SAND a MANA Skyrocket ar yr Wythnosol

Mae wedi bod yn ychydig ddyddiau cyffrous i aficionados Metaverse, yn enwedig o ran prisiadau ar draws y bwrdd cryptocurrency. Er bod y farchnad ehangach braidd yn sigledig ac yn ddiamheuol, gydag ambell eithriad, wrth gwrs, mae tocynnau chwarae-i-ennill a thocynnau metaverse yn dod i ben.

Enillion ym mhobman

Edrych ar CoinMarketCap's Metaverse bwrdd yn dweud wrthym fod mwy nag 80% o'r prosiectau sydd â rhywbeth i'w wneud â'r pwnc hwn yn masnachu yn y grîn yn wythnosol.

Ymhlith yr arweinwyr, yn enwedig yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf, mae The Sandbox (SAND). Mae'r cryptocurrency i fyny dros 110% yn yr wythnos, ac nid yw'n dangos unrhyw arwyddion o arafu, masnachu uwchlaw $ 8 a gosod uchafbwyntiau newydd yn ddyddiol. Dyma hefyd y tocyn chwarae-i-ennill (P2E) trydydd-mwyaf o ran cyfalafu marchnad.

Llwyddodd y prosiect mwyaf - Decentraland - i oddiweddyd Axie Infinity yng nghap y farchnad yn dilyn cynnydd wythnosol trawiadol o 56%. Mae MANA bellach werth dros $ 5.60, tra bod AXS ar ei hôl hi gyda dim ond enillion 5% yn yr wythnos ddiwethaf.

Mae cyfeiriadau nodedig eraill yn cynnwys MyNeighborAlice (ALICE) - i fyny 100%, Enjin Coin (ENJ) - i fyny 57.61%, Ultra (UOS) - i fyny 105%, Mwyngloddiau Dalarnia (DAR) - i fyny 104%, ac ati.

Beth sy'n Gyrru'r Ymchwydd?

Nid yw'n ymddangos bod unrhyw reswm penodol y tu ôl i'r cynnydd enfawr mewn darnau arian P2E heblaw'r hype cyffredinol sydd wedi bod yn eu dilyn byth ers i Facebook ail-frandio i Meta.

Fodd bynnag, mae'n werth nodi hefyd bod llawer o arian craff seilwaith yn cael ei fuddsoddi yn y segment marchnad hwn byth ers i hynny ddigwydd. Fel CryptoPotato a adroddwyd yn gynharach, mae Enjin yn paratoi i archwilio'r metaverse trwy sefydlu cronfa $ 100 miliwn, gan geisio helpu prosiectau yn yr ecosystem sydd wedi'i gynllunio tuag at ei ddatganoli.

Yn ogystal, lansiodd KuCoin - un o'r prif gyfnewidfeydd cryptocurrency - gronfa $ 100 miliwn trwy ei gangen buddsoddi ac ymchwil - KuCoin Labs - hefyd yn ceisio ariannu prosiectau cam cynnar yn y maes.

Yn y cyfamser, cododd sawl buddsoddwr sefydliadol proffil uchel a chwmnïau cyfalaf menter fel efeilliaid Winklevoss, Marc Andreessen, Alan Howard, a Digital Currency Group (DCG) $ 100 miliwn arall i gyflymu ymddangosiad y metaverse trwy Sfermion - cwmni buddsoddi NFT.

Mae'n ymddangos bod arian craff yn betio'n sylweddol ar lwyddiant y segment marchnad penodol hwn ac, ar adeg y wasg, mae prisiadau'n adlewyrchu.

CYNNIG ARBENNIG (Noddedig)

Binance Free $ 100 (Exclusive): Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a derbyn $ 100 am ddim a 10% oddi ar ffioedd ar Binance Futures y mis cyntaf (telerau).

Cynnig Arbennig PrimeXBT: Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a nodi cod POTATO50 i gael bonws 50% am ddim ar unrhyw flaendal hyd at $ 1750.

Ffynhonnell: https://cryptopotato.com/metaverse-tokens-trend-accelerates-sand-and-mana-skyrocket-on-the-weekly/