A fydd AVAX Price Surge I'w Carreg Filltir wedi'i Thargedu O $ 200 Erbyn Diwedd y Flwyddyn? - Coinpedia - Cyfryngau Newyddion Fintech & Cryptocurreny

uchafbwyntiau

  • Mae rhwydwaith Avalanche yn dystion i ysgogiad cynyddol i'r protocol, sy'n tanio ei rali.
  • Mae dadansoddwr diwydiant yn golygu amcanestyniadau prisiau AVAX ar siartiau'r farchnad.

   Mae'r stryd crypto yn parhau yn yr un duedd, sy'n ymddangos fel pe bai'n parhau gan fod cylchoedd y farchnad bellach yn cael eu galw'n Supercycle. Mae cap marchnad y diwydiant crypto wedi bod yn cynyddu ar raddfa raddol. Sydd i fyny gan 2.6% at $ 2,783,813,251,824. Mae goruchafiaeth arweinydd y farchnad yn 39.6%.

Avalanche, yr honnir mai hwn yw'r platfform contractau craff cyflymaf yn y diwydiant blockchain. Yn gwneud ei ffordd i'r chwyddwydr, gan gasglu diddordeb masnachwyr a hodlers o'r dref crypto. Mae amlygrwydd cynyddol AVAX yn ganlyniad i'r ysgogiad cynyddol i'r protocol. Yn y cyfamser, mae dadansoddwr crypto yn golygu taflwybrau prisiau ased digidol.

Catalyst's Fueling Avalanche's Rise

  Yn ôl sylweddol ffynonellau, Mae Deloitte yn ymuno ag Ava Labs, i alluogi platfform adfer trychineb newydd. Mae hynny'n defnyddio'r blockchain Avalanche i helpu'r llywodraeth i ddangos eu cymhwysedd ar gyfer cyllid brys ffederal yn rhwydd. 

I'r gwrthwyneb, drosodd 400,000 Mae tocynnau AVAX wedi cael eu llosgi ers eu lansio. Hynny yw 436,896 Tocynnau AVAX i fod yn fanwl gywir, sy'n gyfanswm i $ 56,468,976 o ran FIAT. Yn ogystal, mae'r gymuned yn tyfu ar gyflymder sylweddol, gyda dros 420,000 dilynwyr ar Twitter.

Dadansoddiad Prisiau Avalanche (AVAX)

  Mae AVAX amser y wasg yn masnachu yn $ 128.24 gydag enillion o 7.6%. Mae cap y farchnad tua $ 28,770,949,438. Tra bod y cyfeintiau masnachu am 24-awr yn $ 2,233,575,333. Mae'r ased digidol wedi bod yn masnachu ar hyd y lled band o $ 113.48 i $ 128.45 am 24-awr.

Mae'r dadansoddwr o'r diwydiant yn crybwyll bod yr ased wedi bod yn arwain rali parabolig yn ddiweddar. Mae'n credu bod y prisiad yn sylweddol dda. Gan fod yr ased yn cynyddu mewn dull llinol. Mae AVAX wedi codi o $ 13 ym mis Awst i'r lefelau cyfredol. Mae'r dadansoddwr yn credu bod prisiad AVAX / USD yn ddibynnol ar berfformiad BTC. 

Mae'r dadansoddwr yn corlannu y gallai AVAX fynd i fyny 50% arall yn erbyn Bitcoin i daro'r sianel uptrend yn erbyn y seren crypto. Gallai cam o'r fath arwain at bris AVAX dros $ 200, ar yr amod bod rali Bitcoin yn ffafrio'r momentwm. Gobeithio y bydd yr ased digidol yn codi i'r targedau hynny erbyn diwedd y flwyddyn, y mae netizens o'r diwydiant yn obeithiol yn eu cylch. 

Ffynhonnell: https://coinpedia.org/price-analysis/will-avax-price-surge-to-its-targetted-milestone-of-200-by-year-end/


YouTube fideo