Os oes gennych chi lai o arian nag Elon Musk - gwyliwch allan

Mae sylfaenydd Microsoft, Bill Gates, wedi cyhoeddi rhybudd i ddarpar brynwyr Bitcoin (BTC) sy'n edrych i ddilyn strategaeth fuddsoddi Elon Musk. Wrth siarad ag Emily Chang o Bloomberg, awgrymodd Gates fod gan Musk fynediad at dechnegau rheoli masnach soffistigedig nad yw'r buddsoddwr cyffredin yn gyfrinachol â nhw.

Pan ofynnwyd iddo am dueddiad Bitcoin i ostwng y pris mewn ymateb i drydar yn unig (heb os, cyfeiriad at bostiadau cyfryngau cymdeithasol Elon Musk ei hun), Gates Dywedodd Mae'n debyg bod Elon Musk wedi'i insiwleiddio rhag damweiniau marchnad o'r fath:

“Mae gan Elon dunelli o arian ac mae’n soffistigedig iawn felly, wyddoch chi, dwi ddim yn poeni y byddai ei Bitcoin yn mynd i fyny neu i lawr ar hap.”

Ar Chwefror 23, ychydig dros bythefnos ers cyhoeddi caffael Bitcoin o $ 1.5 biliwn gan Bitcoin, gostyngodd pris Bitcoin 20% - o $ 58,258 i $ 46,624. Ar yr un pryd, cafodd bron i $ 400 biliwn ei ddileu oddi ar gap marchnad cryptocurrency y farchnad fyd-eang.

Yn ddiddorol ddigon, digwyddodd y ddamwain ychydig oriau ar ôl i Musk ei hun fynegi'r farn bod prisiau cyfredol Bitcoin ac Ether (ETH) ar y pryd yn “uchel”. P'un a oedd hyn yn feirniadaeth, neu'n ymgais i dynnu gwres o ymchwiliad posibl i ddylanwad Musk ar brisiau crypto, fe blymiodd y farchnad gyfan yn dilyn hynny.

Dywedodd Gates y byddai'n gamgymeriad i'r buddsoddwr cyffredin ddilyn yn ddall y mania optimistiaeth sy'n ymwneud â symudiadau marchnad Musk, gan ddweud wrth y rhai nad ydyn nhw'n biliwnyddion i “wylio allan.” Dwedodd ef:

“Rwy'n credu bod pobl yn cael eu tynnu i mewn i'r manias hyn nad oes ganddyn nhw gymaint o arian i'w sbario o bosib. Felly nid wyf yn bullish ar Bitcoin, a fy meddwl yn gyffredinol fyddai: os oes gennych lai o arian nag Elon, mae'n debyg y dylech wylio allan. "

Cododd sylfaenydd Microsoft bwynt defnydd ynni Bitcoin, gan awgrymu na ddychwelodd y cryptocurrency lawer o ran allbwn.

“Mae yna bethau rydyn ni'n buddsoddi ynddynt mewn cymdeithas sy'n cynhyrchu allbwn. Mae Bitcoin yn digwydd defnyddio llawer o egni. Mae'n digwydd hyrwyddo trafodion anhysbys - nid trafodion cildroadwy ydyn nhw, ”meddai Gates.

Yn ôl Gates, nid yw arian digidol o reidrwydd yn beth drwg, mae'n credu y dylent fod yn dryloyw, yn gildroadwy, ac yn eu hanfod, wedi'u canoli. Aeth Gates ymlaen i ddisgrifio peth o'r gwaith a wnaed gan ddefnyddio arian digidol ers dechrau'r pandemig COVID-19, gan nodi bod Sefydliad Gates wedi defnyddio'r dechnoleg i alluogi llywodraethau i ddosbarthu cronfeydd rhyddhad i'w dinasyddion.