Model ar gyfer Cynnal Peg Cardano Stablecoin DJED Wedi'i Ryddhau

- Hysbyseb -Follow-Us-On-Google-News

Mae'r model ar gyfer cynnal peg stabl Cardano Djed wedi'i ryddhau, sy'n cynnwys mecanwaith mintys a llosgi sy'n cynnwys DJED a SHEN.

Bydd stablecoin Cardano Djed, sydd i'w lansio'n fuan, yn cynnal ei beg trwy fodel algorithmig sy'n cynnwys ymarferion mintys a llosgi bob yn ail i gynnal cymhareb gyfochrog y stablecoin â thocyn Shen - darn arian wrth gefn swyddogol Djed. 

COTI cyflwyno SHEN rywbryd ym mis Chwefror wrth i'r darn arian wrth gefn ysgogi i gynnal peg DJED i'r USD. Bydd DJED yn cadw ei beg trwy gymhareb gyfochrog â SHEN sy'n amrywio rhwng 400% a 800%, fel y datgelwyd yn ddiweddar gan Cardano Daily - handlen Twitter answyddogol sy'n ymroddedig i ddiweddariadau sy'n canolbwyntio ar Cardano. Bydd y gymhareb gyfochrog hon yn cael ei chynnal trwy ymarferion mintys a llosgi bob yn ail sy'n cynnwys DJED a SHEN.

Pan fydd y gymhareb wrth gefn yn disgyn o dan 400%, bydd y contract smart yn gwahardd bathu unrhyw docynnau DJED newydd tra'n gwahardd llosgi tocynnau SHEN sydd eisoes wedi'u bathu. Ni fydd effaith ar bathu tocynnau SHEN wrth i'r rhwydwaith geisio cynyddu'r cyflenwad i godi'r gymhareb wrth gefn. Yn ogystal, caniateir i ddeiliaid DJED losgi eu tocynnau DJED a ddylai hefyd gynyddu'r gymhareb wrth gefn.

Serch hynny, pan fo'r gymhareb wrth gefn rhwng 400% a 800%, caniateir bathu a llosgi DJED a SHEN ar y rhwydwaith, gan y byddai'r gymhareb gyfochrog, ar y pwynt hwnnw, o fewn ystod dderbyniol.

Fodd bynnag, pan fydd y gymhareb gyfochrog yn ymchwyddo uwchlaw 800%, bydd y contract smart yn atal bathu tocynnau SHEN newydd tra ar yr un pryd yn caniatáu llosgi SHEN sydd eisoes wedi'i bathu. Dylai hyn helpu i leihau'r gymhareb wrth gefn. Gall defnyddwyr hefyd losgi a mintys DJED ar y pwynt hwn.

Mae datgelu sut maen nhw'n bwriadu cynnal peg y stablecoin i'r ddoler yn gam pwysig i COTI ennill ymddiriedaeth buddsoddwyr, yn enwedig o ystyried dad-begio UST Terra, a ysgogodd heintiad eang a cholled o biliynau o ddoleri mewn cronfeydd buddsoddwyr. 

Yn dilyn cwymp UST, mae DEI - stabl algorithmig arall gan Deus Finance - hefyd gollwyd ei peg i'r ddoler ganol mis Mai. Mae'r ased yn parhau i fasnachu o dan ei beg, ar werth o 0.2 yn erbyn y ddoler. Mae'r achosion hyn wedi profi hyder buddsoddwyr mewn stablecoins fel asedau a all eu hamddiffyn rhag anweddolrwydd arian cyfred digidol eraill. Mae COTI yn ceisio tawelu meddwl buddsoddwyr o'i alluoedd i gynnal y peg gyda DJED.

Dwyn i gof bod COTI wedi datgelu y bydd DJED yn cael ei lansio ar y mainnet ym mis Ionawr 2023, mor ddiweddar Adroddwyd by Y Crypto Sylfaenol. Mae DJED wedi bod yn meithrin nifer o bartneriaethau gyda sawl endid FinTech ar ei lwybr i lansiad yn y pen draw. 

- Hysbyseb -

Ffynhonnell: https://thecryptobasic.com/2022/11/24/model-for-maintaining-the-peg-of-cardano-stablecoin-djed-released/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=model-for-maintaining-the -peg-of-cardano-stablecoin-djed-rhyddhau