Dadansoddiad Pris Cardano, Tron, Dash: 25 Tachwedd

Gwelwyd gwrthddywediadau rhyfeddol wrth i'r farchnad ragamcanu tarw clasurol yn erbyn tynnu rhyfel. 

Nid yw Cardano wedi bod yn perfformio'n dda, ac mae'n parhau â'i streak bearish gyda siawns fach o adfywiad bullish. Ar y llaw arall, mae Tron a DASH wedi croesi'n raddol mewn uwch-sianel ac wedi gorfodi eu tueddiadau priodol.

Cardano (ADA)

Ffynonellau: TradingView, ADA / USDT

Gwelodd ADA dynnu'n ôl yn gyson ers dechrau mis Medi ei hun. Cofrestrodd y crypto ostyngiad o 41.34% o 2 Medi nes iddo gyffwrdd â'i isel 11 wythnos ar 27 Hydref. Ar ôl hynny, sbardunodd y teirw uptrend i gyrraedd ei uchafbwynt un mis ar 9 Tachwedd.

Fodd bynnag, methodd teirw â chynnal eu mantais wrth i'r pris ddisgyn i'w duedd hirdymor a phlymio. Arweiniodd y gwerthiant at ostyngiad pris o 28.68% rhwng 9 a 23 Tachwedd. O ganlyniad, cododd y pris ei isafswm o 15 wythnos ar 24 Tachwedd. 

Adeg y wasg, roedd ADA yn masnachu ar $ 1.1677. Mae'r RSI dewis y gwerthwyr trwy siglo ger y marc 40. Fodd bynnag, dangosodd ychydig o arwyddion adfywiad dros y diwrnod diwethaf. Er DMI roedd yn well gan yr egni bearish, y MACD awgrymu mewn adfywiad bullish. I ddod yn ôl, bydd yn rhaid i deirw gasglu momentwm ar fwy o fasnachu. 

Tron

Ffynhonnell: TradingView, TRX / USDT

Roedd TRX yn sefyll ar y sbectrwm cyferbyniol o ADA. Wrth i ADA ôl-dracio'n raddol, fe wnaeth TRX siglo rhwng y sianeli cyfochrog sy'n mynd i'r gogledd. Ymgymerodd â'r esgyniad Er 29 Medi wrth recordio ROI 54 diwrnod dros 47%. O ganlyniad, sbardunodd y rali y pris i'w uchafbwynt chwe mis ar 15 Tachwedd.

Fodd bynnag, gwrthbrofodd yr eirth trwy ddangos gwrthiant ar y sianel uchaf. O ganlyniad, symudodd y pris yn ôl i'r duedd ar ôl nodi dirywiad saith diwrnod o 11.1% a masnachu ar $ 0.09968. Ar ôl i'r eirth wrthweithio egni'r bullish, fe wnaethant dorri'r marc $ 1.0335 (gwrthiant ar unwaith).

Roedd y pethau technegol tymor byr yn dangos arwyddion adfywiad bullish ar ôl bod yn well ganddynt yr eirth. Mae'r RSI ymchwyddodd tuag at y llinell ganol ar ôl neidio 10 pwynt mewn 24 awr. Roedd y naid hon yn dangos y momentwm prynu cynyddol. Hefyd, mae'r MACD a AO darlunio posibilrwydd adfywiad trwy fflachio arwyddion gwyrdd ac atseinio gyda'r naid RSI.

DASH

Ffynhonnell: TradingView, DASH / USDT

Fel TRX, arddangosodd DASH uptrend o ddiwedd mis Medi. Er 29 Medi, cynhaliodd gweithredu prisiau DASH daflwybr bullish wrth i'r pris bownsio rhwng y ddwy linell gyfochrog sy'n mynd i'r gogledd. Nododd yr arian digidol ROI gwrthun 64.4% rhwng 29 Medi a 10 Tachwedd. O ganlyniad, cyrhaeddodd DASH ei uchafbwynt dau fis ar 10 Tachwedd a bownsio'n ôl rhwng y llinellau cyfochrog yn dilyn y duedd.

Yna, gwelodd yr altcoin blymio serth dros yr wythnos nesaf wrth iddo nodi dirywiad 30.31 i brocio ei isel chwe wythnos ar 18 Tachwedd.

Fodd bynnag, cofrestrodd yr altcoin enillion wythnosol o 9.2% wrth i dechnegol agos-dymor bwyntio at gynyddu momentwm bullish. Adeg y wasg, roedd DASH yn masnachu ar $ 208.6. Mae'r RSI i'r gogledd ac yn amlwg yn well ganddo'r ochr bullish. Hefyd, mae'r MACD a AO darlunio posibilrwydd adfywiad trwy fflachio arwyddion gwyrdd.

Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/cardano-tron-dash-price-analysis-25-november/


YouTube fideo