Mae Stociau Tech yn Rhoi Pwysedd i Lawr ar y Farchnad gyda Nasdaq Down 2.5% ddydd Llun

Oherwydd y disgwyliadau o adferiad economaidd cryf, neidiodd yr enillion bond 1.35% ddydd Llun, gyda chyfanswm ymchwydd o 27 pwynt sylfaen hyd yn hyn ym mis Chwefror. Tra bod stociau'n parhau i fod dan bwysau, gallai effaith hirdymor tyfu gweithgaredd economaidd fod yn gadarnhaol i Wall Street.

Ddydd Llun, Chwefror 22, cafwyd cywiriad mawr yn y farchnad ar draws stociau o gwmnïau technoleg mawr gydag Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), Apple Inc (NASDAQ: AAPL), a Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT) yn gostwng 2%. Fel y mae CNBC yn adrodd, mae'r ymchwydd mewn cynnyrch bondiau wedi rhoi pwysau ar y stociau twf hyn.

Y llynedd, cafodd stociau o gwmnïau technoleg amser gala ar y farchnad oherwydd sifftiau economaidd COVID-19. Wrth i fusnesau mawr ledled y byd symud ar-lein, a chyda skyrocketing diwylliant gwaith-o-gartref, roedd y cwmnïau hyn wedi cofrestru twf cyflym yn ystod y pandemig.

fodd bynnag, mae'n ymddangos bod buddsoddwyr bellach yn edrych ar stociau cylchol eraill oherwydd adfywiad gweithgaredd economaidd. Ddydd Llun, caeodd y meincnod ecwiti eang S&P 500 (INDEXSP: .INX) mewn coch ar gyfer y bumed sesiwn syth. Wrth i gwmnïau technoleg mawr fynd i mewn i gywiriad, fe wnaeth Nasdaq Composite (INDEXNASDAQ: .IXIC) dancio 2.5% gan golli dros 300 pwynt. Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) oedd collwr mwyaf y mynegai gan chwalu 8.56%.

Ar ôl gollwng dros 200 pwynt yn gynnar yn y dydd, fe wnaeth y Dow Jones (MYNEGAI: .DJI) a ddaeth i ben 27 pwynt yn uwch mewn gwyrdd. Cafodd y meincnod sglodion glas hwb sylweddol gan y llond llaw o stociau dychwelyd economaidd. Ddydd Llun, neidiodd Walt Disney Co (NYSE: DIS) 4.42% tra enillodd American Express (NYSE: AXP) 3.22%.

Buddsoddwyr Marchnad yn Arsylwi Symudiadau mewn Cynnyrch Trysorlys yng nghanol Tech Stocks yn Cwympo

Mae buddsoddwyr ecwiti yn y farchnad yn cadw llygad barcud ar y cynnyrch trysorlys sy'n codi'n gyflym. Gall yr ymchwydd cyflym yng nghynnyrch y Trysorlys brifo rhai cwmnïau sy'n tyfu'n uchel yn dibynnu ar fenthyca hawdd. Ar ôl neidio 14 pwynt sylfaen yr wythnos diwethaf, fe wnaeth cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys gynyddu 1.35% arall ddydd Llun. hyd yn hyn ym mis Chwefror, mae'r gyfradd feincnod wedi neidio 27 pwynt sylfaen. Dywedodd Matt Maley, prif strategydd marchnad yn Miller Tabak:

“Dylai'r symudiad hwn mewn cynnyrch fod yn rhywbeth y mae buddsoddwyr yn cadw llygad barcud arno. Dim ond oherwydd bod cyfraddau tymor hir yn isel iawn ar sail hanesyddol, nid ydym yn credu y bydd yn rhaid iddynt godi cyn belled ag y mae'r rhan fwyaf o pundits yn meddwl eu bod yn gwneud ... cyn iddynt effeithio ar y farchnad stoc. "

Ar ben hynny, mae'r cwmnïau technoleg twf uchel wedi gweld eu stoc yn ralio ar gyfradd na welwyd ei thebyg o'r blaen. Felly, mae'n bosibl iawn y gallai buddsoddwyr fynd i archebu elw a symud arian i'r stociau sy'n debygol o dyfu gyda gweithgaredd economaidd.

Hefyd, mae buddsoddwyr Wall Street yn nodi bod y naid mewn cynnyrch bond yn arwydd o hyder cynyddol yn yr adferiad economaidd. Felly, dylai stociau allu amsugno cyfraddau uwch yng nghanol enillion cryf. Dywedodd Keith Lerner, prif strategydd marchnad Truist:

“Nid ydym yn gweld y cynnydd diweddar mewn cynnyrch fel bygythiad i’r farchnad darw. O ystyried ein bod yng nghamau cynnar adferiad economaidd, mae polisi ariannol a chyllidol yn parhau i fod yn gefnogol, yr adlam sydyn mewn enillion, a phrisiadau cymharol ffafriol, rydym yn cynnal ein gor-bwysau i ecwiti. ”

Darllenwch newyddion eraill am y farchnad stoc ar Coinspeaker.

nesaf Newyddion Busnes, Mynegeion, Newyddion y Farchnad, Newyddion, Stociau

Bhushan Akolkar

Mae Bhushan yn frwd dros FinTech ac mae ganddo ddawn dda o ran deall marchnadoedd ariannol. Mae ei ddiddordeb mewn economeg a chyllid yn tynnu ei sylw tuag at y marchnadoedd Technoleg a Cryptocurrency newydd Blockchain sy'n dod i'r amlwg. Mae'n barhaus mewn proses ddysgu ac yn cadw ei hun yn frwdfrydig trwy rannu ei wybodaeth a gafwyd. Mewn amser rhydd mae'n darllen nofelau ffuglen gyffro ac weithiau'n archwilio ei sgiliau coginio.

Ffynhonnell: http://feedproxy.google.com/~r/coinspeaker/~3/BVhwFeFnH0Y/