Ymgyrch NFT Cristiano Ronaldo Binance Wedi'i Dargedu mewn Ciwt Cyfreitha

Mae’r pêl-droediwr o Bortiwgal Cristiano Ronaldo wedi’i siwio am hyrwyddo gwerthu gwarantau anghofrestredig trwy bartneriaeth â Binance. Daw’r honiadau bron i flwyddyn ar ôl y Ballo bum gwaith...

Mae marchnad Bitcoin NFT Bioniq yn llygadu nod uchel o liniaru tagfeydd rhwydwaith

Nod marchnad tocyn anffungible Bitcoin (NFT) newydd yw lleihau ffioedd rhwydwaith sy'n gysylltiedig â dyfodiad arysgrifau Bitcoin Ordinals trwy fanteisio ar y Protocol Cyfrifiadur Rhyngrwyd (ICP). Datblygu...

Cristiano Ronaldo mewn Perygl Cyfreithiol Ynghanol Ardystiadau Binance NFT

Ar Dachwedd 27, cyflwynwyd deiseb i Lys Dosbarth yn Florida, yn cyhuddo Cristiano Ronaldo o gyd-gynllwynio â Binance yn y “hyrwyddo, cymorth, a / neu gyfranogiad gweithredol yn y cynnig a ...

Solana's Mad Lads Epaod Diflas Gorau mewn Gwerthiant Dyddiol NFT fel Ymchwydd Prisiau

Mae Mad Lads, casgliad llun proffil Solana (PFP) a lansiwyd yn gynharach eleni, yn parhau i berfformio'n well na'r rhan fwyaf o brosiectau amlwg yr NFT yn ddiweddar, gyda'r pris mynediad yn codi i'r entrychion unwaith eto wrth i'r prosiect...

Artist Sgam Crypto yn gorfod talu $1.2M am ddwyn NFT Trwy ddynwared Cymorth Apple

Yn yr ymchwiliad crypto diweddaraf gan awdurdodau’r Unol Daleithiau, cafodd dyn o Los Angeles ei ddedfrydu i wyth mlynedd yn y carchar ffederal a gorchmynnwyd iddo dalu $1.2 miliwn mewn iawndal i’w ddioddefwyr am drefnu…

Mynychais gala NFT Trump. Dyma pam ei fod yn bwysig

Wrth i mi gael fy hebrwng trwy neuaddau cylchynol Mar-a-Lago y penwythnos diwethaf, cefais fy hun yn cwestiynu a ddylwn i beidio â throi o gwmpas ar unwaith a gadael. Roeddwn i newydd gyrraedd casgliad Trump NFT ...

Mae Magic Eden yn rhyddhau NFT traws-gadwyn a waled crypto

Mae Magic Eden wedi cyhoeddi lansiad estyniad porwr waled crypto cydnaws aml-gadwyn, gyda'r nod o symleiddio rhyngweithio defnyddwyr ar draws gwahanol blockchains. Magic Eden, chwaraewr blaenllaw yn y Gogledd...

Bybit yn Lansio Prawf Personoliaeth #High5Bybit a Chystadleuaeth Fasnachu 1-miliwn USDT gyda Chasgliad Unigryw NFT ar gyfer Pen-blwydd Pumed

DUBAI, Emiradau Arabaidd Unedig, Tachwedd 27, 2023 /PRNewswire/ - Mae Bybit, cyfnewidfa crypto trydedd fwyaf y byd yn ôl cyfaint, yn dathlu ei bumed pen-blwydd gyda chystadleuaeth fasnachu unigryw yn seiliedig ar bersonoliaeth. Mae'r init hwn...

BinaryX yn Lansio Gêm Sgwrsio AI 'Arwr AI' Gyda Mintiau NFT Cyfyngedig

Datganiadau i'r Wasg 16 minws yn ôl - Tua 3 munud munud i ddarllen Singapore, Singapore, Tachwedd 28ain, 2023, Chainwire 970 × 90.gif (970 × 90) Cyhoeddodd BinaryX heddiw lansiad swyddogol AI Hero, a ...

Mae Magic Eden yn Lansio NFT Traws-Gadwyn a Waled Crypto ar gyfer Bitcoin, Ethereum, Solana, a Polygon

Mae Magic Eden yn gweld dyfodol crypto sy'n rhychwantu cadwyni bloc lluosog - ac mae'n lansio ei estyniad porwr waled crypto mewn beta caeedig i gefnogi'r nod hwnnw, cyhoeddodd y cwmni y tu ôl i farchnad NFT M...

