Creigiau Renminbi Vs. Doler yr UD, adlamiadau Hong Kong

Newyddion Allweddol

Cymysgwyd ecwitis Asiaidd dros nos wrth i Hong Kong berfformio'n well na'r rhanbarth.

Mae disgwyliadau bod cylch heicio cyfradd llog yr UD wedi goryrru enillion renminbi Tsieina o +0.58% yn erbyn doler yr UD i gau ar 7.17 CNY y USD yn erbyn cau dydd Gwener o 7.21 ac isafbwynt diweddar o 7.31 ar Dachwedd 2nd (Mae cyfradd gyfnewid uwch yn golygu doler UDA wannach). Gallai doler yr UD sy'n gwanhau fod yn gynffon ar gyfer stociau nad ydynt yn UDA, gan gynnwys stociau Tsieina.

Dylid ystyried uwchgynhadledd Biden-Xi yr wythnos diwethaf yn llwyddiant o ran sefydlogi'r berthynas, fel y gwelwyd yn araith yr Arlywydd Xi. Cyhoeddodd yr Arholwr San Francisco drawsgrifiad rhagorol, cyflawn, Saesneg ei iaith a sain o'r araith, sydd ar gael trwy'r ddolen ganlynol: Darllenwch anerchiad Llywydd Tsieina Xi Jinping i Uwchgynhadledd Prif Swyddog Gweithredol APEC | Fforwm | sfexaminer.com.

Llywyddodd Premier Li gyfarfod o'r Pwyllgor Ariannol Canolog fel dilyniant i'r Gynhadledd Gwaith Ariannol Ganolog (CFWC). Sefydlodd y cyfarfod “tasgau allweddol…i wella ansawdd gwasanaethau ariannol ar gyfer datblygiad economaidd a chymdeithasol.” Y Gynhadledd Gwaith Economaidd Ganolog (CEWC
CGA
), sydd i’w gynnal ym mis Rhagfyr, yn amlinellu polisïau economaidd ymhellach.

Gadawyd cyfraddau cysefin y benthyciad 1 a 5 mlynedd heb eu newid ar 3.45% a 4.2%, yn y drefn honno, fel y rhagwelwyd, gyda chlebran barhaus y bydd cymarebau gofyniad cronfeydd wrth gefn banciau (RRRs) yn cael eu torri.

Roedd gan Hong Kong ehangder cryf iawn gyda'r holl sectorau'n bositif a datblygwyr yn curo dirywiad o 4 i 1. Stociau masnachu mwyaf Hong Kong yn ôl cyfaint oedd Tencent, a enillodd +3.62%, Alibaba, a enillodd +1.64%, a Meituan, a enillodd + 1.58%, wrth i Fynegai Hang Seng Tech cyffredinol ennill +2.45% dros nos. Gwerthodd buddsoddwyr tir mawr yr Hong Kong Tracker ETF, y gwnaethant ei brynu mewn maint yr wythnos diwethaf trwy Southbound Stock Connect.

Rydym yn rhagweld newyddion da o amgylch cerbydau trydan (EVs) yr wythnos hon gyda sioe ceir Guangzhou yn cael ei chynnal.

Enillodd Li Auto a WuXi AppTec +2.42% a +3.49%, yn y drefn honno, ar ôl cyhoeddiad cau dydd Gwener byddant yn cael eu cynnwys ym Mynegai Hang Seng, yn dod i rym ar 1 Rhagfyrst.

Postiodd marchnad y tir mawr enillion llai o gymharu â Hong Kong, er bod pob sector yn gadarnhaol hefyd. Prynodd buddsoddwyr tramor werth +$191 miliwn o stociau Mainland trwy Northbound Stock Connect.

Mae Trip.com yn adrodd ar ôl i’r Unol Daleithiau gau heddiw a bydd Baidu yn adrodd yn dilyn y cau yn Hong Kong yfory.

Ar ôl y cau, mae Bloomberg yn adrodd y bydd hanner cant o ddatblygwyr eiddo tiriog yn gymwys i gael "ystod o ariannu, yn ôl pobl sy'n gyfarwydd â'r mater". Nid wyf wedi gweld y newyddion yn cael ei gadarnhau yn unman arall. Mae dyled cynnyrch uchel Asiaidd a enwir gan ddoler yr Unol Daleithiau wedi codi dair wythnos yn ôl ers dod i ben ddiwedd mis Hydref. Ychydig bach o rali cysgu!

