Cogyddion Enwogion Uchaf OneRare Onboards i mewn i GamePlay Excverse Foodverse

Mae OneRare, prosiect hapchwarae blockchain, yn ceisio sefydlu'r cyfuniad perffaith o hapchwarae, NFTs gan ddefnyddio thema unigryw Bwyd yn eu metaverse. Nawr, maen nhw'n tyfu eu cysyniad Foodverse trwy ddod â chogyddion enwog i'r gofod i greu antur fwyd gyffrous ar gyfer bwffiau Web3.

Yn ôl y cyhoeddiad swyddogol, Celebrity Chefs Arnold Poernomo, Saransh Mae Goila a Jaimie Van Heije, yn cydweithredu â phrosiect OneRare a'i gefn bwyd i ddathlu eu taith goginiol a'u llestri llofnod ar y blockchain.

Trwy weithio gyda chogyddion enwog, nod OneRare yw adeiladu cymuned sy'n tyfu'n barhaus lle byddai cariadon bwyd a chogyddion gorau yn y diwydiant bwyd a diod yn rhyngweithio'n hawdd ac yn archwilio ecosystem o fwydydd byd-eang wedi'u plethu i mewn i naratif trochi.

Adeiladu Cyrhaeddiad Byd-eang ar gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod Gyda Chogyddion Enwogion

Bydd cogyddion enwog o wahanol rannau o'r byd yn gwneud mynedfa fawreddog ym metaverse bwyd cyntaf y byd ac o'r herwydd, byddant yn un o'r grymoedd a fyddai'n hybu cyrhaeddiad byd-eang i'r diwydiant bwyd a diod.

Mae Arnold Poernomo yn gogydd enwog ac yn feirniad adnabyddus ar y gyfres realiti coginio Masterchef Indonesia. Mae'r perchennog eiconig a sylfaenydd chwe bwyty yn Sydney, Bali a Jakarta, yn ymuno â chwyldro bwyd a gemau OneRare.“Mae bwyd yn dod â phobl ynghyd. O'u cyfuno â metaverse ac Onerare, mae'r posibiliadau'n ddiddiwedd ac yn sicr yn flasus ”, meddai Arnold.

Mae Saransh Goila yn gogydd Indiaidd sy'n adnabyddus am greu ei nod masnach ei hun o ddysgl Indiaidd glasurol, a enwir bellach yn Gywla Menyn Goila. Mae'r cogydd yn credu y bydd y metaverse yn drobwynt go iawn ar gyfer dod â bwydydd rhanbarthol i'r rheng flaen yn fyd-eang.

Mae Jaimie van Heije yn Gogydd Iseldireg o fri sy'n berchen ar nifer o fwytai bwyd uchel yn yr Iseldiroedd. Mae Jaimie yn gefnogwr mawr o NFTs ac mae'n credu bod y gwrthwyneb bwyd yn arloesi arloesol ar yr ecosystem blockchain.

Bydd y syniad o brosiect OneRare mewn partneriaeth â'r cogyddion hyn yn adeiladu cyrhaeddiad byd-eang i'r diwydiant bwyd a bydd yn curadu cysylltiad cadarn rhwng crypto a'r sector wedi'i dargedu.

Cyllid Llwyddiannus ar gyfer y Gameplay Arloesol

Yn ddiweddar, llwyddodd y prosiect i sicrhau codiad arian o $ 2 filiwn wedi'i ategu gan restr o'r cronfeydd a'r partneriaid mwyaf yn y gofod crypto gan gynnwys Sandeep Nailwal (Polygon), Sebastien Borget (The Sandbox), Nischal Shetty (WazirX), Arkstream Capital, Momentum6, Exnetwork, X21 Digidol, ymhlith eraill. Gyda'r cyllid hwn, mae OneRare wedi'i anelu at ddod yn blatfform hapchwarae bwyd yn y byd crypto.

Ar hyn o bryd mae'r prosiect yn gweithio tuag at lansio ei gameplay a'i docyn brodorol i gefnogi ei weledigaeth trwy ddenu cynulleidfaoedd Web3. Dywedir bod y prosiect yn lansio ar badiau lansio datganoledig blaenllaw - Trustpad ac EnjinStarter ym mis Tachwedd, gan adeiladu ar eu gweledigaeth i ddod â'r byd bwyd ynghyd ar y blockchain.

 

Ffynhonnell: https://bitcoinist.com/onerare-onboards-top-celebrity-chefs-into-an-exciting-foodverse-gameplay/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=onerare-onboards-top-celebrity-chefs-into-an -exciting-foodverse-gameplay


YouTube fideo