Vault Hill yn Codi $2.1 miliwn i Greu Ei Egwyddorion Cynllunio Trefol Trosoledd Dynol-Ganolog

hysbyseb


 

 

Mae Vault Hill, y metaverse dynol-ganolog cyntaf, yn seiliedig ar blockchain, yn falch o gyhoeddi ei fod wedi codi $2.1 miliwn mewn rowndiau cyn-hadu a buddsoddi preifat i gefnogi datblygiad y metaverse sydd i fod i wella'r profiad dynol. Cymerodd R-930 Capital, Unreal Capital, Spring Dawn Ventures, Evan Luthra, Herd Ventures, Lithium Ventures, Girnas Capital, Ferrum Network, TrustSwap, a buddsoddwyr angel eraill ran yn y rowndiau, a arweiniwyd gan Master Ventures.

Mae hwn yn gam sylweddol ymlaen yng nghynllun Vault Hill i ddyneiddio technoleg trwy greu metaverse adeiladol sy'n canolbwyntio ar reddfau dynol sylfaenol, gan ganiatáu i ddefnyddwyr, crewyr cynnwys, a datblygwyr archwilio eu rhyddid creadigol anghyfyngedig tra'n rhoi gwerth ariannol ar greadigaeth eu prosiect mewn ecosystem ddiogel.

“Mae hyn yn glod i’r tîm gweithgar, medrus ac amrywiol yn Vault Hill, yn ogystal â gwreiddioldeb ein harlwy cynnyrch yn y sector cystadleuol eang rydym yn gweithredu ynddo,” meddai Jimi Daodu, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Vault Hill.

Yn y cyfamser, gyda'r rownd gyntaf o godi arian wedi'i chwblhau, mae Vault Hill yn falch o gyhoeddi bod yr ail rownd o godi arian, sef gwerthu'r tocyn $ VHC yn gyhoeddus, ar hyn o bryd YN BARHAUS ar badiau lansio mawr - PAID Ignition, Moonstarter, TrustSwap, SuperLauncher, Lithium , MaticLaunch, a Kommunitas – o Ionawr 10-14, 2022.

Mae Vault Hill eisoes wedi sicrhau chwe chydweithrediad â brandiau byd-eang (yn enwedig ar gyfer gwisgadwy digidol a chynyddu iechyd a lles) a fydd yn adeiladu eu swyddfa rithwir yn y metaverse unwaith y bydd yn dechrau yn Ch1 2022, er gwaethaf y ffaith nad yw'r metaverse yn weithredol eto. Yn yr un modd, mae cymuned Vault Hill yn ehangu'n barhaus, gyda thua 90,000 o #VaultHillers ar draws yr holl dudalennau cyfryngau cymdeithasol.

hysbyseb


 

 

Beth sy'n gwahanu Vault Hill mor sylweddol fel ei fod yn cael swm anghredadwy o sylw gan gyfalafwyr menter blockchain nodedig, busnesau, ac unigolion, yn enwedig o ystyried y sector blockchain cynyddol a'r nifer o brosiectau metaverse sydd eisoes yn bodoli?

Cymeriad dynol-ganolog y metaverse yw'r nodwedd benodol gyntaf. Nid yw Vault Hill yn cyflwyno cysyniad anymarferol pell, ond yn hytrach llwyfan y gall defnyddwyr ymgysylltu ag ef yn realistig, diolch i ymgorffori ffactorau dynol yn y metaverse. Mae hyn yn awgrymu y bydd defnyddwyr yn gallu gwneud beth bynnag a allant yn y byd ffisegol, a llawer mwy. Bydd defnyddwyr yn gallu rhyngweithio ag eraill, ffurfio cysylltiadau rhamantus, chwarae gemau, gwella eu hiechyd a'u lles, curadu celf, prynu tir rhithwir, bod yn berchen ar NFTs, gweithredu ar y platfform diogel gan ddefnyddio'r tocyn $VHC neu arian cyfred digidol arall o'u dewis, a archwilio'r saith Rhanbarth â thema ar ôl greddfau a swyddogaethau dynol sylfaenol. Mae addewid y metaverse fel man lle gall defnyddwyr archwilio gwahanol elfennau ohonynt eu hunain ac, yn gyffredinol, deimlo'n fwy dynol gyda phob ymweliad yn ddiddorol ac yn glir.

Yn ail, Vault Hill yw'r amgylchedd rhithwir cyntaf i gael nodweddion cynllunio a datblygu trefol, gan sicrhau bod defnyddwyr yn cadw eu Tir Rhithwir (VLAND). Bydd gan ddefnyddwyr sy'n berchen ar dir rhithwir yn Vault Hill City reolaeth greadigol lwyr dros eu hardal, gan ganiatáu iddynt ddatblygu beth bynnag a ddewisant. Gallai hyn gynnwys canolfannau ffitrwydd, stiwdios ffasiwn, orielau celf, amgueddfeydd, neu hyd yn oed lyfrgelloedd, a gallant ennill arian trwy gael pobl eraill i ryngweithio â'r prosiectau ar eu heiddo. Gall perchnogion tir hefyd ddewis cadw eu VLAND a'i werthu'n ddiweddarach am bris uwch ar y farchnad.

Cyswllt â'r Cyfryngau:

Person Cyswllt: Oyin Ajayi

Cwmni: Vault Hill

Email: [email protected]

Gwefan: https://vaulthill.io/

Ffynhonnell: https://zycrypto.com/vault-hill-raises-2-1-million-to-create-its-human-centric-metaverse-leveraging-urban-planning-principles/


YouTube fideo