Cynnyrch Dewisiadau NFT Aml-Ddimensiwn Cyntaf yn Seiliedig ar Ddigwyddiadau Chwaraeon

Mae Cwpan y Byd FIFA yn Qatar yn cael ei ddathlu mewn gwahanol ffyrdd ac mae syniad NFT Options gan NFETA yn ffordd newydd o ddefnyddio technoleg i ymuno â'r dathliad. 

Mae Cwpan y Byd Qatar, y gellir dadlau mai dyma'r digwyddiad chwaraeon mwyaf yn hanes y byd, ar fin cychwyn ymhen ychydig ddyddiau, a NFETA, sy'n seiliedig ar We3.0 Tocyn Di-ffwng (NFT) Mae “Tŷ Te” wedi creu ffordd o wneud y digwyddiad yn gynhwysol. Mae'r cwmni cychwyn wedi lansio Opsiynau, Gemau, Orielau sy'n canolbwyntio ar NFT, a llawer o gynhyrchion deilliadol eraill a all helpu cefnogwyr medrus i ennill incwm goddefol wrth iddynt godi calon eu cefnogwyr.

NFTEA: First Multi-Dimension NFT Options Product Based on Sports Events

Mae platfform NFTEA wedi ailadrodd bod ei opsiwn NFT yn gyfyngedig i ddigwyddiad Cwpan y Byd a'i fod wedi'i ddatganoli ac yn seiliedig ar yr injan fasnachu Gwneuthurwr Marchnad Awtomataidd (AMM) a reolir gan gontract smart a ddefnyddir gan gyfnewidfeydd datganoledig.

Mae platfform NFETA yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr ddangos cefnogaeth i'w hoff dimau trwy brynu eu Dewisiadau NFT. Bydd yr opsiynau'n costio cymaint â 3 darn arian USDC a gellir eu masnachu am werth uwch ar ôl cwpan y byd. Mae'r prisiad hwn yn y dyfodol yn dibynnu ar berfformiad y tîm yng nghwpan y byd.

Er y bydd pob un o'r Opsiynau NFT yn costio'r un pris ar y dechrau, bydd y prisiad yn tyfu yn seiliedig ar y tîm sy'n ennill Cwpan y Byd, y dod a ddaw yn ail, trydydd, rownd gynderfynol, ac ati. Gall hyd yn oed y timau sy'n perfformio'n wael hefyd fod yn broffidiol i gefnogwyr, yn dibynnu ar y strategaeth fasnachu a fabwysiadwyd ganddynt.

Gellir masnachu'r Opsiynau yn y farchnad agored ar ddiwedd twrnamaint Cwpan y Byd.

NFTEA: First Multi-Dimension NFT Options Product Based on Sports Events

“Mae opsiynau’n cynrychioli tystysgrif o asedau opsiynau gydag amodau lluosog a gwerth posibl yn y dyfodol, y gellir eu masnachu ar farchnadoedd fel Opensea ar unrhyw adeg. Bydd yr hawl hon yn cael ei harfer ar ddiwedd Cwpan y Byd Qatar. Disgwylir i fuddsoddwyr sy'n dal gwahanol dimau dderbyn incwm ecwiti sylweddol, ”mae post blog disgrifiadol o blatfform NFETA yn darllen.

Model Dylunio Opsiynau NFT NFETA

Mae Cwpan y Byd FIFA yn Qatar yn cael ei ddathlu mewn gwahanol ffyrdd ac mae syniad NFT Options gan NFETA yn ffordd newydd o ddefnyddio technoleg i ymuno â'r dathliad.

Mae'r cynhyrchion wedi'u hadeiladu ar y protocol Polygon Haen-2 ac mae'n cynnwys cyfanswm o 32 o dimau, pob un â 40,000 o opsiynau a NFTs. Mae'r NFT a'r opsiynau wedi'u cynllunio gan ddefnyddio safon ERC-1155 a chefnogir prosiect NFETA gan Gefeill Digidol Qatar 2022, sef yr ecosystem meta-bydysawd cyntaf a gefnogir gan Deulu Brenhinol Qatari.

Mae prosiect NFTEA yn cyflwyno cyfle i gariadon pêl-droed fuddsoddi ac ennill arian tra hefyd yn cael hwyl ar yr un pryd.

Dechreuodd gwerthiant Opsiynau NFETA NFT ar Dachwedd 14 ac maent yn sicr o ddod i ben ar Dachwedd 29, dyddiad sy'n disgyn ar ddiwedd 2il rownd cam grŵp Cwpan y Byd. Ar gyfer cyfranogwyr â diddordeb, gellir prynu'r opsiynau trwy dApp ar blatfform NFETA neu drwy OpenSea.

Mae'r broses o gyfrifo a dosbarthu'r gwobrau yn awtomataidd ond wedi'u cynllunio fel ei fod yn deg i'r holl gyfranogwyr yn gyffredinol.

Newyddion Altcoin, Newyddion Blockchain, Newyddion cryptocurrency, Newyddion

Benjamin Godfrey

Mae Benjamin Godfrey yn frwd dros blockchain a newyddiadurwyr sy'n hoff o ysgrifennu am gymwysiadau bywyd go iawn technoleg blockchain ac arloesiadau i ysgogi derbyniad cyffredinol ac integreiddio'r dechnoleg sy'n dod i'r amlwg ledled y byd. Mae ei ddyheadau i addysgu pobl am cryptocurrencies yn ysbrydoli ei gyfraniadau i gyfryngau a gwefannau enwog sy'n seiliedig ar blockchain. Mae Benjamin Godfrey yn hoff o chwaraeon ac amaethyddiaeth.

Ffynhonnell: https://www.coinspeaker.com/nftea-nft-options-sports-events/