Mae Adidas yn cyhoeddi partneriaeth newydd gyda Coinbase

Ar rwydwaith cymdeithasol Twitter crypto-lovers, Mae Adidas wedi cyhoeddi ei fod yn partneru gyda Coinbase, y llwyfan cyfnewid a thaliadau cryptocurrency.

Adidas a'r bartneriaeth gyda Coinbase

Ddoe, cawr dillad chwaraeon yr Almaen Syfrdanodd Adidas ei ddilynwyr gyda'i drydar cyhoeddi ei bartneriaeth gyda Coinbase.

“Rydyn ni wedi partneru gyda Coinbase. Dim byd yn ôl pob tebyg ”.

“Dim byd yn ôl pob tebyg” a allai ar hyn o bryd fod yn cuddio’r hyn y mae pawb yn ei ddisgwyl a hynny yw mynediad y gwneuthurwr dillad chwaraeon mwyaf yn Ewrop ac yn ail yn y byd i'r byd crypto. 

Ar adeg ysgrifennu, mae'r trydariad wedi creu dros 50,000 o bobl yn hoffi a dros 10,000 o ail-drydariadau. 

Ar ben hynny, gwnaeth Coinbase sylwadau ar drydar Adidas, er nad oedd yn dweud unrhyw eiriau ond yn rhannu emoji yn unig: 

Adidas a chanlyniadau'r cyhoeddiad hwn

Er bod trydariad Adidas yn achosi cynnwrf ar y rhwydwaith cymdeithasol, nid yw ymateb y farchnad i Coinbase (COIN) wedi datblygu eto. 

Mewn gwirionedd, dros y 24 awr ddiwethaf Mae COIN wedi codi dim ond 0.77% i $ 314.79, o'i gymharu â diwedd ddoe o $ 312.38. Mae hynny'n dal ychydig ddoleri yn brin o ATH COIN - Pob Amser yn Uchel o $ 357 ar Dachwedd 9. 

Ar yr un diwrnod, Coinbase Roedd gan dadorchuddio ei ganlyniadau Ch3 sy'n siarad am refeniw, cyfeintiau, defnyddwyr a mwy, gan gyfeirio at fisoedd Gorffennaf, Awst a Medi. 

Nid yn unig hynny, fis Awst diwethaf, Prif Swyddog Gweithredol Coinbase Brian Armstrong cyhoeddodd ei fwriad i fuddsoddi $ 500 miliwn mewn asedau crypto megis protocolau Ethereum, Bitcoin a DeFi a gefnogir gan y platfform.

Adidas Coinbase  

Coinbase a'i gyflawniadau diweddaraf

Mae Coinbase, y cawr taliadau crypto Americanaidd, yn ychwanegol at y bartneriaeth lled-ddatganedig ddiweddaraf hon gydag Adidas, wedi adrodd Penderfynodd i fynd i mewn i fyd chwaraeon fel noddwr NBA y mis diwethaf. 

Ynghyd â'r newyddion am Binance yn noddi tîm pêl-droed yr Eidal Lazio, Coinbase dywedir iddo gyhoeddi a partneriaeth nid yn unig gyda'r Gymdeithas Bêl-fasged Genedlaethol (NBA) ond hefyd gyda'i fersiwn i ferched, yr Cymdeithas Pêl-fasged Genedlaethol y Merched (WNBA)

Mae'r contract yn cynnwys nawdd unigryw yn y maes crypto, yn ogystal â bod yn bartner yng Nghynghrair NBA G, Cynghrair NBA 2k a Phêl-fasged UDA. 


Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2021/11/25/adidas-announces-new-partnership-with-coinbase/


YouTube fideo