Enillodd mynegeion Hang Seng a Hang Seng Tech +1.86% a +2.45%, yn y drefn honno, ar gyfaint a gynyddodd +8.55% o ddydd Gwener, sef 98% o'r cyfartaledd 1 flwyddyn. Symudodd 400 o stociau ymlaen tra gostyngodd 95 stoc. Cynyddodd trosiant byr y Prif Fwrdd +3.28% o ddydd Gwener, sef 84% o'r cyfartaledd 1 flwyddyn gan fod 14% o'r trosiant yn drosiant byr (cofiwch fod trosiant byr Hong Kong yn cynnwys cyfaint byr ETF sy'n cael ei yrru gan wrychoedd ETF gwneuthurwyr marchnad) . Roedd y ffactor gwerth a'r capiau bach yn fwy na'r ffactor twf a'r capiau mawr. Roedd pob sector yn gadarnhaol wrth i wasanaethau cyfathrebu ennill +3.22%, styffylau defnyddwyr ennill +2.76%, a chyfleustodau ennill +2.06%. Yr is-sectorau a berfformiodd orau oedd meddalwedd, lled-ddargludyddion, a bwyd a diodydd. Yn y cyfamser, gwasanaethau proffesiynol a chyfryngau oedd yr unig is-sectorau negyddol. Roedd cyfeintiau Southbound Stock Connect yn gymedrol wrth i fuddsoddwyr Mainland werthu gwerth net - $ 783 miliwn o stociau ac ETF a restrwyd yn Hong Kong gan gynnwys Xpeng, a oedd yn bryniant net bach, tra bod gan Hong Kong Tracker ETF werthiant net mawr iawn, yr Hang Seng Roedd Tech ETF a Tencent yn werthiannau net mawr.

Enillodd Shanghai, Shenzhen, a Bwrdd STAR +0.46%, +0.65%, a +0.14%, yn y drefn honno, ar gyfaint a gynyddodd +11.95% o ddydd Gwener, sef 106% o'r cyfartaledd 1 flwyddyn. Symudodd 3,643 o stociau ymlaen tra gostyngodd 1,156. Roedd ffactorau gwerth a thwf yn gymysg wrth i gapiau bach fynd y tu hwnt i gapiau mawr. Roedd pob sector yn gadarnhaol gan gynnwys gofal iechyd, a enillodd +2.22%, staplau defnyddwyr, a enillodd +1.63%, a diwydiannau, a enillodd +1.51%. Yr is-sectorau a berfformiodd orau oedd caledwedd cyfrifiadurol, addysg ac offer ynni. Yn y cyfamser, roedd metelau gwerthfawr, gwarantau a cheir ymhlith yr is-sectorau a berfformiodd waethaf. Roedd cyfeintiau Northbound Stock Connect yn ysgafn/cymedrol wrth i fuddsoddwyr tramor brynu gwerth net o $191 miliwn o stociau Mainland gan gynnwys Will Semiconductor, Sungrow, a ZTE, a oedd i gyd yn bryniannau net bach. Yn y cyfamser, roedd Anhui Jianghai Auto Group yn werthiant net bach/cymedrol ac roedd Isoftstone a BYD yn werthiannau net bach. Cafodd mynegai doler CNY ac Asia ddiwrnod cryf yn erbyn doler yr UD. Copr a enillwyd tra roedd dur i ffwrdd.

Perfformiad Neithiwr

Cyfraddau Cyfnewid, Prisiau a Chynnyrch Neithiwr

  • CNY fesul USD 7.17 yn erbyn 7.21 dydd Gwener
  • CNY fesul EUR 7.83 yn erbyn 7.87 dydd Gwener
  • Cynnyrch ar Fond y Llywodraeth 1 Diwrnod 1.54% yn erbyn 1.49% dydd Gwener
  • Cynnyrch ar Fond y Llywodraeth 10 Mlynedd 2.66% yn erbyn 2.65% ddydd Gwener
  • Cynnyrch ar Fond Banc Datblygu Tsieina 10 Mlynedd 2.73% yn erbyn 2.72% dydd Gwener
  • Pris Copr + 0.15% dros nos
  • Pris Dur -0.13% dros nos

Ffynhonnell: https://www.forbes.com/sites/brendanahern/2023/11/20/renminbi-rocks-vs-us-dollar-hong-kong-rebounds/