Telegram Abandons TON a Gram Tokens, Durov Beirniadol o Reoli Byd Cyfan yr Unol Daleithiau

Mae Prif Swyddog Gweithredol Telegram, Pavel Durov, wedi cyhoeddi eu bod yn galw ei fod yn rhoi’r gorau iddi ar Rwydwaith Agored Telegram (TON) a’i docynnau Gram ar ôl brwydr hir-dynnu gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC).

Mewn neges ar Fai 12, dywedodd Durov, “Mae heddiw yn ddiwrnod trist i ni yma yn Telegram. Rydym yn cyhoeddi y bydd ein prosiect blockchain yn dod i ben. Isod mae crynodeb o'r hyn ydoedd a pham y bu'n rhaid inni roi'r gorau iddo."

Tîm America: Heddlu'r Byd

Roedd y neges gan Durov yn gysylltiedig ag esboniad hir gan y Prif Swyddog Gweithredol o'r enw, “Beth oedd TON a Pam ei fod drosodd?" Ond i grynhoi, eglurodd Durov mai'r prif reswm dros roi'r gorau i'r prosiect yn y pen draw oedd yn dibynnu ar y Rheoleiddiwr yr UDs rywsut yn gallu tresmasu ar hawliau sofran cenhedloedd eraill a phennu lle y gellid dosbarthu Grams ar gyfer y byd i gyd.

Ysgrifennodd Durov, “Efallai hyd yn oed yn fwy paradocsaidd, datganodd llys yr UD na ellid dosbarthu Grams nid yn unig yn yr Unol Daleithiau, ond yn fyd-eang. Pam? Oherwydd, meddai, efallai y bydd dinesydd o’r Unol Daleithiau yn dod o hyd i ryw ffordd o gael mynediad i’r platfform TON ar ôl iddo lansio. Felly, er mwyn atal hyn, ni ddylid caniatáu i Grams gael ei ddosbarthu unrhyw le yn y byd - hyd yn oed pe bai pob gwlad arall ar y blaned yn ymddangos yn berffaith iawn gyda TON."

Ailadroddodd Prif Swyddog Gweithredol Telegram ymhellach fod llysoedd yr UD yn rhagori ar ei awdurdodaeth ei hun ac yn penderfynu beth sydd orau i weddill y byd ac yn credu eu bod yn manteisio ar eu rheolaeth dros y ddoler.

Dywedodd Durov, “Yn anffodus, mae barnwr yr Unol Daleithiau yn iawn am un peth: gallwn ni, y bobl y tu allan i’r UD, bleidleisio dros ein llywyddion ac ethol ein seneddau, ond rydym yn dal i ddibynnu ar yr Unol Daleithiau o ran cyllid a thechnoleg ( wrth lwc, nid coffi). Gall yr Unol Daleithiau ddefnyddio ei reolaeth dros y ddoler a'r system ariannol fyd-eang i gau unrhyw gyfrif banc neu fanc yn y byd."

Y Stori tan Nawr

Daw'r penderfyniad ar ôl sawl mis o frwydrau cyfreithiol rhwng Telegram a'r SEC.

Roedd gan Telegram, yr ap negeseuon ar-lein, gynlluniau uchelgeisiol ar gyfer ei blockchain Telegram Open Network (TON) byth ers y cyhoeddiad yn 2017.

Roedd gan y cwmni un o'r gwerthiannau tocyn mwyaf yn 2018, a oedd yn gatalydd ar gyfer y frwydr gyfreithiol hir a ddilynol. Fe wnaeth yr SEC ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Telegram i gau'r rhwydwaith TON, gan nodi bod y tocynnau Gram yn warantau anghofrestredig.

Tra dadleuodd Telegram mai nwyddau oedd Grams, Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer The Southern District Of New York a gyhoeddwyd dyfarniad yn gynharach eleni yn ochri gyda'r SEC, yn atal Telegram rhag rhoi tocynnau.

Telegram ffeilio gorchymyn cydsynio ar Fai 8, gan gytuno i drosglwyddo i'r rheoleiddiwr wybodaeth am docynnau a ddosbarthwyd i fuddsoddwyr cychwynnol, gan gynnwys yr arian a gasglodd o'r prynwyr cyntaf o'i 2018 ICO.

Rhwydwaith TON Wedi'i lansio gan ddatblygwyr

Wrth i'r llun ddechrau edrych yn grintachlyd iawn ar gyfer lansiad Rhwydwaith Agored Telegram (TON), roedd y rhai yn y Sefydliad Cymunedol TON nododd eu gallu i lansio gyda neu heb gyfranogiad pellach y Telegram a heb gymeradwyaeth reoliadol.

Ychydig cyn cyhoeddiad Durov, lansiodd y datblygwyr y rhwydwaith TON Am Ddim ar Fai 7. Roedd Durov yn glir na fyddai Telegram yn cymryd rhan mwyach ond mae'n cymeradwyo gweithred y datblygwyr.

Meddai Durov, “Rwyf am gloi’r swydd hon trwy ddymuno lwc i bawb sy’n ymdrechu amdani datganoli, cydbwysedd, a chydraddoldeb yn y byd. Rydych chi'n ymladd y frwydr iawn. Mae'n ddigon posib mai'r frwydr hon yw brwydr bwysicaf ein cenhedlaeth. Gobeithio y byddwch yn llwyddo lle rydym wedi methu. ”

Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/telegram-abandons-ton-and-gram-tokensdurov-critical-of-us-regulating-whole-world