7 Ffordd I Gael Bitcoin Am Ddim Yn Gyflym ac yn Legit

Yn 2022, pwy sydd ddim yn gwybod am Bitcoin? Mae datblygiad Bitcoin wedi neidio mwy na 200% ers 2021.

Mae llawer o bobl yn chwilio am ddulliau i gael Bitcoin rhad ac am ddim neu fathau eraill o arian cyfred digidol.

7 Ffordd o Gael Bitcoin Am Ddim yn Gyflym:

1 - Cloddio cwmwl

Mae'r cysyniad o “cloddio cwmwl” wedi'i greu i'w gwneud hi'n bosibl mwyngloddio arian cyfred digidol gan ddefnyddio adnoddau cyfrifiadura cwmwl wedi'u rhentu heb lawrlwytho neu ddefnyddio unrhyw feddalwedd neu galedwedd penodol yn uniongyrchol. Gall pobl gofrestru ar gyfer cyfrif, gwneud taliad bach, a dechrau mwyngloddio bitcoins o bellter. O ganlyniad, mae mwyngloddio bellach yn fwy hygyrch a phroffidiol i ystod ehangach o ddefnyddwyr oherwydd mentrau mwyngloddio cwmwl.

bytebus.com - Un o lwyfannau mwyngloddio cwmwl gorau 2022.

Sefydlwyd Bytebus, un o'r cwmnïau cyntaf i gynnig gwasanaethau mwyngloddio cwmwl, yn 2018 ac roedd ganddo fwy na 360,000 o gwsmeriaid yn fyd-eang. Gallwch chi gloddio am gymylau yn hawdd trwy gofrestru ar gyfer Bytebus.

Nodweddion:

 • Cofrestrwch i dderbyn $10 ar unwaith.
 • Ennill arian heb fuddsoddi.
 • Mae cynlluniau dyddiol ar gael i'w prynu.
 • Cyfradd ddyddiol 2%-10%
 • Dim ffioedd ar gyfer gorbenion a phŵer.
 • Mae'r criw gwybodus yn darparu gwasanaeth cwsmeriaid 24/7.
 • Mwyngloddio mwy na deg darn arian gan ddefnyddio'r platfform
 • Er mwyn amddiffyn y system, mae DDoS a SSL yn cael eu cyflogi.
 • Tynnwch arian yn brydlon o'ch cyfrif a thaliadau dyddiol.

I ddysgu mwy am Bytebus, ewch i https://bytebus.com/

Twitter: https://twitter.com/bytebusUK

Facebook: https://www.facebook.com/bytebusUK/

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=F-EPwao6ZLQ&t=40s

2 - Rhaglen atgyfeirio: Ennill taliadau bonws trwy gyfeirio ffrindiau

Gallwch chi ennill arian trwy amrywiol bitcoin rhaglen atgyfeirio drwy gyfeirio cwsmeriaid at eu gwefan neu ap. Mae aelodaeth rhaglen atgyfeirio yn rhad ac am ddim. Ar ôl gwneud cyfrif, byddwch yn cael URL unigryw. Eich dewis chi yw lledaenu'r URL ar wefannau, blogiau, fforymau a chyfryngau cymdeithasol. Byddwch yn cael iawndal pryd bynnag y bydd rhywun yn cofrestru neu'n prynu trwy'ch cyswllt. Y gallu i ddechrau'n gyflym a gwneud arian yw'r brif fantais. Ar ben hynny, byddai arian yn parhau i ddod i mewn am ddyddiau, wythnosau, misoedd, a hyd yn oed flynyddoedd ar ôl i chi wneud yr holl ymdrech honno. Os ydych chi eisoes yn rhedeg gwefan neu os oes gennych chi ddilyniant sylweddol ar gyfryngau cymdeithasol, gallai rhaglen Atgyfeirio fod yn ffordd wych o ennill rhywfaint o arian goddefol da.

Gallwch chi ddechrau gwneud arian hyd yn oed os nad ydych yn buddsoddi. Rydych chi'n gymwys i dderbyn bonws comisiwn atgyfeirio o 3% am bob pryniant a gwblhawyd gan un o'ch atgyfeiriadau. Felly, er enghraifft, pe bai rhai defnyddwyr yn defnyddio'ch cod atgyfeirio i brynu $100, byddech chi'n derbyn $3 am ddim.

I ddysgu mwy am y rhaglen atgyfeirio, ewch i https://bytebus.com/referralprogram

3 - Diferion aer

Beth yw Airdrops? Yn fyr, mae crypto airdrops yn caniatáu i gwmni cryptocurrency rannu ei crypto am ddim i gynyddu enw'r cwmni. Mae Airdrops yn rhan o'u marchnata.

Yma, Byddwn yn rhannu tric i gael airdrops sy'n hawdd i'w gwerthu.

