スペイン財務局、国外保有の暗号資産が約807万円で納税申告義務化へ

新たな納税フォーム公開 スペイン財務局(Spanish Tax Agency:Agencia Estatal de Administración Tributaria) が、国外保有の暗号資産(仮想通貨)に関する確定申告に関する新たな納税フォームを発表した。 同フォームではスペイン国民に対し、海外の暗号資産関連プラットフォームに保有する暗号資産が50,000ユーロ(約807万円)を越える場合、その...

Efallai y bydd Dolffiniaid Llynges-Amddiffyn Rwsia wedi Dianc

Dau ddolffin trwynbwl Môr Du. Comin Wikimedia Fe ysgubodd storm bwerus ar draws y Môr Du ddydd Sul a dydd Llun. Curodd y gwynt a'r tonnau longau, llifogydd mewn aneddiadau arfordirol a boddi rhai...

Mae masnachau XAU/USD yn is ger $2,040 ar ddata curiadus Tsieina

Mae pris aur yn wynebu pwysau ar i lawr wrth i Tsieina adrodd am ddata meddalach. Gostyngodd PMI Gweithgynhyrchu a Di-gynhyrchu Tsieina i 49.4 a 50.02, yn y drefn honno. Enillodd Doler yr UD dir fel CMC Blynyddol yr UD...

ジャックドーシー、ビットコイン分散型マイニングプール「OCEAN」に出

ジャックドーシーがOCEANに出資元ツイッター (Twitter) CEO (Jack Dorsey) OCEANモリン(Mwmolin)へ出資した。ムーモリンは11月28日、シードラウンドにて620万ドルげ調達はドーシー氏の他、アカンポリス(Cydymaith),ベ...

Mae Offeryn GNoME AI Deepmind yn Darganfod Deunyddiau y Tu Hwnt i Ddychymyg

Mewn naid arloesol, mae teclyn AI Deepmind Google wedi gyrru gwyddoniaeth deunyddiau i diriogaethau anhysbys trwy ddadorchuddio 2.2 miliwn o grisialau anorganig newydd syfrdanol, gan gynnig cipolwg ar ...

Mae Bob Iger yn dweud y bydd yn 'camu i lawr yn bendant' ar ôl i'r contract ddod i ben yn 2026

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Topline Disney, Bob Iger, y byddai’n “camu i lawr yn bendant” o’r swydd ar ôl i’w gontract ddod i ben yn 2026, gan wneud y cyhoeddiad flwyddyn yn unig ar ôl iddo gael ei ddychwelyd i’r rôl o ail…

Gostyngodd Credyd Sector Preifat Awstralia (YoY) o'r 4.9% blaenorol i 4.8% ym mis Hydref

Mae'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn cynnwys datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol sy'n ymwneud â risgiau ac ansicrwydd. Mae marchnadoedd ac offerynnau a broffiliwyd ar y dudalen hon at ddibenion gwybodaeth yn unig ac ni ddylent fod mewn...

パクソス、アブダビでステーブルコイン発行の原則承認取得、暗号肹、暗号股、暗号股、暗号股、暗号股、暗号股、暗号股、暗号股、暗号股、暗号股、暗号股、暗号肯

アブダビでステーブルコイン発行へ企業向けブロックチェーテーーーーーーーーーー・コイン発行を行うパクソス Paxos当局 (FSRA)資産仲介およびカストディサービス提供に関する金融サービびカストディサーに関する金融サービス許華)得たと11月29日発表した。これによりパクソスの現地法人は、米聒・、叀

Mae ChainLink Newydd Gyflawni'r Garreg Filltir Hynod Hon Yn 2023 Gydag Ymchwydd Mewn Trafodion Morfilod

Ar Dachwedd 28, nododd ChainLink (LINK) garreg filltir arwyddocaol trwy brofi ei ymchwydd uchaf mewn trafodion morfilod am y flwyddyn gyfan. Mae'r cyhoeddiad, a wnaed gan y Dadansoddwr Crypto Ali_Charts ar X, r...

Sam Altman Yn Dychwelyd yn Swyddogol fel Prif Swyddog Gweithredol OpenAI yn ystod Ad-drefnu'r Bwrdd; Microsoft yn Sicrhau Sedd Ddi-Bleidlais

Mewn tro o ddigwyddiadau, mae saga rollercoaster yn OpenAI wedi cymryd tro newydd wrth i'r cyd-sylfaenydd Sam Altman ailafael yn swyddogol yn rôl y prif weithredwr. Daw'r cyhoeddiad yn dilyn cynnwrf...

