Beth i'w ddisgwyl gan y byd blockchain yn 2022? | Adroddiad Blynyddol Footprint Analytics 2021

Roedd 2021 yn flwyddyn gyffrous i'r blockchain. Roedd cyfanswm cap marchnad prosiectau blockchain yn fwy na $2 triliwn, ac roedd pris Bitcoin yn cyffwrdd â'r lefel uchaf erioed o $67,674.

Yn y cyfamser, cododd Ethereum 5x yn y pris ar ôl uwchraddio Llundain, tra bod buddsoddiad blockchain hefyd wedi ffynnu, gyda chyllid cronnol ar gyfer y flwyddyn yn cyrraedd $30 biliwn.

Gwelsom ffrwydrad DeFi 1.0, ac yna'r ecosystem aml-gadwyn ffyniannus ac ehangiad cyflym y farchnad stablecoin.

Tueddiadau Mwyaf 2021

1. DeFi 2.0

Cynyddodd TVL prosiectau DeFi 2.0 o sero i $30 biliwn yn 2021 o fewn wyth mis.

Mae DeFi Legos cyfansawdd wedi dod yn rhai o nodweddion allweddol cymwysiadau blockchain - gan gyfeirio at gydrannau y gellir eu cyfuno a'u hintegreiddio ar draws gwahanol lwyfannau ac apiau.

Creodd DeFi 1.0 hylifedd, tocynnau LP, a darnau arian sefydlog datganoledig fel y genhedlaeth gyntaf o DeFi Legos. Yn 2021 gwelwyd cynnydd DeFi 2.0, a drodd hylifedd yn bortffolio Lego newydd ar gyfer DeFi.

Dadansoddeg Ôl Troed - Cynyddodd TVL o brosiectau DeFi 2.0 o 0 i 30 biliwn yn 2021
Dadansoddeg Ôl-troed - Cynyddodd TVL o brosiectau DeFi 2.0 o 0 i 30 biliwn yn 2021

2. Croes-bont

Roedd TVL prosiectau trawsbont ETH yn fwy na $25 biliwn yn 2021.

Mae'r ecosystem aml-gadwyn ffyniannus wedi gwneud llif asedau ar draws gwahanol gadwyni yn angen dybryd.

Mae protocolau pontydd trawsgadwyn yn bontydd i gysylltu asedau ar draws cadwyni, gan ganiatáu i asedau ryngweithredu a throsglwyddo ar draws cadwyni yn effeithlon.

Dadansoddeg Ôl-troed - Rhagorodd TVL o Brosiectau Trawsbont ETH ar 25 biliwn yn 2021
Dadansoddeg Ôl-troed - Rhagorodd TVL o Brosiectau Trawsbont ETH ar 25 biliwn yn 2021

3. DAOs

Aeth (Sefydliadau Ymreolaethol Datganoledig) o jargon arian cyfred digidol i ran weithredol wirioneddol o'r diwydiant blockchain yn 2021, gydag Uniswap DAO y mwyaf dylanwadol.

Hyrwyddodd ConstitutionDAO y cysyniad o DAO i'r llu, tra bod prosiectau eraill yn dod â DAO i feysydd ariannol, cerddorol a diwylliannol.

Dadansoddeg Ôl Troed - Mae Uniswap DAO wedi Dod yn DAO Dylanwadol Iawn.
Dadansoddeg Ôl Troed - Mae Uniswap DAO wedi Dod yn DAO Dylanwadol Iawn.

4. NFTs 

Cyrhaeddodd cyfaint masnachu misol prosiectau NFT uchafbwynt o $5.5 biliwn ym mis Awst a chyrhaeddodd gyfanswm o $21.5 biliwn erbyn diwedd y flwyddyn.

Mae NFTs yn nodi perchnogaeth asedau digidol mewn ffordd ddatganoledig ac maent wedi bod yn allweddol wrth ennyn diddordeb mwy o bobl mewn technoleg blockchain.

O bethau casgladwy celf i gerddoriaeth a meysydd eraill fel y metaverse, bydd NFTs yn newid y ffordd rydyn ni'n profi'r we, yn prynu a gwerthu celf, yn defnyddio cynhyrchion brand, a hyd yn oed yn creu ac yn profi cerddoriaeth.

Footprint Analytics - Cyrhaeddodd Cyfrol Masnachu Prosiectau NFT 5,586 miliwn ym mis Awst
Footprint Analytics - Cyrhaeddodd Cyfrol Masnachu Prosiectau NFT 5,586 miliwn ym mis Awst

5.GêmFi

Gan ymgorffori genre newydd o gemau chwarae-i-ennill, mae'r sector GameFi yn cyfuno hapchwarae, cyllid, a NFTs.

