Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd ar gyfer BitcoinEthereumNews.com

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn amlinellu sut BitcoinEthereumNews.com (“ni”, “ein”, neu “ni”) sy’n ymdrin â’r wybodaeth a gesglir oddi wrth ddefnyddwyr (“chi” neu “eich”) yn ystod eich ymweliad â’n gwefan. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi'n cydsynio i'r arferion a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn.

Gwybodaeth Rydym yn Casglu

  1. Cyfeiriadau IP: Rydym yn casglu ac yn cadw cyfeiriadau IP i adnabod ac atal defnyddwyr maleisus, gan sicrhau diogelwch ein gwefan.
  2. Cyfeiriadau E-bost: Dim ond gan ddefnyddwyr sy'n tanysgrifio i'n cylchlythyr yn wirfoddol y byddwn yn casglu cyfeiriadau e-bost. Mae tanysgrifio yn ddewisol, a gallwch ddad-danysgrifio unrhyw bryd.

Defnyddio Gwybodaeth a Gasglwyd

  1. Cyfeiriadau IP: Rydym yn defnyddio cyfeiriadau IP yn unig at ddiben atal mynediad heb awdurdod, torri diogelwch, a gweithgareddau maleisus eraill.
  2. Cyfeiriadau E-bost: Defnyddir cyfeiriadau e-bost a gesglir ar gyfer tanysgrifiadau cylchlythyr yn unig i anfon cylchlythyrau, diweddariadau, a chynnwys perthnasol amdanynt BitcoinEthereumNews.com. Nid ydym yn rhannu nac yn gwerthu cyfeiriadau e-bost.

Rhannu a Datgelu Data

Nid ydym yn rhannu, gwerthu, masnachu na datgelu unrhyw wybodaeth bersonol, gan gynnwys cyfeiriadau IP a chyfeiriadau e-bost, i drydydd parti, ac eithrio:

  • Cydymffurfiad Cyfreithiol: Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth os oes angen yn ôl y gyfraith, rheoliad, proses gyfreithiol, neu gais gan y llywodraeth.
  • Diogelu Hawliau: Efallai y byddwn yn datgelu gwybodaeth i amddiffyn ein hawliau, preifatrwydd, diogelwch, eiddo, neu hawliau defnyddwyr neu eraill.
  • Gwasanaethau Trydydd Parti: Efallai y byddwn yn defnyddio gwasanaethau trydydd parti i reoli a dosbarthu cylchlythyrau. Mae defnydd darparwyr o'r fath o wybodaeth yn cael ei lywodraethu gan eu polisïau preifatrwydd.

Data Diogelwch

Rydym yn gweithredu mesurau rhesymol i ddiogelu eich gwybodaeth rhag mynediad heb awdurdod, newid, datgelu neu ddinistrio. Fodd bynnag, nid oes unrhyw drosglwyddo na storio data ar-lein yn gwbl ddiogel.

Eich Hawliau

Mae gennych yr hawl i gael mynediad at, diweddaru, neu ofyn am ddileu unrhyw wybodaeth bersonol rydym wedi ei chasglu oddi wrthych. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r dudalen Cysylltu i arfer yr hawliau hyn.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn

Rydym yn cadw'r hawl i addasu'r Polisi Preifatrwydd hwn. Daw newidiadau i rym wrth bostio'r polisi wedi'i ddiweddaru ar ein gwefan. Mae eich defnydd parhaus o'r wefan ar ôl newidiadau yn dangos eich bod yn derbyn.

Os oes gennych gwestiynau neu bryderon ynghylch y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r dudalen Cysylltu.

Diweddarwyd y Polisi Preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 8/17/2023.