Pam Mae Pris Cardano Yn Dympio Er Dim ond Un Gyfnewidfa A Gynhwysir ADA?

Mae pris Cardano wedi parhau i fod yn siarad y dref y dyddiau hyn, ond nid gyda theimlad cadarnhaol ond gydag ansicrwydd. Er bod yr asedau crypto uchaf fel Bitcoin, Ethereum yn ceisio fflipio'r duedd bearish, mae Cardano yn cynnal dirywiad nodedig. Hyd yn oed ar ôl i bris ADA dorri allan o'r triongl disgynnol, ac eto mae'n parhau i daflu ei enillion, yn rhyfeddol. 

Mae'r 6ed crypto uchaf (ar amser y wasg) wedi bod yn cydgrynhoi mewn ystod rhwng 61.80% a 38.20% o lefelau Fibonacci rhwng $ 2.28 a $ 1.81. Mae'r ased yn hofran yn drwm o fewn cyflwr y farchnad sydd wedi'i or-werthu. Ac felly, gellir disgwyl teimlad bullish enfawr sy'n dod i mewn i'r farchnad. Fodd bynnag, i ddilysu'r toriad, mae angen i bris ADA gyrraedd lefelau penodol a chynnal yn gadarn hefyd. 

Mae'r gobeithion am naid sylweddol er mwyn ailgychwyn y farchnad darw yn dal yn fyw. Yn unol â dadansoddwr, mae pris ADA yn dal i allu adennill ei fan ATH erbyn diwedd 2021. 

adacarchart

Er mwyn torri'r dirywiad a chadarnhau rhediad tarw, mae angen i'r pris ADA dorri a chynnal uwch na $ 1.90 dyna'r MA 200 diwrnod. Mae'r dadansoddwr yn credu o'r cam cyfredol y gall un ddisgwyl toriad amlwg tuag at $ 2.60 ar y lefelau Fib o 78%. Fodd bynnag, ar gyfer y symudiad impulse nesaf mae angen i'r ased sefydlu'r lefelau FIB 61.80% a 78.90% fel cefnogaeth gref.

Fodd bynnag, mae'r dadansoddwyr yn gobeithio y bydd Cardano yn dychwelyd ychydig bach yn fwy i hofran yn y parth prynu tua $ 1.62. Ac eto, mae gan farn gyffredinol y farchnad ragolwg bullish gyda'r targed o $ 9 gan EOY fel y rhagwelwyd gan y dadansoddwr. Ond o ystyried y symudiadau prisiau diweddar, mae'r targed hwn yn gyraeddadwy yn rhywle yn Ch1 2022. Ac am y tro, gallai pris ADA pe bai'n cael ei fflipio mewn amser ac yn cynnal tuedd bullish fynd y tu hwnt i ATH i daro $ 4.

Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw'r farn a fynegir yma - fe'i darperir at ddibenion gwybodaeth yn unig. Nid yw o reidrwydd yn adlewyrchu barn Coinpedia. Mae pob buddsoddiad a masnachu yn cynnwys risg, felly dylech chi bob amser berfformio'ch ymchwil eich hun cyn gwneud penderfyniadau. Nid ydym yn argymell buddsoddi arian na allwch fforddio ei golli.

Ffynhonnell: https://coinpedia.org/price-analysis/why-cardano-price-is-dumping-while-only-one-exchange-delisted-ada/


YouTube fideo