Roedd refeniw undydd uchaf Axie Infinity ym mis Gorffennaf hyd yn oed yn fwy na'r refeniw undydd uchaf o'r gêm â'r gros uchaf yn y byd, Glory of Kings. Newidiodd Facebook ei enw i Meta, gan yrru'r ffyniant metaverse ymhellach.

Dadansoddeg Ôl Troed - Cynyddodd Cyfrol Fasnachu Prosiectau GameFi Mwy na 28X yn 2021
Dadansoddeg Ôl Troed - Cynyddodd Cyfrol Masnachu Prosiectau GameFi Fwy na 28X yn 2021

Tueddiadau 2021 y Disgwylir iddynt Barhau yn 2022

 • rhyngweithredu
 • Bydd mwy o brosiectau yn 2022 yn cynnig seilweithiau cyffredinol ar gyfer rhyngweithredu blockchain
 • DeFi traws-gadwyn
 • Metaverse, Web 3.0 (seilwaith rhwydwaith blockchain), NFTs, a GameFi
 • Mae protocolau seilwaith Web 3.0 yn dod i'r amlwg ac yn ffynnu - ee cyfrifiant, storio, lled band a mynegeio.
 • NFTs gyda mwy o ddefnyddioldeb, gan gael mynediad i gymunedau hynod unigryw
 • NFTs Cerddoriaeth
 • Brandiau a chwmnïau mwy yn cynyddu eu harbrofion gyda NFTs.
 • Y cwmnïau hapchwarae mwyaf yn symud i GameFi
 • Llwyfannau benthyca yn dechrau derbyn tir metaverse fel cyfochrog ar gyfer benthyciadau
 • DAO
 • NFT + DAO, GameFi + DAO
 • Tocynnau cymdeithasol, hunaniaeth hunan-sofran, a hunaniaeth ddatganoledig yn cael eu sefydlu yn y metaverse

Tueddiadau Newydd a Ddisgwylir yn 2022

 • Bydd datblygu a chyflwyno mwy o atebion Haen 2 yn gwneud Ethereum yn rhatach ac yn gyflymach.
 • Datblygiadau arloesol yn y diwydiant ariannol
 • Mwy o gymwysiadau newydd wedi'u hymgorffori gyda DeFi
 • Cymdeithasoli contract smart
 • Trawsnewid asedau diriaethol yn asedau digidol, cytundebau ysgrifenedig yn gontractau cadwyn
 • Taliad crypto
 • Mwy o fabwysiadu gan sefydliadau a chwmnïau
 • Disgwylir i'r defnydd o cripto ar gyfer taliadau ennill momentwm pellach yn 2022
 • Rheoliad Stablecoins

Manteision i Ddarllenwyr CryptoSlate

Rhwng 11 a 25 Ionawr 2022, cliciwch yr hyperddolen hon ar CryptoSlate i gael treial 7 diwrnod am ddim o Footprint Analytics! Defnyddwyr newydd yn unig.

Beth yw ôl troed dadansoddeg?

Mae Footprint Analytics yn blatfform dadansoddi popeth-mewn-un i ddelweddu data blockchain a darganfod mewnwelediadau. Mae'n glanhau ac yn integreiddio data ar gadwyn fel y gall defnyddwyr o unrhyw lefel o brofiad ddechrau ymchwilio i docynnau, prosiectau a phrotocolau yn gyflym. Gyda dros fil o dempledi dangosfwrdd ynghyd â rhyngwyneb llusgo a gollwng, gall unrhyw un adeiladu eu siartiau wedi'u haddasu mewn munudau. Darganfod data blockchain a buddsoddi'n ddoethach gydag Ôl Troed.

Dyddiad ac Awdur: Ionawr 14 2022, [email protected]

Ffynhonnell Data: Dadansoddeg Ôl Troed

Mae'r erthygl hon yn rhan o'n cyfres Blwyddyn mewn Adolygiad.

Wedi'i bostio yn: Dadansoddi, Technoleg

Cylchlythyr CryptoSlate

Yn cynnwys crynodeb o'r straeon dyddiol pwysicaf ym myd crypto, DeFi, NFTs a mwy.

Cael a ymyl ar y farchnad cryptoasset

Cyrchwch fwy o fewnwelediadau a chyd-destun crypto ym mhob erthygl fel aelod taledig o Edge CryptoSlate.

Dadansoddiad ar y gadwyn

Cipluniau prisiau

Mwy o gyd-destun

Ymunwch nawr am $ 19 / mis Archwiliwch yr holl fudd-daliadau

Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/footprint-analytics-what-to-expect-from-the-blockchain-world-in-2022-annual-report-2021/


YouTube fideo