Uwchgynhadledd Buddsoddi mewn Asedau Digidol Byd-eang 2023

Lle/Dyddiad: Hong Kong - Tachwedd 23, 2022 am 5:56 pm UTC · 3 munud wedi'i ddarllen
Cysylltwch â: Abrar Baba,
Ffynhonnell: Falcon Business Research

Global Digital Assets Investment Summit 2023

Ar ôl llwyddiant ail rifyn yr Uwchgynhadledd Buddsoddi mewn Asedau Digidol Byd-eang. Mae Falcon Business Research yn ôl gyda’r trydydd rhifyn “ddisgwyliedig yn fawr” i’w gynnal ar 22 Chwefror - 23 Chwefror 2023 yn Hong Kong.

Mae'r Uwchgynhadledd Buddsoddi mewn Asedau Digidol Byd-eang yn fforwm i arweinwyr y diwydiant a Buddsoddwyr drafod dyfodol buddsoddiadau asedau digidol a Crypto. Mae'r farchnad Asedau Digidol Byd-eang yn ysgwyd y system ariannol yn barhaus ac wedi ysgogi dechrau newid rheoleiddio byd-eang a chwyldro ariannol na all neb fforddio ei anwybyddu. Mae’r ailwampio rheoleiddiol a datblygiad Arian Digidol y Banc Canolog (CBDCs) a’r cynnydd mewn seiberdroseddu, darnau arian sefydlog, arloesi mewn seilwaith taliadau manwerthu a chyfanwerthu trawsffiniol, a ‘sefydliadu’ buddsoddiadau asedau digidol yn rhai o’r heriau hollbwysig sy’n bodoli. gorfodi'r sefydliadau ariannol i newid y ffordd y maent yn gweithredu, a gorfodi newid yn y canfyddiad o arian cyfred fiat ac asedau digidol.

Bydd ffocws y gynhadledd ar bynciau craidd asedau digidol. Nod yr Uwchgynhadledd yw adeiladu llwyfan busnes a buddsoddi rhyngwladol er mwyn i’r diwydiant asedau digidol gysylltu a chael budd yn y ddwy sefyllfa. Bydd Cyweirnod, Sgyrsiau ochr Tân, trafodaethau Panel. Bydd Siaradwyr a Chyfranogwyr yn archwilio ffiniau newydd i fuddsoddi mewn asedau digidol, ond hefyd yn canolbwyntio ar heriau gweithredol, rheoleiddiol a chydymffurfiaeth y mae angen eu pontio ar gyfer mabwysiadu sefydliadol gwirioneddol.

Cipluniau Digwyddiad

 • 40+ o Siaradwyr a Phanelwyr
 • 4 Cyweirnod
 • 5 Trafodaethau Panel
 • 2 Ddiwrnod 1500+ Mynychwyr Ar-lein
 • 500+ o Mynychwyr Personol

cyfranogwyr

 • Buddsoddwyr
 • Lefel C a Chyfarwyddwyr
 • Datblygwyr Tech
 • Dylanwadwyr Technoleg a Dyfodol
 • Prosiectau DeFi, Metaverse a NFT
 • Arloeswyr Blockchain & Crypto
 • Cwmnïau Cyfreithiol Tech
 • Cwmnïau Technoleg
 • Asiantaethau Cyfryngau Enwog
 • Llywodraeth a Chyrff Rheoleiddio
 • Cynghorwyr, Broceriaid, Cyfreithwyr
 • Darparwyr llwyfan/gwasanaeth, cyfnewidfeydd, llwyfannau tokenization
 • Cyfalafwyr menter
 • Cronfeydd gwrychoedd
 • Ecwiti preifat
 • Sefydliadau ariannol, banciau, cyfnewidfeydd, cronfeydd,
 • Sefydliadau technoleg crypto gan gynnwys blockchains sy'n canolbwyntio ar gyllid
 • Cyfnewidfeydd crypto gyda ffocws sefydliadol
 • DeFi, Metaverse, Gwe3

Dadansoddiad Mynychwyr

 • Buddsoddwyr 35%
 • Gweithwyr proffesiynol technegol 10%
 • Corfforaethol 20%
 • Prosiectau Crypto 20%
 • Cyfryngau a Newyddiadurwyr 5%
 • Eraill 10%

Pam Mynychu?

 • Yr unig ddigwyddiad sy'n ymroddedig i ddod ag asedau digidol a sefydliadau ynghyd
 • Yn Bersonol Rhwydweithio
 • Canolbwyntio 100% ar Ddyfodol Buddsoddiadau Asedau Digidol
 • Adeiladu rhwydwaith 'o'r radd flaenaf' o amgylch Asedau Digidol, Cyllid Datganoledig, NFTs, Metaverse, Web3, DLT a Phrotocolau gydag arweinwyr diwydiant.
 • Cymryd rhan ac ymgysylltu â'r dechnoleg sy'n dod i'r amlwg/dyfodol. Darganfyddwch gynhyrchion a thechnoleg newydd gan gwmnïau a phrosiectau technoleg gorau.
 • Dysgwch pam mae manwerthu a sefydliadau yn buddsoddi'n aruthrol yn Digital & Crypto Space.
 • Dewch i gwrdd â'r fenter, arweinwyr, dylanwadwyr a buddsoddwyr allweddol mwyaf arloesol yng Nghyfres Uwchgynhadledd Buddsoddiadau Asedau Digidol Byd-eang.

Manteision Partneru Gyda Ni

 • Cyfle unigryw i gwrdd â mynychwyr lefel C a Buddsoddwyr.
 • Cydnabod brand
 • Tyfwch eich cymwysterau fel arweinydd meddwl.
 • Arddangoswch eich platfform i'r gynulleidfa darged berthnasol.
 • Ehangwch eich amlygiad yn y farchnad a chreu argraff gadarnhaol ar eich busnes ar raddfa fyd-eang.
 • Nodwch y rhai a allai fod yn rhagolygon ar gyfer eich cynhyrchion neu wasanaethau.
 • Adeiladu partneriaethau a chynghreiriau a deall technolegau arloesol sydd ar flaen y gad, a fydd yn diffinio ac yn llywio dyfodol y diwydiant.
 • Mae'r Gyfres Buddsoddi mewn Asedau Digidol Byd-eang yn cynnig llwyfan digyffelyb i gysylltu ag arbenigwyr yn y diwydiant, cyflawni eich busnes a gosod eich cwmni ar gyfer llwyddiant yn y dyfodol.

Ffyrdd Hawdd o Gyfranogi

 • Cofrestrwch fel Cynrychiolydd i gael budd o fewnwelediadau uniongyrchol arbenigwyr.
 • Arddangos eich brand a'ch diwydiant yn meddwl arweinyddiaeth o flaen yr union bobl sy'n bwysig i'ch busnes trwy ddod yn Noddwr.
 • Arddangos eich technolegau a'ch gwasanaethau diweddaraf yn eich gofod unigryw eich hun fel Arddangoswr trwy sicrhau bwth arddangos / bwrdd yn y digwyddiad.

Ar gyfer ymholiadau sy'n ymwneud â'r gyfres hon, cysylltwch â: Ymchwil Busnes Falcon.

Ffynhonnell: https://www.coinspeaker.com/global-digital-assets-investment-summit-2023/