Mae ffigurau CPI cadarnhaol yn cynnig rhyddhad i economi Canada

Ar ôl brwydr economaidd gyson, mae economi Canada o'r diwedd yn cael anadl. Dywedodd Banc Canada yn ddiweddar fod ei gyfradd chwyddiant flynyddol wedi gostwng i 3.1% ym mis Hydref. Ar yr un pryd, mae'n ...

Robinhood i lansio yn y DU yn y cais ehangu rhyngwladol diweddaraf

Mae silwét menyw yn dal ffôn clyfar gyda logo Robinhood Markets yn y cefndir. Rafael Henrique | Delweddau Sopa | Lightrocket | Dywedodd ap buddsoddiadau Getty Images Online, Robinhood, ddydd Iau...

6 Tuedd a Ffurfiodd Ddydd Gwener Du 2023

Mae'r data gwerthiant wedi dechrau llifo i mewn o wyliau siopa Dydd Gwener Du - Dydd Llun Seiber. Er bod cymdeithasau fel y Ffederasiwn Manwerthu Cenedlaethol wedi nodi bod ffigurau gwerthiant yn gryf, mae ...

Mae Buddsoddiad Tramor Japaneaidd mewn Bondiau yn gostwng ¥-84.5B wrth i all-lifoedd cyfalaf ddominyddu

Gostyngodd Buddsoddiad Bond Tramor Net yn Japan ¥-84.5 biliwn i Dachwedd 24ain o’i gymharu â chynnydd o ¥ 4 biliwn ar gyfer y cyfnod blaenorol, a ddiwygiwyd i fyny o’r ¥ 2 a adroddwyd yn flaenorol.

Mae trawsnewidiad Arteezy i roi hwb i ddadlau yng nghymuned Dota 2

Mae newid Arteezy o ffrydio Twitch i Kick wedi creu trafodaethau dadleuol yn y gymuned Dota 2. Mae'n mynd y tu hwnt i'r cwestiwn pa lwyfan i'w ddewis; er bod cyfran sylweddol o ...

Elon Musk yn dweud na ddylai hysbysebwyr sydd wedi gadael X ddod yn ôl

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Topline Tesla, Elon Musk, na ddylai hysbysebwyr sydd wedi ffoi o blatfform X yn ddiweddar yn dilyn trydariad antisemitig y cymeradwyodd Musk ohono ddychwelyd, gan honni bod hysbysebwyr sy’n gwneud hynny yn “blacmelio”…

Gostyngodd Masnach Manwerthu Japan (MoM) i -1.6% ym mis Hydref o'i gymharu â -0.1% blaenorol

Mae'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn cynnwys datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol sy'n ymwneud â risgiau ac ansicrwydd. Mae marchnadoedd ac offerynnau a broffiliwyd ar y dudalen hon at ddibenion gwybodaeth yn unig ac ni ddylent fod mewn...

コインベースがバイビット捜査関連でCFTCから召喚状、一部ユーザーあ

コインベースがCFTCより召喚状受けとる大手暗号資産) )が、海外暗号資産取引所バイビット (Bybit) (CFTC)より受け取ったようだ。11月27日にコインベースの一部ユーザーが受け取ったとされ) Ystyr geiriau:ブ.. .

ColdStack $CLS yn Cyrraedd 9-Mis yn Uchel, Yn Taro Dros 500% Yn Ddiweddar

Mae ColdStack ($CLS) wedi codi i uchelfannau trawiadol, gan gyrraedd uchafbwynt o 9 mis ac ymylu’n agosach at ei uchafbwynt blynyddol ar ôl rali 7 diwrnod sylweddol sydd wedi denu sylw sylweddol yn ddiweddar. Yn y ...

Mae Philippine SEC yn rhybuddio dinasyddion am Binance yng nghanol craffu rheoleiddiol

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) Ynysoedd y Philipinau wedi cyhoeddi rhybudd llym i'w ddinasyddion ynghylch y defnydd o Binance, cyfnewidfa arian cyfred digidol fwyaf y byd. Daw'r symudiad hwn am ...

A all Pris SUI Symud Ymlaen i Lefelau Uwch a Chyrraedd $1?

Mae Sui yn blatfform blocchain Haen 1 unigryw a chontract smart sy'n gwneud perchnogaeth asedau digidol yn gyflym, yn breifat, yn ddiogel ac yn hygyrch i bawb. Ei fodel gwrthrych-ganolog, yn seiliedig ar y rhaglen Move...

Bargen Gymorth Israel yn Taro Snag Arall Wrth i Ddemocratiaid Ymryson Dros Ryfel Gaza

Y llinell uchaf Mae gweinyddiaeth Biden yn gwrthwynebu gosod unrhyw amodau ar fwy o gymorth i Israel, adroddodd Politico ddydd Mercher, wrth i rai Democratiaid geisio sicrwydd y bydd Israel yn cyfyngu ar anafusion sifil yn G...

