Chwyddiant Mawr Twrci A Dyfodol Arian Crypto

Gyda'r gwerth o lira Twrcaidd yn plymio, mae pobl yn Nhwrci yn plymio i mewn i arian cyfred digidol. Yr hyn y mae'r rhan hon o What's Ahead yn ei chael yn ddiddorol iawn - a'r hyn a ddylai roi saib i fancwyr canolog ym mhobman - yw mai'r hoff crypto yn Nhwrci ar hyn o bryd yw Tether.  

Pam? Oherwydd bod Tether yn stablecoin, sef dosbarth o crypto sy'n gysylltiedig ag ased penodol - yn achos Tether, y ddoler. Mae stablecoin, sydd wedi'i strwythuro'n briodol ac yn dryloyw am yr asedau sy'n ei gefnogi, yn ddelfrydol ar gyfer trafodion masnachol. Mewn geiriau eraill, bydd stablecoins yn herio monopoli'r llywodraeth ar arian. 

Mae Twrci wedi gwahardd cryptos i'w ddefnyddio fel ffurf o daliad. Ond bydd gwaharddiadau o'r fath yn methu yn y pen draw. 

Tra bod achos Twrci yn eithafol, mae chwyddiant ym mhobman, a bydd pobl yn chwilio fwyfwy am ddewisiadau eraill yn lle arian y llywodraeth.

Dilynwch fi ar TwitterGyrrwch domen ddiogel ataf

Ffynhonnell: https://www.forbes.com/sites/steveforbes/2022/01/14/turkeys-soaring-inflation-and-the-future-of-cryptocurrencies/


YouTube fideo