Rhagolwg Illuvium: Popeth y mae angen i chi ei wybod am y Gemau NFT

Mae Illuvium yn IP hapchwarae NFT ffantasi sci-fi gyda phedair gêm yn cael eu datblygu: Illuvium Arena, Overworld, Zero, a Beyond. Er bod pob un o'r teitlau hyn yn gemau ar wahân, maen nhw'n cynnig rhywfaint o ryngweithredu ...

Square Enix yn Lansio Gêm Gwe3 Ocsiwn NFT Symbiogenesis

Disgwylir i Square Enix, y cyhoeddwr enwog y tu ôl i’r gyfres “Final Fantasy”, gychwyn arwerthiant NFT ar gyfer ei brosiect diweddaraf, “Symbiogenesis,” yn ystod yr wythnos nesaf, yn ôl cyhoeddiad cyfryngau cymdeithasol...

Marchnad NFT LooksRare Yn Cychwyn ar Gyfnod Newydd gyda Mudo Contract

Mewn datblygiad sylweddol i gymuned NFT, mae LooksRare, marchnad NFT amlwg, wedi cyhoeddi casgliad ei gynllun rhyddhau 24 mis. Cynllun Rhyddhau yn nodi moment hollbwysig i'r llwyfan...

Mae Axie Infinity yn Datgelu Ateb Monetization NFT, Nwyddau Swyddogol

Mae Axie Infinity (AXS), y gêm blockchain a'r prosiect metaverse sy'n cael ei chwarae'n eang, wedi datgelu menter newydd, sy'n caniatáu i'w berchnogion tocyn anffyngadwy (NFT) yr hawliau masnachol i gynhyrchu a gwerthu ...

Cawr o Japan SquareEnix i lansio arwerthiant NFT ar gyfer gêm Web3 newydd a adeiladwyd ar Ethereum, Polygon

Disgwylir i Square Enix, y cyhoeddwr enwog y tu ôl i’r gyfres “Final Fantasy”, gychwyn arwerthiant NFT ar gyfer ei brosiect diweddaraf, “Symbiogenesis,” yn ystod yr wythnos nesaf, yn ôl cyhoeddiad cyfryngau cymdeithasol...

Mae Axie Infinity yn datgelu datrysiad monetization NFT, nwyddau

Mae Axie Infinity (AXS), y gêm blockchain a'r prosiect metaverse sy'n cael ei chwarae'n eang, wedi datgelu menter newydd, sy'n caniatáu i'w berchnogion tocyn anffyngadwy (NFT) yr hawliau masnachol i gynhyrchu a gwerthu ...

Datgloi'r Saws Cudd: Y Rheswm Syfrdanol Prinder NFT Yw'r Gem Gudd Na Allwch Chi Ei Anwybyddu!

Prinder NFT yw un o'r ffactorau niferus sy'n pennu gwerth NFT. Gall NFT, fel CryptoPunk, fod yn werth mil o ddoleri, tra gall un arall fod yn werth ychydig o arian yn unig. Weithiau, gall NFTs fod yn fychan iawn...

Mae CoinGecko yn Caffael Zash i Integreiddio Data NFT i'w API

Yn ddiweddar, mae CoinGecko, cydgrynwr data cryptocurrency annibynnol amlwg, wedi cyhoeddi ei fod yn caffael Zash. Disgwylir i'r symudiad strategol hwn gynyddu gwasanaethau arian cyfred digidol CoinGecko trwy ymgorffori ...

Masnachwr NFT Yn cribinio $11M mewn Blur Airdrop; Arwyneb teimladau Cymysg

Yn yr airdrop diweddar a drefnwyd gan farchnad yr NFT Blur, atafaelodd masnachwr ffug-enwog a oedd yn gweithredu o dan yr enw Ethereum Name Service (ENS) alias “hanwe.eth” arian annisgwyl sylweddol, gan hawlio impre...

Square Enix I Lansio Gêm NFT ETH Cyntaf Symbiogenesis 500 Cymeriadau

Mae Square Enix yn lansio ei gêm NFT gyntaf yn seiliedig ar Ethereum, Symbiogenesis. Bydd arwerthiant cymeriad y gêm yn cael ei gynnal mewn tri cham gan ddechrau Tachwedd 27. Bydd y dosbarthiad tair ton yn gweld deg torgoch ...

Pam y gallai Naratif NFT ApeCoin (APE) Ei Helpu i Gynnydd i $1.90

Neidiodd pris APE 17%, gyda dadansoddwr yn awgrymu toriad am y tocyn. Aeth APE yn ôl i $1.65 ond gallai presenoldeb teirw helpu i wella tuag at $1.90. Os yw'r cyflwr gorbrynu yn arwain at adolygiad...

