Resurgent Solana yn ailymuno â'r 10 uchaf

Gwelodd cap y farchnad arian cyfred digidol fewnlifoedd net o $1.7 biliwn dros y 24 awr ddiwethaf ac ar hyn o bryd mae'n $830.96 biliwn, i fyny 0.2% dros y cyfnod adrodd.

Gostyngodd cap marchnad Bitcoin 0.3% i $317.9 biliwn o $318.7 biliwn, a chynyddodd Ethereum's 2% i $146.3 biliwn o $143.4 biliwn.

Gwelodd y 10 arian cyfred digidol gorau berfformiad cymysg. Postiodd Polygon y golled fwyaf, i lawr 2.2%. Fodd bynnag, gwelodd Solana atgyfodedig enillion o 4.5% i ailymuno â'r 10 uchaf, gan basio Shiba Inu yn y broses.

Top 10 cryptocurrencies
Ffynhonnell: CryptoSlate.com

Dros y cyfnod adrodd, bu gostyngiad bach yng nghapiau marchnad Tether (USDT) a USD Coin (USDC) i $65.3 biliwn a $43.7 biliwn, yn y drefn honno. Yn y cyfamser, arhosodd BinanceUSD (BUSD) yn wastad ar $ 22.8 biliwn.

Bitcoin

Yn ystod y 24 awr ddiwethaf, gostyngodd Bitcoin 0.2% i fasnachu ar $16,562 o 07:00 ET. O ganlyniad, gostyngodd ei oruchafiaeth yn y farchnad ychydig i 38.3% o 38.4% dros y cyfnod adrodd.

Ers yr adroddiad diwethaf, tueddodd Bitcoin yn uwch, gan gyrraedd uchafbwynt ar $ 16,800 nos Fercher. Fodd bynnag, canfu'r dirywiad dilynol gefnogaeth ar $16,530, gyda gostyngiad pellach i $16,490 wedi'i brynu.

Bitcoin chart
Ffynhonnell: TradingView.com

Ethereum

Cynyddodd ETH 1.9% dros y 24 awr ddiwethaf i fasnachu ar $1,195 o 07:00 ET. O ganlyniad, tyfodd ei oruchafiaeth yn y farchnad i 17.6% o 17.3% dros y cyfnod adrodd.

Roedd gweithredu pris ar gyfer Ethereum yn adlewyrchu Bitcoin, ond estynnodd y cynnydd ETH ymhellach i 03:00 (ET) heddiw, gan gofnodi pris brig dros y cyfnod adrodd o $1,218.

Ethereum chart
Ffynhonnell: TradingView.com

5 Enillydd Gorau

Nano

XNO yw enillydd mwyaf y dydd, gan dyfu 67.1% o amser y wasg i fasnachu ar $1.03223. Dywedir bod y datblygwr Nanobyte yn gweithio ar integreiddio tipio Twitter di-garchar. Roedd ei gap marchnad yn $137.54 miliwn.

Tocyn Acala

Mae ACA i fyny 28.3% dros y cyfnod adrodd i $0.13290. Nid yw'n glir pam y bu i'r protocol cyllid yn seiliedig ar Polkadot bwmpio. Roedd ei gap marchnad yn $75.91 miliwn.

Tocyn Voyager

Cynyddodd VGX 24.5% dros y 24 awr ddiwethaf i $0.46689 o amser y wasg. Ailadroddodd CZ fwriad Binance i gaffael Voyager ar Bloomberg. Roedd ei gap marchnad yn $130.02 miliwn.

Orbs

Cynyddodd ORBS 22.4% i $0.03194 dros y cyfnod adrodd. Mae'r perfformiad saith diwrnod yn gweld y tocyn yn ychwanegu 40.6% mewn gwerth. Roedd ei gap marchnad yn $91.88 miliwn.

Folt Inu V2

Enillodd VOLT 9.8% yn y 24 awr ddiwethaf i fasnachu ar $0.000001488 o amser y wasg. Roedd ei gap marchnad yn $81.47 miliwn.

5 Collwr Gorau

Wemix

WEMIX yw collwr mwyaf y dydd gan suddo 69.7% dros y 24 awr ddiwethaf i $0.48199 o amser y wasg. Cyhoeddodd sawl cyfnewidfa Corea y byddent yn dileu'r tocyn oherwydd pryderon gan gynnwys cyflenwad cylchredeg twyllodrus. Roedd ei gap marchnad yn $117.74 miliwn.

HI

Gostyngodd HI 7.6% dros y 24 awr ddiwethaf i $0.03527 o amser y wasg. Mae'r tocyn wedi gostwng 26.8% dros y 30 diwrnod diwethaf. Roedd ei gap marchnad yn $102.23 miliwn.

Telcoin

Gostyngodd TEL 8.4% dros y 24 awr ddiwethaf i $0.00219 o amser y wasg. Er gwaethaf y gostyngiad, mae TEL yn dal i fod i fyny 73.9% yn ystod y 30 diwrnod blaenorol. Roedd ei gap marchnad yn $140.57 miliwn.

BORA

Cofnododd BORA golled o 7% dros y cyfnod adrodd i fasnachu ar $0.16081 o amser y wasg. Roedd ei gap marchnad yn $149.15 miliwn.

EthereumPoW

Gostyngodd ETHW 5.3% i $3.32524 dros y cyfnod adrodd. Mae'r tocyn wedi gostwng 50.1% dros y 30 diwrnod diwethaf. Roedd ei gap marchnad yn $356.77 miliwn.

Postiwyd Yn: Bitcoin, Lapio

Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/cryptoslate-daily-wmarket-update-nov-23-resurgent-solana-re-enters-top-10/