Ripple: cydweithredu â Palau ar gyfer arian digidol

Ripple wedi cyhoeddi cydweithrediad â'r Gweriniaeth Palau archwilio dichonoldeb arian cyfred digidol cenedlaethol ar gyfer y wlad. 

Y bartneriaeth rhwng Ripple a Gweriniaeth Palau

Mae Palau yn ynys yn y Cefnfor Tawel tua 500 km i'r dwyrain o Ynysoedd y Philipinau, a ddaeth yn annibynnol ym 1994 yn unig. 

Ar hyn o bryd nid oes ganddo ei arian cyfred cenedlaethol ei hun, gan ei fod yn dal i ddefnyddio doleri'r UD, yr oedd yn rhan ohono tan 1994 ac y mae wedi cynnal cysylltiadau rhagorol ag ef. 

Mae'r partneriaeth â Ripple yn canolbwyntio ar ddatblygu strategaethau ar gyfer taliadau trawsffiniol, ac ar greu arian cyfred digidol cenedlaethol wedi'i angori i'r ddoler sy'n cael ei defnyddio ar hyn o bryd. 

Felly, gallai stablcoin cenedlaethol y byd, gyda chefnogaeth y llywodraeth a'i gyfochrog yn USD, gael ei lansio erbyn diwedd hanner cyntaf y flwyddyn nesaf, ac ar ei gyfer Byddai Ripple yn darparu technegol i Palau, cefnogaeth fasnachol, dylunio a gwleidyddol. 

Hefyd dan astudiaeth mae'r posibilrwydd o gan ddefnyddio'r blockchain XRP fel sylfaen ar gyfer sefydlogcoins sy'n ddewisiadau amgen i CBDCs.

Palau Ripple
Mae Palau eisiau lansio CBDC

Strategaeth Palau

Mae Weinyddiaeth Gyllid Gweriniaeth Palau yn anelu at reolaeth ariannol gadarn sy'n annog atebolrwydd, cynhyrchiant parhaus gwasanaethau'r llywodraeth a thwf economaidd. Mae hefyd yn nodi y bydd yn gwasanaethu'r wlad gyda gonestrwydd a chymeriad, a heb ddim goddefgarwch am dwyll a llygredd.

Mae'r wladwriaeth yn deall potensial technolegau ariannol, gan gynnwys blockchain, fel rhan o strategaeth i drawsnewid ei heconomi a lleoli'r wlad fel gwlad ddymunol iawn i wneud busnes â hi. Bydd y technolegau hyn hefyd yn helpu gwneud taliadau trawsffiniol yn fwy effeithlon.

Arian cyfred digidol gyda Ripple

Dewiswyd Ripple hefyd oherwydd ei defnydd isel o ynni ac arbenigedd y cwmni mewn systemau talu blockchain a byd-eang. XRPL, y blockchain XRP, hefyd yn ddigon graddadwy, cyflym a chost isel.

Llywydd Palau Surangel S. Whipps Jr.. Dywedodd:  

“Fel rhan o'n hymrwymiad i arwain ym maes arloesi ariannol a thechnolegau, rydym yn falch iawn o fod yn bartner gyda Ripple. Bydd cam cyntaf y bartneriaeth yn canolbwyntio ar strategaeth taliadau trawsffiniol ac archwilio opsiynau i greu arian cyfred digidol cenedlaethol, gan roi mwy o fynediad ariannol i ddinasyddion Palau ”.

Is-lywydd Ripple o Central Bank Engagements, James Wallis, wedi adio: 

“Rydym yn gyffrous ein bod yn gweithio gyda Palau i gyflawni ei nodau ariannol a chysylltiedig â'r hinsawdd. Mae gennym gyfle gwych i ddod â'n technoleg a'n profiad ynghyd â nodweddion unigryw Palau i gael effaith economaidd a chymdeithasol go iawn i'r wlad ”.


Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2021/11/25/ripple-collaboration-palau-digital-currency/


YouTube fideo