Rheoliadau NFT yn y Dwyrain Canol: Mosaig Cyfoethog o Strategaethau

Mae'r Dwyrain Canol, a nodweddir gan ei amrywiaeth gyfoethog a chynnydd technolegol, yn cyflwyno tirwedd unigryw ar gyfer rheoliadau NFT. O isadeileddau datblygedig yr Emiraethau Arabaidd Unedig i'r Aifft...

Rheoliadau NFT yn Affrica: Cymhlethdodau Goruchwylio Arloesedd Digidol

Mae Tocynnau Di-Fungible (NFTs), sy'n adnabyddus am eu hanwahanrwydd a'u prinder, yn ailddiffinio celf, nwyddau casgladwy, a masnachu ar-lein. Wrth i'r farchnad NFT ffynnu, mae'n codi cwestiynau hanfodol am reoleiddio NFT ...

Rheoliadau NFT yn Japan: Tirwedd Haenog a Chywir ar gyfer Defnyddwyr, Crewyr a Deddfwyr

Mae Japan, cenedl sy'n cael ei dathlu am ei gallu technolegol a'i safiad blaengar ar ddatblygiadau digidol, wedi croesawu chwyldro'r NFT yn frwd. Gwelodd y wlad ymchwydd mewn perthynas â NFT ...

Rheoliadau NFT yn Ne-ddwyrain Asia: Ymrwymiad i Addasu Eu Dulliau Rheoleiddio Unigryw

Mae'r byd digidol wedi profi newid sylweddol yn ddiweddar gyda dyfodiad Tocynnau Anffyddadwy (NFTs). Mae'r asedau digidol unigryw ac unigryw hyn yn chwyldroi cysyniadau perchnogaeth...

Gêm Ethereum NFT Symbiogenesis yn datgelu dyddiadau arwerthiant gan Square Enix

Mae Square Enix, y cyhoeddwr gemau fideo enwog sy'n adnabyddus am ei gyfres hynod lwyddiannus Final Fantasy a Kingdom Hearts, yn mentro i diriogaeth newydd gyda'i gêm Ethereum NFT wreiddiol gyntaf, Symbi ...

Mae Rhestr Binance yn Tanio Cyffro yng Nghymuned NFT Blur

Dringodd pris BLUR i $0.62 wrth i Binance agor y llawr masnachu ar gyfer yr arian cyfred digidol. Caeodd y cyfaint masnachu 24 awr ar $1 biliwn, tra bod rhai mabwysiadwyr cynnar yn gwneud elw. Pwysau prynu yn...

Marketplace NFT Altcoin Blur yn Neidr Ar ôl Rhestru ar Gyfnewidfa Crypto Uchaf yn ôl Cyfrol Masnachu Binance

Mae marchnad tocyn anffyngadwy (NFT) yn ymchwyddo ar ôl cael ei restru gan y platfform cyfnewid crypto mwyaf yn ôl cyfaint yn y byd. Mewn cyhoeddiad newydd, mae cyfnewidfa crypto Binance yn dweud ei fod yn rhestru B ...

Rhybudd FOMO Crypto: Sut mae NFT yn adfywio'r gwallgofrwydd

Mae byd arian cyfred digidol yn dyst i adfywiad o gyffro, sy'n atgoffa rhywun o ddyddiau gwyllt y gorffennol. Yn tanio'r diddordeb newydd hwn mae'r farchnad ffyniannus ar gyfer tocynnau anffyngadwy (NFTs), ...

Ommniverse yn Rhagori ar Cap Marchnad $5.1M Ynghanol Ymchwydd yr NFT

Ym myd deinamig tocynnau anffyngadwy (NFTs), mae Ommniverse wedi sefydlu ei hun fel rhedwr blaen, gan feithrin twf crewyr NFT a thrawsnewid y farchnad NFT ffracsiynol (FNFT). Gyda'i...

Defnyddiwr yn hawlio $11M mewn gwobrau tocyn Blur yn airdrop tymor 2 marchnad NFT

Gwnaeth masnachwr tocynnau ffug-enwog (NFT) tua $11 miliwn yn y dosbarthiad gwobrau airdrop diweddar a gynhaliwyd gan farchnad NFT Blur. Dangosodd data dadansoddeg twyni fod waled gyda'r...

Pam mae Rheoliadau NFT yn Ne America yn Aros yn Bwynt Ffocws Hanfodol

Mae tocynnau anffyngadwy (NFTs) wedi dod i'r amlwg fel dosbarth asedau digidol chwyldroadol, gan ddal sylw'r byd gyda'u nodweddion unigryw a'u cymwysiadau di-ben-draw. Mae'r tocynnau cryptograffig hyn yn cynrychioli...