Gweriniaeth Palau Partneriaid gyda Ripple i ddatblygu Strategaeth Arian Digidol Genedlaethol

Mae Palau - gwlad yr ynys heddychlon - wedi partneru â Ripple Labs Inc., cwmni crypto yr Unol Daleithiau, i archwilio datblygiad ei arian cyfred digidol cenedlaethol.

Webp.net-resizeimage - 2021-11-25T170715.999.jpg

Yn seiliedig ar y bartneriaeth, bydd Ripple yn helpu cenedl ynys y Môr Tawel i ddatblygu arian cyfred digidol gyda chefnogaeth doler yr UD sy'n hwyluso taliadau trawsffiniol.

Nod llywodraeth Palau yw darparu mynediad ariannol estynedig i'w phobl yn lle arian cyfred banc. 

Siaradodd Llywydd Palau, Surangel Whipps Jr, am y datblygiad a dywedodd: “Fel rhan o’n hymrwymiad i arwain ym maes arloesi ariannol a thechnolegau, rydym yn falch iawn o fod yn bartner gyda Ripple. Bydd cam cyntaf y bartneriaeth yn canolbwyntio ar strategaeth taliadau trawsffiniol ac archwilio opsiynau i greu arian cyfred digidol cenedlaethol, gan roi mwy o fynediad ariannol i ddinasyddion Palau. ”

Mae Ripple yn edrych ymlaen at gynorthwyo Palau i gael ei arian digidol cenedlaethol ei hun, nid un arall o reidrwydd arian cyfred digidol banc canolog (CBDC).

Unwaith y bydd Palau yn cael yr arian digidol cenedlaethol, bydd awdurdodau yn agored i arbrofi gyda'i sefydlogcoin a gefnogir gan USD ac achosion defnydd cysylltiedig - fel cofrestrfa gorfforaethol - ar blockchain cyhoeddus datganoledig o'r enw cyfriflyfr XRP (XPRL).

Dywedodd Ripple y gallai stablcoin â chefnogaeth doler yr UD ddarparu dewis arall posib i genhedloedd fel Palau yn lle CBDC.

Gallai datblygiad yr arian cyfred digidol arwain at weithredu sefydlogcoin cenedlaethol cyntaf y byd gyda chefnogaeth y llywodraeth yn hanner cyntaf 2022.

Byddai Ripple yn darparu cymorth technegol, busnes, dylunio a pholisi i Palau.

Gan ei bod yn wlad ynys, mae Palau yn arbennig o agored i rai o effeithiau newid yn yr hinsawdd, a datgelodd Ripple mai dyma un o'r rhesymau pam y cafodd ei ddewis ar gyfer y swydd. Dywedodd y cwmni technoleg yn yr Unol Daleithiau, sy’n datblygu protocol talu a rhwydwaith cyfnewid Ripple, fod “Cyfriflyfr XRP yn“ garbon-niwtral a 120,000X yn fwy ynni-effeithlon na blociau bloc Prawf-o-Waith. ”

“Rydym yn gyffrous ein bod yn gweithio gyda Palau i gyflawni ei nod ariannol a chysylltiedig â'r hinsawdd. Mae gennym gyfle gwych i ddod â’n technoleg a’n profiad ynghyd â nodweddion unigryw Palau i gael effaith economaidd a chymdeithasol go iawn i’r wlad, ”meddai James Wallis, is-lywydd ymrwymiadau banc canolog yn Ripple.

Arian Digidol Palau a'r hyn y mae'n ei olygu

Mae'r alwad am reoleiddio cryptocurrency hefyd wedi'i deimlo yn Palau. Ym mis Tachwedd 2020, anogodd Arlywydd Palau, Surangel Whipps Jr, Gyngres Palau i ystyried cyflwyno bil a fyddai’n creu preswyliad digidol ac yn gartref i unigolion a busnesau sydd wedi mabwysiadu cryptocurrency.

Yn ei lythyr at aelodau Cyngres Genedlaethol Palau, nododd Whipps fod y bil preswyliad digidol “yn ffordd i fusnesau ddefnyddio lleoliad corfforol Palau, i drafod busnes yn ddigidol.”

Ystyriodd y bil roi siarteri i sefydliadau digidol, fel banciau digidol, broceriaid gwarantau digidol, neu ddelwyr, o dan y “cytundeb gweithredu” a’u heithrio rhag llawer o ofynion y Ddeddf Sefydliadau Ariannol.

Yn y cyfamser, mae Palau yn symud ymlaen gyda'i gynlluniau i wneud yr arian cyfred digidol yn arian cyfred cenedlaethol - bydd yr arian cyfred yn arian cyfred digidol a gyhoeddir gan y llywodraeth. Mae'r ynys heddychlon yn defnyddio'r USD ar frys fel yr arian cyfred cenedlaethol. Tra bydd y ddoler yn parhau i gylchredeg, yr arian cyfred digidol fydd y tendr swyddogol.

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock

Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/republic-of-palau-partners-ripple-develop-national-digital-currency-strategy


YouTube fideo