Partneriaid Arloesol MEXC Gyda Labordai Agosrwydd, Gyrru DeFi yn Ecosystem NEAR

Mae MEXC Pioneer yn partneru â Proximity Labs, cwmni ymchwil blaengar sy'n canolbwyntio ar dechnoleg DeFi o fewn ecosystem NEAR. 

Mae cyllid datganoledig, neu DeFi, wedi dod yn elfen hanfodol o farchnadoedd arian cyfred digidol ac wedi sefydlu ei hun yn gadarn yn y diwydiant blockchain. Heddiw, mae pobl yn chwilio am lwyfannau DeFi mwy hawdd eu defnyddio a dibynadwy i gymryd rhan.

Yn canolbwyntio ar gymwysiadau DeFi, mae Proximity Labs yn ymroddedig i gynnig grantiau a chreu meddalwedd ffynhonnell agored sy'n targedu'r blockchain NEAR. Fe'i cefnogir gan gwmnïau cyfalaf menter fel A16Z Andreessen Horowitz, Pantera Capital, Electric Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Blockchain.com a Baidu Ventures.

Trwy adeiladu o dan brotocol NEAR, blockchain graddadwy. Mae Proximity Labs yn cefnogi prosiectau DeFi fel Curve, Sushi, Dodo, Kyber, a mwy i ddod. Bellach mae mwy na 1.3 miliwn o gyfrifon gweithredol ar y rhwydwaith, yn ôl y datganiad. Mae cyfanswm y gwerth sydd wedi'i gloi (TVL) wedi bod yn fwy na $860M, gan gynnwys $700M ar asedau brodorol Aurora a $160M NEAR. Mae hyn ochr yn ochr ag asedau rhwydwaith Ethereum fel Ether, USDC a Tether trwy ei gysylltiad Rainbow Bridge.

Ym mis Hydref 2021, cyhoeddodd Proximity Labs eu bod yn creu cyfrwng grantiau gwerth $350 miliwn. Pwrpas y cyfrwng grantiau oedd helpu i adeiladu ceisiadau cyllid datganoledig ar y blockchain NEAR. Gyda chefnogaeth gan MEXC Pioneer, mae Proximity Labs yn cryfhau ei alluoedd i gysylltu a helpu mwy o bobl mewn senarios DeFi.

Dywedodd Katherine Deng, Is-lywydd MEXC Global a sylfaenydd MEXC Pioneer, “Mae Proximity Labs yn dîm sy’n canolbwyntio ar dechnegau ac yn rhoi profiad DeFi o’r radd flaenaf i bobl. Gwnaeth lefel eu harbenigedd argraff arnaf bob amser. Mae'r tîm hefyd yn gyfrannwr cryf i ecosystem NEAR, sydd hefyd yn un o'n partneriaid strategol. Rydym yn hapus i weithio'n agos gyda thalentau gwych fel y tîm." 

Am MEXC Pioneer

Mae MEXC Pioneer yn blatfform a lansiwyd gan MEXC Global ac sydd wedi'i gynllunio i roi'r offer angenrheidiol i brosiectau newydd, arloeswyr ac entrepreneuriaid wireddu eu breuddwydion. Er mwyn helpu i gyflawni hyn, lansiodd MEXC Pioneer gronfa twf $100 miliwn i gefnogi prosiectau technoleg blockchain a seilwaith.

Ar ôl cefnogi mwy na 100 o brosiectau newydd, mae gan MEXC Pioneer hanes busnes da gyda phartneriaethau prosiect haen uchaf o fewn yr ecosystemau. Mae'r rhain yn cynnwys Solana, Polygon, Avalanche ac Algorand yn eu dyddiau cynnar. Yn y dyfodol, bydd y tîm yn gweithio'n agos gyda Proximity Labs a mwy o bartneriaid i greu mwy o werth yn y maes crypto.

Mae MEXC Pioneer yn gyflymydd deori busnes sy'n canolbwyntio ar brosiectau blockchain a cryptocurrency blaengar. Wedi'i lansio gan MEXC Global, cyfnewidfa asedau digidol blaenllaw, nod y platfform yw bod yn bartner dibynadwy sy'n darparu cymorth busnes strategol ac offer angenrheidiol i helpu prosiectau newydd, arloeswyr ac entrepreneuriaid i droi eu breuddwyd yn realiti. 

Dewch o hyd i MEXC Pioneer ar gyfryngau cymdeithasol:

Wefan | Twitter

Ymwadiad


Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.

Ffynhonnell: https://beincrypto.com/mexc-pioneer-partners-with-proximity-labs-driving-defi-in-near-ecosystem/


YouTube fideo