Fel arfer, i gael crypto am ddim gan gwmni sy'n gwneud airdrops, bydd yn rhaid i chi wneud ychydig o bethau. Enghraifft:

 • Wedi hoffi tudalen Facebook
 • Wedi hoffi tudalen Youtube
 • Wedi hoffi tudalen Twitter
 • Wedi hoffi tudalen Instagram
 • Dilynwch y sianel Telegram

Fodd bynnag, ni all pobl sy'n cymryd rhan mewn diferion aer gael y tocynnau hyn ar unwaith neu ar unwaith. Fel arfer, bydd y cwmni'n dosbarthu ei docynnau o fewn tua dau fis ar gyfer y cyfnod breinio (cyfnod breinio).

Fel arfer ni ellir gwerthu'r tocynnau hyn ar unwaith oherwydd nad oes unrhyw gyfnewidfeydd adnabyddus yn cofrestru'r darn arian crypto. Mae tocynnau yn brin iawn i gael eu rhestru'n uniongyrchol ar gyfnewidfa crypto.

4 - Coinmarketcap

Pwy fyddai wedi meddwl bod y wefan hon hefyd yn rhoi crypto am ddim? Dim cyfrifoldeb; rydych chi'n mewngofnodi ac yn cael crypto fel diemwnt ar unwaith.

Yn anffodus, mae sawl cam y mae'n rhaid i chi eu cymryd i gael arian am ddim.

Ni ellir gwerthu na chyfnewid y diemwnt am Bitcoin neu crypto arall. Fodd bynnag, gallwch barhau i gael Bitcoins am ddim.

Gwiriwch y ddolen hon i weld pa eitemau y gellir eu cyfnewid am Coinmarketcap Free Diamonds.

Os ydych chi wedi gweld, gall Diamond o Coinmarketcap roi NFT i chi y gellir ei werthu am filoedd o ddoleri.

Nid yn unig yn rhoi Bitcoins am ddim, ond mae CoinMarketCap hefyd yn rhoi arian am ddim a crypto arall gyda'r nodwedd Dysgu-i-Ennill, a gallwch chi ennill arian.

5 – Pelltio

Beth yw sticio?

Gellir cymharu pentyrru â blaendal mewn banc. Rydych chi'n arbed, a byddwch chi'n ennill y crypto.

enghraifft:

Os ydych chi'n staking BTC, byddwch hefyd yn cael eich gwobrwyo â BTC.

Y platfform gorau ar gyfer polio ar hyn o bryd yw Binance. Ond, yn anffodus, collodd broceriaid eraill ymhell o'r rhif 1 brocer crypto.

Ni ellir diystyru canlyniadau Staking. Er enghraifft: Ar hyn o bryd, mae Binance yn darparu 40% APY Staking ar gyfer tocynnau $CAKE (swap crempogau).

Dychmygwch os oes gennych 1000 CAKE, gallwch wneud 400 $ CAKE, y gellir ei werthu am yr hyn sy'n cyfateb i US$ 1600.

Yn anffodus, mae gan Staking anfantais hefyd, sef pris. Rhaid bod gennych y cyfalaf i gael llawer o cryptos.

Anfantais arall yw'r pris wrth werthu. Er enghraifft, mae cost $CAKE yn gwerthu ar $20 yn 2021; os ydych chi'n mentro ac yn peidio â gwerthu, byddwch chi'n colli oherwydd yn 2022, ym mis Medi, dim ond $4 yw pris $ cacen.

O ystyried eich bod chi'n darllen hwn, rydych chi'n ddechreuwr. Os ydych chi wedi ymuno â Binance, ni waeth pa mor fach yw'ch darnau arian a gallwch eu cymryd, gwnewch hynny ar unwaith.

6 - Bounty

Mae bounties yn wobrau pan fyddwch chi'n gwneud rhywbeth mewn cwmni arian cyfred digidol.

Fel arfer, cewch eich gwobrwyo â crypto os byddwch chi'n ysgrifennu neu'n hyrwyddo tocyn y cwmni.

Y peth hawsaf fel Indonesia yw hyrwyddo'r cwmni crypto yn eich grŵp telegram neu gyfieithu eu Papur Gwyn i Indonesia.

Mae'r gwobrau bounty hefyd yn eithaf mawr; gall rhai roi gwerth $200 o'u tocynnau i chi.

7 - Telegram Gweinyddol

Mae gweithio yn un ffordd o gael Bitcoins am ddim yn y byd crypto. Pam? Mae bron pob cwmni crypto dramor; gyda thaliadau cryptocurrency, gallant arbed ar ffioedd trafodion yn ogystal â chostau.

Mae bron pob cwmni mawr angen eu gweinyddwr ar Telegram oherwydd bod y platfform yn fan ymgynnull ar gyfer y byd crypto.

Fel arfer telir gweinyddwyr ar Telegram gan ddefnyddio tocynnau cwmni i arbed eu ffioedd.