Platfform Webtoon â Chymorth Blockchain TooNFT yn Lansio Ar Ecosystem Toomics

Mae TooNFT yn bwriadu datblygu llwyfan gwepŵn datganoledig. Mae'r prosiect wedi codi $1.75 miliwn syfrdanol mewn rownd breifat dan oruchwyliaeth HG Ventures.

Mae prosiect TooNFT yn llwyddo i ddenu buddsoddwyr sefydliadol fel Mindfulness Capital, Adaptive Labs, Prestige Fund, Alphabet, a GBIC. Gyda chefnogaeth buddsoddwyr o'r fath, mae TooNFT ar fin dod yn gynnyrch anhygoel. Yn ôl y datganiad i'r wasg, bydd TooNFT yn trosoli ecosystem model busnes enfawr o Toomics, cwmni Webtoon o Dde Corea, sy'n cynhyrchu elw.

Yn aelod cyswllt o'r TooNFT, mae Toomics wedi dod yn brif blatfform tanysgrifio De Korea gyda 50 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol a 10 miliwn o lawrlwythiadau ap. Mae TooNFT yn darparu ar gyfer ecosystem anhygoel NFT a gwerthoedd sy'n dod ag aflonyddwch sy'n ei wahanu oddi wrth ddarparwyr gwasanaethau gwe-ddefnydd eraill.

Beth yw Toomics?

Gyda 10 miliwn o apiau wedi'u lawrlwytho a 50 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol, mae Toomics wedi dod yn brif gwmni comics gwe yn Ne Korea. Sefydlwyd Toomics yn ôl yn 2015 gan gronni $15 miliwn gan fuddsoddwyr sefydliadol i greu'r cwmni comics gwe-bŵon blaenllaw yn Ne Korea.

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Toomics wedi partneru â Tencent, KEB Hana Bank, GMarket, ac AfreecaTV. Mae hefyd wedi derbyn gwobrau lluosog gan sefydliadau ag enw da. Ar ben hynny, mae Toomics yn cynhyrchu tua $ 60 miliwn y flwyddyn trwy ei wasanaeth tanysgrifio.

Mae TooNFT yn Cyflwyno Cysyniad NFT mewn Comics a Diwydiant Webtoon

Mae TooNFT wedi'i lansio ar Toomics i groesawu'r rhagolygon ar gyfer dyfodol datganoledig. Mae TooNFT yn ymdrechu i liniaru'r ecosystem greadigol a datblygu fframwaith ariannol lle gall awduron ddenu buddsoddiad heb gynnwys unrhyw ddynion canol.

Fel y dywedwyd yn flaenorol, mae TooNFT wedi casglu $1.75 mewn rowndiau preifat a sbarduno gan fuddsoddwyr sefydliadol. Bydd y prosiect yn datblygu technoleg gynaliadwy a fydd yn llenwi'r angen am brosiect delfrydol yn y diwydiant gwe-pŵn.

Bydd y platfform sy'n cael ei danio â blockchain, TooNFT, yn rhoi mynediad diogel, dibynadwy a hawdd i'w ddefnyddwyr fuddsoddi yn y prosiect ochr yn ochr â chyfleoedd stacio a data tryloyw. Mae TooNFT ar fin dod yn blatfform gwe-wna datganoledig cyntaf sy'n gweithredu ar y blockchain.

Mae'n werth nodi bod Toomics eisoes yn frand sylweddol yn y diwydiant gwe-bŵn gyda 50 miliwn o ddefnyddwyr a 2.6 biliwn o ymweliadau â thudalennau trwy ei is-gwmnïau yn y byd gan gynnwys Gogledd America, Singapore, a Taiwan. Mae'r llwyfan i gyd yn barod i TooNFT orchfygu a dod yn wasanaeth gwe-bŵn gorau sy'n cael ei bweru gan blockchain.

Agwedd arall a allai apelio at y gymuned yw y bydd TooNFT yn cychwyn ar ei daith gydag 11 o ieithoedd megis Saesneg, Corëeg, Ffrangeg, Sbaeneg, ac eraill.

Yn 2023, mae TooNFT yn bwriadu hwyluso ei ddefnyddwyr â chyfleoedd masnachu a buddsoddi P2P ar ôl lansio marchnad NFT y genhedlaeth nesaf. Mae hefyd yn bwriadu caniatáu i ddefnyddwyr fasnachu cynnwys NFTized, cyfleoedd buddsoddi, a chodi arian heb ymyrraeth unrhyw drydydd parti. Yn fwyaf tebygol, bydd TooNFT yn cynnal cynhyrchwyr cynnwys a nifer o bodiwmau gwe yn y dyfodol.

 

 

Ffynhonnell: https://www.newsbtc.com/news/company/blockchain-backed-webtoon-platform-toonft-launches-on-toomics-ecosystem/


YouTube fideo