Bitcoin Cyntaf India ac ETH ETF i'w Lansio gan Torus Kling Blockchain

delwedd erthygl

Yuri Molchan

Mae India yn bwriadu cychwyn ei Bitcoin ac ETH ETF ei hun gan gydymffurfio'n llawn â'r gyfraith

Cynnwys

  • India i lansio ei BTC ac ETH ETF ei hun
  • Mae'r ETF Bitcoin cyntaf yr Unol Daleithiau yn dod yn gollwr

Mae Torus Kling Blockchain IFSC wedi partneru ag India INX trwy lofnodi memo o ddealltwriaeth i gyflwyno'r cynhyrchion contract dyfodol cyntaf ar gyfer Bitcoin ac Ethereum.

India i lansio ei BTC ac ETH ETF ei hun

Mae'r ddau gwmni wedi ymuno i gynnig y contractau dyfodol cyntaf i fuddsoddwyr Indiaidd yn seiliedig ar y ddau arian cyfred digidol mwyaf - Bitcoin ac Ethereum - yn ôl The Economic Times.

Ar wahân i ddyfodol sy'n seiliedig ar asedau digidol, mae'r ddau gwmni'n bwriadu cynnig tystysgrifau disgownt cyfalafu mawr ar restr Metaverse yr Unol Daleithiau. Yr ETF hwn ar gyfer BTC ac Ether fydd y gronfa fasnachu cyfnewid contract dyfodol gyntaf i gael ei chyflwyno y tu hwnt i UDA.

Bydd Torus yn darparu hylifedd a llwybr trefn smart ar gyfer India INX. Bydd tîm Torus o ddosbarthwyr a phartneriaid byd-eang yn delio â dosbarthiad yr ETF crypto.

Mae gan Torus nod o gyrraedd $1 biliwn o asedau i'w rheoli o fewn yr ychydig flynyddoedd cyntaf, a ddarperir gan gleientiaid a fydd yn buddsoddi yn yr ETFs a thystysgrifau disgownt.

Yn ôl prif weithredwr India INX, V. Balasubramaniam, mae ei gwmni eisoes wedi ffeilio cais i'r Awdurdod Canolfannau Gwasanaethau Ariannol Rhyngwladol (IFSCA) o dan y Blwch Tywod Rheoleiddiol.

Sicrhaodd hefyd y bydd ETFs yn seiliedig ar asedau crypto eginol yn cael eu creu a'u cyflwyno'n llawn yn unol â deddfwriaeth Indiaidd unwaith y bydd rheoleiddwyr yn rhoi eu cymeradwyaeth.

Mae'r ETF Bitcoin cyntaf yr Unol Daleithiau yn dod yn gollwr

Fel yr adroddwyd gan U.Today ym mis Rhagfyr, nid yw senedd India eto wedi gweithredu gwaharddiad ar cryptocurrencies ac wedi gohirio trafod y bil gwahardd.

Lansiwyd y dyfodol Bitcoin cyntaf ETF BITO a ddarparwyd gan ProShares ym mis Hydref y llynedd ar y NYSE. Ar ôl ei lansio, dyma'r ail fwyaf o fasnachu i gleientiaid Fidelity ar ddiwrnod cyntaf masnachu.

Fodd bynnag, yn ddiweddar, adroddwyd bod BITO wedi cyrraedd y 10 uchaf o'r perfformwyr gwaethaf o ran enillion ar ôl dau fis cyntaf ei ymddangosiad cyntaf yn y farchnad.

Ffynhonnell: https://u.today/indias-first-bitcoin-and-eth-etf-to-be-launched-by-torus-kling-blockchain


YouTube fideo