcoins wedi cynyddu i uchelfannau anghredadwy erbyn hyn pe na bai achos cyfreithiol SEC yn digwydd. 

A yw'r SEC yn gwthio agenda annheg yn erbyn XRP? 

Mae gan XRP ac ETH weithrediadau tebyg iawn, ac mae'r ddau wedi bod yn gweithredu ers bron i ddegawd. Felly, mae'r gymuned yn rhwystredig ei bod yn ymddangos bod yr SEC wedi'i drwsio ar XRP, ac nad yw hyd yn oed yn trafferthu egluro ei safbwynt ar Ether.

Mae sawl aelod o'r gymuned wedi e-bostio'r comisiwn i wybod statws diogelwch ETH. Fodd bynnag, mae'r SEC wedi darparu atebion eithaf aneglur bob tro. Mae sawl e-bost gwahanol a rennir ar Twitter yn dangos bod yr SEC yn crybwyll nad yw Ethereum neu Ethereum 2.0 wedi'u cofrestru yng nghronfa ddata'r comisiwn, ond maent hefyd yn parhau i bwysleisio nad oes datganiad swyddogol ar Ethereum. 

Soniodd hyd yn oed cyn-Bennaeth yr SEC, Joseph Grundfest fod triniaeth y comisiwn o XRP wrth adael ETH heb ei gyffwrdd yn anfoesegol iawn, ac mae'n codi cwestiynau am degwch y sefydliad. 

Fe greodd achos cyfreithiol XRP lawer o amheuaeth yn erbyn yr SEC. Mae dogfennau a negeseuon e-bost a ddatgelwyd yn flaenorol yn awgrymu bod trydydd parti yn derbyn arweiniad gan y comisiwn ynghylch gweithrediadau a rheoliadau ei ased digidol. 

Efallai y bydd yr achos cyfreithiol yn dod i ben Ionawr 14, 2022, ar ôl i'r SEC ofyn yn flaenorol am estyniad i ddyddiad cau Tachwedd 2021. 

Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/is-the-sec-biased-towards-ether-over-xrp/


YouTube fideo