Buddsoddiad Tramor Japan yn Japan Stociau i lawr i ¥ 4.2B ym mis Tachwedd 24 o'r blaenorol ¥ 285.9B

Mae'r wybodaeth ar y tudalennau hyn yn cynnwys datganiadau sy'n edrych i'r dyfodol sy'n ymwneud â risgiau ac ansicrwydd. Mae marchnadoedd ac offerynnau a broffiliwyd ar y dudalen hon at ddibenion gwybodaeth yn unig ac ni ddylent fod mewn...

Sicrhaodd Strwythur Tymor Arian Cyllid Cychwynnol o USD 4.25 miliwn mewn Rownd Codi Arian ar gyfer Hadau Cyfres, Gyda DRW Cumberland yn Arwain y Buddsoddiad

TAIPEI, Tachwedd 30, 2023 /PRNewswire/ - Strwythur Tymor, protocol incwm sefydlog di-garchar sy'n darparu benthyca a benthyca rhwng cymheiriaid, cyfradd sefydlog, a chyfnod penodol mewn cyllid datganoledig (DeFi). .

cliciwch i weld mwy o wybodaeth am Sinbad, Sinbad,あたらしい経済

米財務省がSinbadを制裁米財務省が、ビットコイン(BTC)ンドバッド(Sinbad)へ11月29日に制裁を課した。シンドバッドのウではわYstyr geiriau: 同サービスはの断されている。なおミキシングとは、複数ユーザーの暗号資産)ぜ合わせることで、利用者の取引履歴を匿名化する技術のことだ。そクバシーや匿名性をAmlygwch...

Mae bargeinion olew diweddar yn dangos pam mae angen ei arian cyfred ei hun ar BRICS

Mae cenhedloedd BRICS wedi honni eu dylanwad fwyfwy, gan herio patrymau economaidd traddodiadol. Un o'r newidiadau mwyaf arwyddocaol fu ymdrech y grŵp tuag at ddad-ddolereiddio yn ...

A all Pris SEI Barhau i Godi ac Adennill Lefelau Uchaf?

Sei yw'r blockchain Haen 1 cyntaf sydd wedi'i deilwra ar gyfer masnachu, gan roi mantais unigryw i gyfnewidfeydd. Nid yw'n gyfyngedig i AMMs a llyfrau archebu yn unig, ond mae hefyd yn cynnwys NFTs a gemau. Masnach yw NFTs yn bennaf ...

Cipolwg ar Yfory Gyda CBDCs - Arloesedd Iwtopaidd neu Hunllef Orwellaidd

Post Gwestai HodlX Cyflwyno Eich Post Mae CBDCs (Arian Digidol y Banc Canolog) yn bwnc a drafodir yn aml ymhlith selogion crypto ac yn aml yn cael eu hystyried yn arf dystopaidd perffaith yn nwylo ...

Mae gan Gyfryngau Cymdeithasol Damcaniaethau Pam y cawsoch Berkeley Neu Burlington Wedi'ch Neilltuo

Topline Mae'n debyg y bydd rhifyn eleni o Spotify Wrapped yn cymryd drosodd y cyfryngau cymdeithasol, yn rhannol oherwydd bod y gwasanaeth ffrydio yn dweud wrth ddefnyddwyr pa ddinas sy'n cyd-fynd â'u chwaeth cerddoriaeth - ac mae defnyddwyr yn ddamcaniaethol ...

Mae XAU/USD yn ymestyn ei rali ger $2,050 cyn data PMI Tsieineaidd

Mae pris aur yn ennill momentwm i $2,045 er gwaethaf adferiad cymedrol o USD. Dywedodd Llywydd Cleveland Fed, Mester, a oes angen codiadau pellach yn dibynnu ar yr economi. Cynnyrch Mewnwladol Crynswth yr Unol Daleithiau wedi'i Flynyddol f...

クリスティアーノロナウド、バイナンスの未登録有価証券宣伨しっせは

ロナウド氏が集団訴訟に直面サッカー選手のクリスティアーノ・サッカー選手のクリスティアーノ・ユナo Santos氏が、大手暗号資産(仮想通貨)取引所バイナンス Binance)して集団訴訟を受けYstyr geiriau:なった。訴状によれば、ロナウド氏がバイナンスの「持続的かつ...

Mae UAW yn lansio ymgyrchoedd undeb yn Tesla, 12 o wneuthurwyr ceir eraill yn yr Unol Daleithiau

Mae Llywydd United Auto Workers Shawn Fain, canol, yn ymweld â gweithwyr UAW Local 551 y tu allan i ganolfan ymgynnull Ford ar South Burley Avenue ddydd Sadwrn, Hydref 7, 2023, yn Chicago. John J. Kim | Llwyth...