NEWYDDION BITCOIN

Twf Bitcoin yn Gysylltiedig ag 'Arian Gormodol' gan Timmer

Yn ddiweddar, mae Jurrien Timmer, Cyfarwyddwr Global Macro yn Fidelity, wedi cyflwyno model prisio Bitcoin nofel yn ddiweddar trwy gyfres o swyddi ar X. Mae'r dull arloesol hwn yn ceisio ailddiffinio sefyllfa Bitcoin o fewn yr ecosystem ariannol fyd-eang trwy dynnu ar ddata ariannol hanesyddol helaeth sy'n ... .

NEWYDDION ETHEREWM

Dewch i gwrdd â'r darn arian newydd a osodwyd i arwain rhediad tarw 2024 ynghyd â Solana (SOL) ac Ethereum (ETH), i fyny 4x yn barod!

Yn y farchnad crypto, mae aflonyddwyr newydd yn dod i'r amlwg yn gyson, gan ail-lunio ei dirwedd. Yn nodedig, mae Retik Finance yn gwahaniaethu ei hun ymhlith yr ymgeiswyr hyn. Gydag atebion arloesol a thaflwybr addawol, mae Retik Finance (RETIK) mewn sefyllfa i arwain y rhediad teirw hynod ddisgwyliedig yn 2024, gan sefyll yn ...

NEWYDDION CRYPTO

'Mae Amser i Llwytho i Fyny yn Dod' - Mae'r Dadansoddwr Justin Bennett yn Amlinellu Patrwm Bitcoin A Allai Gychwyn Rali Altcoin

Mae strategydd crypto a ddilynir yn eang yn dweud y gallai Bitcoin (BTC) ailadrodd patrwm hanesyddol a allai anfon altcoins yn codi i'r entrychion. Mae’r dadansoddwr Justin Bennett yn dweud wrth ei 111,500 o ddilynwyr ar y platfform cyfryngau cymdeithasol X y gallai Ethereum (ETH) ac alts eraill berfformio’n well na Bitcoin yn debyg i 2021 pan fydd pobl yn sydyn felly…

NEWYDDION CYLLID

AI i'r Achub: Adfywio Coedwigoedd Kelp Cawr Awstralia

Mae Google, ymchwilwyr o Awstralia, Gwarchodaeth Natur, a sefydliadau amgylcheddol eraill wedi dod at ei gilydd i ddadorchuddio menter arloesol gyda'r nod o liniaru canlyniadau newid yn yr hinsawdd ar ecosystemau morol. Nod y prosiect yw defnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) i adfywio'r...

NEWYDDION TECH

Yuan Digidol Nawr Wedi'i Ddefnyddio i Gwblhau Taliadau Rhagbrynu Car

Mae'r yuan digidol, arian cyfred digidol banc canolog Tsieina (CBDC), yn cael ei ddefnyddio fel elfen ddiogelwch mewn setliadau talu rhagbrynu ceir. Yn ôl adroddiadau cyfryngau lleol, sefydlwyd prawf peilot sy'n caniatáu i gwsmeriaid dalu am eu ceir gyda yuan digidol ddechrau mis Chwefror yn Shenzhen, a ...

NEWYDDION NFT

Mae Shiba Inu yn Plymio i'r Byd NFT gan Gofleidio Safon ERC-404

Mae tîm Shiba Inu yn mentro i fyd NFTs gyda'u casgliad diweddaraf, SHEboshis, yn cofleidio safon tocyn ERC-404. Nod y symudiad hwn yw archwilio posibiliadau newydd o fewn ecosystem Ethereum a'r farchnad crypto ehangach, gan ysgogi hylifedd Ethereum. Mae tîm Shiba Inu (SHIB) wedi...

NEWYDDION BLOCKCHAIN

Paris Saint-Germain steps into blockchain as first football club validator on Chiliz network

Paris Saint-Germain (PSG) is set to become the first major football club to act as a blockchain protocol validator on the Chiliz blockchain.  This significant step in blockchain engagement is facilitated through its collaboration with Socios.com, the official platform for its Fan Token. The partners...